VUCA-maailmassa tarvitaan kurinalaisuutta

Energiateollisuuden mullistukset edellyttävät moderneja mobiilityökaluja laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Hyödynnä koko työyhteisön osaaminen

HSEQ- ja turvallisuusjohtamisen haasteiden ja ongelmien asiantuntemus ei ole organisaation johdolla vaan ripoteltuna eri toimintojen osaajille. Valjasta siis koko organisaation ja muiden sidosryhmien tietotaito käyttöön selkeällä mobiilialustalla, joka madaltaa raportoinnin kynnystä ja täten lisää ilmoitettavien tietojen määrää.

Kun vähemmän on aidosti enemmän

Organisaatioilla on usein käytössään liikaa monimutkaisia työkaluja. On aina sanoa hyvästit kynälle ja paperille, Excel-taulukoille ja pelkästään pöytäkoneissa toimiville ohjelmistoille. Meiltä saat kokonaisvaltaisen alustan, joka kattaa organisaatiosi kaikki tarkastus- ja havainnointitarpeet.

Työskentele yhtenä integroituna toimitusketjuna

Estä eri sidosryhmien ja osastojen eriytyminen toisistaan helpottamalla asioiden toteuttamista selkeällä viestinnällä. Kun oikeat henkilöt saavat oikeat tiedot, ongelmiin pystytään puuttumaan reaaliaikaisesti aivan kuin organisaatiossa ei ole hierarkiaa lainkaan.

Kohdenna resurssit älykkäämmin

Unohda päätösten panttaaminen ja viestinviejien käyttäminen. Päätöksenteko nopeutuu ja yksinkertaistuu merkittävästi, kun olennaiset tiedot jaetaan koko organisaatiossa horisontaalisesti. Samalla resurssit kohdentuvat kuin luonnostaan tehokkaammin.

Vertaile projekteja, asiakkaita ja alueita ajan kuluessa

Siirry määräaikaisraportoinnista todelliseen reaaliaikaiseen analytiikkaan. Havaitse trendejä ja kehittyviä malleja ja mukauta toimintaa jatkuvasti. Se on menestyksen salaisuus nykypäivän epävakaassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja epäselvässä (VUCA) yritysmaailmassa.

Estä tapaturmat ja vähennä työpaikan riskejä

Alhaisen TRIR (Total Recordable Incident Rate)- tai IFR (Incident Frequency Rate) -arvon ei pitäisi olla todellinen tavoite vaan enemmänkin osoitus hyvästä ja sitoutuneesta työpaikasta. Muuta ajastaan jäljessä oleva raportointi toimintaa ohjaavaksi apuvälineeksi, josta on hyötyä koko organisaatiolle. Aloita MAKSUTON kokeilujakso tai varaa demo asiantuntijamme kanssa jo tänään!

Kaikki kenttätarkastukset ja -raportoinnit samalla alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

Työturvallisuustarkastukset

5S-kävelyt

Turvallisuuskävelyt

Kalustotarkastukset

Riskien arvioinnit

Laatuauditoinnit

Toimittaja-auditoinnit

Esimiesten kierrokset

Sisäiset auditoinnit

Turvallisuustarkastukset

KOKEILE ILMAISEKSI

Tyypillisiä käyttötapauksia

Tapaturmaraportit

Vaaratilanneraportit

Läheltä piti -tilanteet

Aloitteet ja ideat

Vaurioraportit

Tietoturvaloukkaukset

Järjestelmän toimintahäiriöt

Reklamaatiot

Työluvat

Laatupoikkeamat

KOKEILE ILMAISEKSI
Käytämme evästeitä tämän verkkosivuston optimoimiseksi. Valitsemalla “Hyväksy” sallit evästeiden tallentamisen, jotta voimme analysoida ja parantaa sivuston käyttöä, tehdä sisällöstä henkilökohtaisempaa, sekä tarjota kohdennettua markkinointia. Katso lisätietoja Tietosuojakäytännöstä.