Vanliga frågor & svar

Här finner du svaren till några av de vanligaste frågorna. Kom ihåg att kolla våra hjälpartiklar för mer detaljerade lösningar, eller kontakta oss direkt för mer information.

Säkerhet

Hur krypterar ni kundernas data?

All data i våra produkter krypteras i vila och i överföring. Våra produkter stöder TLS 1.2- och TLS 1.1-protokoll för kryptering av kommunikation. Data i vila är krypterat med AES-256, lagringskryptering på blocknivå.

Var lagrar ni kundernas data?

Data lagras i de europeiska datacenterna för Amazon Web Services som har certifierats som ISO 27001, PCI DSS Service Provider Level 1 och/eller SOC 2-kompatibel.

Vilken typ av säkerhetskopior och övervakning har ni på plats?

Automatiska säkerhetskopior av databaser tas dagligen, varje vecka och varje månad. Vi håller också en versionshistorik för alla lyckade databastransaktioner.

Vilken typ av interna säkerhetsåtgärder följer ni?

Några av våra interna säkerhetsåtgärder inkluderar årlig säkerhets- och medvetenhetsutbildning för alla anställda, interna säkerhetsrevisioner och säkerhetshantering för bärbara enheter.

Hur reagerar ni till möjliga säkerhetsincidenter?

Vårt protokoll för hantering av säkerhetsincidenter inkluderar eskaleringsprocedurer, snabb lindring och obduktion. Alla anställda informeras om våra policyer.

Finns det några dokument ni kan dela angående er molntjänstsäkerhet?

Ett dokument görs tillgängligt på begäran. Skicka oss ett e-postmeddelande med rubriken “Säkerhet och dataskydd för Plan Brothers molntjänster” så sänder vi er dokumentet.

Integritet

Hur skyddar ni kundernas data?

Säkerhetsskyddet och kontrollprocesserna finns för att säkerställa en säker miljö för våra kunders information. Navigera till säkerhetsavsnittet på den här sidan för att läsa mer om våra säkerhetsrutiner och protokoll.

Hur tar er plattform hänsyn till integritet?

Från transparenta loggar till automatiskt raderade bilagor och personuppgiftsfält har vi utvecklat flera funktioner som hjälper våra kunder att följa dataskyddsförordningen.

Sparar ni kundens data efter att ett kontrakt har avslutats?

Ja, vi behåller våra kunders data i 180 dagar efter att ett kontrakt har avslutats. Under denna tidsperiod kan kunden begära en datahantering.

Kan ni hjälpa till med personuppgiftsförfrågningar som rör er plattform?

Ja det kan vi. I de fall våra kunder får förfrågningar om att exportera, korrigera, ändra eller radera personuppgifter, hjälper vi organisationens administratörer att svara på sådana förfrågningar.

Har ni alla nödvändiga underprocessor-DPA på plats?

Ja, vi har undertecknat Data Processing Agreements (DPA) med alla våra underprocessorer. Ni kan kolla dem här: https://www.planbrothers.io/subprocessors/.

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager