Liidä kohti parempaa turvallisuutta ja operatiivista huippuosaamista

Tarkista prosessit ja raportoi poikkeamat sekä maassa että ilmassa.

Viimeinen kuulutus kaikkien työntekijöiden sitouttamiselle

Suurin osa käytännön tiedosta löytyy kentältä. Jotta saat hiljaisesta tiedosta kaiken hyödyn irti, sinun on tuettava etulinjaa mahdollistamalla vaivaton raportointi riippumatta siitä, mihin kategoriaan havainnot kuuluvat. Mobiilialustamme on suunniteltu alentamaan raportoinnin kynnystä, jotta organisaationne saa kaikki tarvittavat signaalit navigoidaksenne tarkemmin tässä epävarmassa maailmassa.

Kaikki tarkastukset ja havainnot yhdessä paikassa

Strategia on välttämätöntä, mutta operatiivinen suorituskyky vastaa aina lopulta päivittäisiä tapoja. Paranna tiedonkulkua tarjoamalla työntekijöille yksi ratkaisu kaiken tyyppisiin tarkastuksiin, tarkistuslistoihin, lomakkeisiin ja havaintoihin. Näin raportoinnin kitka pienenee ja varmistat, että saat tiedon taktisen suorituskyvyn mahdollisista pullonkauloista.

Mahdollista aito yhteistyö eri funktioiden välillä

Läpinäkyvyys parantaa ilmoitettujen poikkeamien hallintaa ja mahdollistaa oppimisen yli funktiorajojen. Järjestelmämme avulla keräät kaikki tarkastukset ja havainnot yhteen paikkaan, jossa jaat niistä tietoa organisaation sisällä, sekä esität tarvittaessa tiedot myös viranomaisille.

Liikuta tietoa kuten ihmisiä ja tavaroita

Yrityksenne ydinosaamista on varmistaa ihmisten ja tavaroiden liikkuminen paikasta A paikkaan B turvallisesti. Anna meidän auttaa teitä tekemään sama kriittisten tietojenne kanssa. Kun jaat mahdolliset tapahtumat ja virheet reaaliajassa, vastuuhenkilöt voivat tehdä korjaavat toimenpiteet ilman viivettä.

Tunnista trendejä ja analysoi tuloksia

On aina tärkeää tietää missä menee, mutta vielä tärkeämpää on tunnistaa, mihin on menossa. Alustan sisäänrakennettujen analytiikkaominaisuuksien avulla pysyt toiminnan pulssilla ja pystyt ennakoimaan tulevaa. Voimme myös integroida alustan haluamaanne BI-työkaluun.

Noudata vaatimuksia ja opi parhaista käytännöistä

Ilmailualalla on paljon vaatimuksia, joita jokaisen organisaation on noudatettava. Anna meidän auttaa sinua digitalisoimalla kaikki tarkastukset ja poikkeamaraportit näiden standardien täyttämiseksi. Tehostat samalla funkiorajat ylittävää oppimista ja tunnistettujen parhaiden käytäntöjen toteuttamista koko organisaatiossa.

Kaikki tarkastukset ja poikkeamaraportointi samalla alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

Rahdin tarkistuslistat

Riskienarvioinnit

Turvallisuusauditoinnit

Palontorjuntatarkastukset

Siivouksen laadunseuranta

Huollon päivittäiset tarkastukset

Laatuauditoinnit

Sisäiset tarkastukset

Määräaikaistarkastukset

Nousun ja laskun tarkistuslistat

KOKEILE ILMAISEKSI

Tyypillisiä käyttötapauksia

Tapaturmailmoitukset

Läheltä piti -ilmoitukset

Huoltopyynnöt

Järjestelmäviat ja keskeytykset

Turvatarkastukset

Rahdin poikkeamat

Laatupoikkeamat

Asiakaspoikkemat

Riskirekisteri

Matkatavaroiden käsittelyraportit

KOKEILE ILMAISEKSI