Sänk tröskeln för rapportering och låt din data ge dig lösningar

Rapportera observationer och avvikelser lätt för att förbättra din avvikelseshantering och analytik.

GRATIS TEST
Lätt Att Använda För Alla

Incy.io kan användas av alla olika funktioner i en organisation, från rengöringspersonal och säkerhet till ledande befattningshavare. Du behöver inte vara tekniskt kunnig för att förstå hur man använder produkten. Användargränssnittet finns på 23 språk.

Spårning & Uppföljning

Spåra rapporterade avvikelser och iakttagelser samt tilldela observationer till rätt personer, oavsett om de är i eller utanför organisationen. Minska tiden för korrigerande åtgärder och öka tydligheten på hela arbetsflödet.

Snabbare Reaktionstid

Incy.io meddelar berörda personer omedelbart när en ny observation har rapporterats. Ingen mer tid slösas in väntan på rapporter eller synpunkter att gå igenom. Detta hjälper dig fördela resurser, eftersom du omedelbart vet när och var åtgärder behövs.

Rapportering Genom Varje Enhet

Incy.io är en webb-app som använder de senaste webbläsarbaserade teknolgier för att hjälpa dig att rapportera incidenter och synpunkter på vilken anordning som helst. Allt du behöver är en smartphone, en tablett eller en dator för att använda appen, rapportera observationer eller följa upp på dem.

Bilder och Bilagor

En bild säger mer än tusen ord. Anslut bilder och bilagor till observationerna för att berika data. Ta en bild på språng eller använd en befintlig fil. Inget mer behov av fram-och-tillbaks e-post för att få den ytterligare informationen du behöver.

Anpassningsbara Incident Kategorier

Du vill inte ha separata verktyg för dina rapporteringsbehov i olika funktioner. Med incy.io är din organisations rapporteringsmöjligheter oändliga. Det är enkelt att tillägga lämpliga kategorier, ikoner och ytterligare frågor för att vägleda slutanvändare till din önskade destination.

Flera Platser och Förläggningar

Håll en översikt av alla rapporterade avvikelser och observationer i organisationen, och filtrera dem baserat på olika platser och förläggningar. Incy.io samlar alla rapporter och skapar statistik automatiskt, så att du kan prioritera områden, platser och förläggningar med störst behov av uppmärksamhet.

Anpassningsbara Användarrättigheter

Folk kommer att ha olika behov av rapportering i din organisation. Vissa kan behöva tillgång till alla kategorier och svar, medan andra kanske bara behöver tillgång till en specifik uppgift. Skapa olika typer av roller och åtkomstnivåer för att hjälpa individer använda tid på endast de uppgifter som är viktiga för dem.

Språkval och E-post Underrättelser

Använd appen och få alla underrättelser på önskat språk. Detta kan anpassas på en individuell användarnivå, så att alla kan använda verktyget med det språk de föredrar. Vi stöder för närvarande över 23 språk och tillägger stöd för fler språk kontinuerligt.

Öppen Länk Rapportering

Med öppen länk rapportering kan du få personer utanför organisationen att bidra genom att rapportera avvikelser och observationer. Samla mer data för din organisation, förbättra smärtpunkter som externa intressenter erfar och påvisa att deras åsikter räknas.

Integrationer

Våra produkter stöder en rad olika integrationer. Vill du ha en AD-anslutning för säkrare referenser? Vill du integrera dataflödet till ditt favorit BI-verktyg? Något annat? Kontakta oss och låt oss diskutera dina behov.

Och Mer

Incy.io tillhandahåller en hel del fler funktioner, men låt oss hålla det enkelt - som användbarheten av verktyget. Starta GRATIS 30-dagars testversionen och prova själv!

We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.