Turvallisuus tarkoittaa laatua ja tyytyväisiä asiakkaita

Mobiililaitteisiin tarkoitetulla tarkastus- ja raportointialustallamme pidät huolta tuotannon ja raaka-aineiden turvallisuudesta ja laadusta.

Ota kaikki mukaan raportointiin ja moninkertaista havaintomäärät

Tehdyt havainnot auttavat HSEQ-hallintoa keskittämään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. Kun henkilöstö saa äänensä kuuluviin vaivattomasti, raportoitujen havaintojen määrä läheltä piti -tilanteista poikkeamaraportteihin moninkertaistuu.

Pidä huolta toimintakulttuurista

Toiminta jalostuu ensin tavoiksi ja sitten kulttuuriksi. Turvallisuuskulttuuri muodostuu turvallisuustoimenpiteistä ja toiminnan laatu taas laatutoimenpiteistä. Kun nämä kaksi yhdistetään ohjelmistoksi, saadaan meidän alustamme, joka on suunniteltu varta vasten mobiililaitteille ja joka toimii sekä verkkoyhteydellä että ilman sitä.

Vie toimintojen välinen yhteistyö uudelle tasolle

Uusien ohjelmistojen käyttöönotto ei saa eristää organisaation eri osia kauemmas toisistaan. Estä sidosryhmien etääntyminen toisistaan helpottamalla asioiden toteutumista selkeällä viestinnällä ja ratkaise ongelmat reaaliajassa. Mitä matalampi hierarkia on, sitä helpompaa yhteistyö on.

Kohdista resurssit älykkäämmin

Kun hierarkia madaltuu, päätösten panttaamiselle tai viestinviejille ei enää ole tarvetta. Oikeat henkilöt saavat juuri tarvitsemansa tiedot, jotta he pystyvät hoitamaan työtehtävänsä entistä nopeammin. Jaa resurssit tehokkaammin vankkaan tietoon perustuvalla päätöksenteolla.

Ylitä laatu- ja turvallisuusstandardisi

Korkea laatu edellyttää yhdenmukaisuutta sekä turvallisuuden, laadun että useiden tuotantolinjojen johtamisessa. Automaattisen analytiikan avulla näet välittömästi, millä osa-alueella kehitystyötä tarvitaan eniten, jotta pystyt ylittämään standardisi.

Kuljetaan yhdessä viimeiset metrit matkalla nollaan tapaturmaan

Pienet vaaratilanteet saattavat kasaantua ja johtaa lopulta kalliisiin tapaturmiin. Korosta eri toimintojen välistä oppimista ja toteuta parhaita käytäntöjä kaikkialla organisaatiossa. Me autamme organisaatiosi pääsemään tavoitteeseen. Aloita MAKSUTON kokeilujakso tai varaa demo asiantuntijamme kanssa jo tänään!

Kaikki kenttätarkastukset ja -raportoinnit samalla alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

Kerrostettu prosessiauditointi (LPA)

Turvallisuuskävelyt

Esimiesten kierrokset

5S-auditoinnit

Tehtaan hyväksyntätestit (FAT)

Kaluston tarkastukset

Toimittaja-auditoinnit

Laatuauditoinnit

Tuotetarkastukset

Tuotannon valvonta

KOKEILE ILMAISEKSI

Tyypillisiä käyttötapauksia

Tapaturmat ja vammat

Vaaratilanneraportit

Läheltä piti -tilanteet

Aloitteet ja ideat

Vaurioraportit

Tietoturvaloukkaukset

Reklamaatiot

Poikkeamaraportit

Riskit ja vaarat

Huoltopyynnöt

KOKEILE ILMAISEKSI