Ylläpidä henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuutta ja tyytyväisyyttä

Mahdollista nopea reagointi osallistamalla koko henkilöstö raportoimaan laatu-, turvallisuus- ja potilaspoikkeamia.

Moninkertaista käsiteltyjen poikkeamien määrä

Kaikki poikkeamat sekä niihin liittyvät tiedot ja toimenpiteet voidaan kirjata yhteen järjestelmään. Selkeä työnkulku auttaa käsittelemään ja sulkemaan havainnot luottavaisin mielin. Työkalumme ovat nopeasti käyttöönotettavia ja helppokäyttöisiä, joten loppukäyttäjät tarvitsevat vain vähän koulutusta.

Ylläpidä vaatimustenmukaisuutta

Selkeä käyttöliittymä ohjaa henkilöstöä täyttämään tarkastuksiin ja poikkeamiin niihin vaaditut tiedot kaikilla päätelaitteilla (tietokone, älypuhelin, tablet). Kun data on laadukasta, pystyt muodostamaan kattavan kokonaiskuvan, pureutumaan kehityskohteisiin ja ylläpitämään operatiivisen toiminnan vaatimustenmukaisuutta.

Mahdollista aito yhteistyö eri funktioiden välillä

Läpinäkyvyys parantaa ilmoitettujen poikkeamien hallintaa ja mahdollistaa oppimisen yli funktiorajojen. Järjestelmämme avulla keräät kaikki tarkastukset ja havainnot yhteen paikkaan, jossa jaat niistä tietoa organisaation sisällä, sekä esität tarvittaessa tiedot myös viranomaisille.

Havaitse trendejä ja pureudu juurisyihin

Järjestelmä laatii kaikista tarkastuksista ja havainnoista automaattisesti analytiikkaa, jonka avulla tunnistat trendejä ja pureudut juurisyihin aiempaa tehokkaammin. Erilaisten raporttien laatiminen on helppoa ja niiden vienti onnistuu saumattomasti esim. Exceliin. Voimme tarvittaessa integroida alustan myös valitsemaanne BI-työkaluun ja/tai luoda tietokannasta suoran yhteyden tietovarastoonne.

Rajoittamattomat tarkastus- ja raportointivaihtoehdot

Järjestelmän sisällöt ovat täysin kustomoitavissa, joten voit kerätä eri prosessien, yksiköiden, potilastapausten ja laitteiden tarkastukset ja poikkeamahavainnot samalla työkalulla. Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa, korjaavien toimenpiteiden hallinta on saumatonta ja reagointi nopeampaa.

Ennakoi ja vähennä kanteluiden määrää

Kantelut ovat valitettava, mutta luonnollinen osa terveydenhuoltoa. Voit vähentää niiden määrää kouluttamalla henkilöstöä kiinnittämään erityistä huomiota yleisimmin toistuviin poikkeamiin. Järjestelmämme auttaa sinua saavuttamaan tämän ja pitämään sekä viranomaiset että sidosryhmät tyytyväisinä. Aloita MAKSUTON kokeilujakso tai varaa demo asiantuntijamme kanssa jo tänään!

Kaikki tarkastukset ja poikkeamaraportointi samalla alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

HSEQ-tarkastukset

Lääkitysturvallisuuden auditoinnit

Vaatimustenmukaisuuden auditoinnit

Turvallisuusvälineiden tarkastukset

Hoitokodin tarkastukset

Hoitoyksikön tarkastukset

Kiinteistöauditoinnit

Riskienarvioinnit

Määräaikaistarkastukset

Potilasturvallisuuden tarkastukset

KOKEILE ILMAISEKSI

Tyypillisiä käyttötapauksia

Asiakkaiden tapaturmailmoitukset

Henkilöstön tapaturmailmoitukset

Vierailijoiden tapaturmailmoitukset

Turvallisuuspoikkeamat

Kantelut

Whistleblowing

Lääkepoikkeamat

Läheltä piti -ilmoitukset

Parannusehdotukset

Tietoturvapoikkeamat

KOKEILE ILMAISEKSI