Hitta det som passar bäst för din organisation.

audits.io plans

Inspector
300€
Monthly
up to 10 users,
then 100€ / 5 extra
(20€ / extra user)
contact sales
Team
550€
Monthly
up to 25 users,
then 70€ / 5 extra
(14€ / extra user)
contact sales
Operations
900€
Monhtly
up to 50 users,
then 40€ / 5 extra
(8€ / extra user)
contact sales
Enterprise
Custom
Let's discuss
Tailored to suit your needs
contact sales
Inspektör
300€
Månadsvis
upp till 10 användare, sedan 100 € / 5 extra (20 € / extra användare)
Kontakta försäljning
Lag
550€
Månadsvis
upp till 25 användare, då 70 € / 5 extra (14 € / extra användare)
Kontakta försäljning
Verksamhet
900€
Månadsvis
upp till 50 användare, sedan 40 € / 5 extra (8 € / extra användare)
Kontakta försäljning
Företag
Anpassat
Låt oss diskutera
Skräddarsys för att passa dina behov

Kontakta försäljning
Faktureras årligen
Mobil användning
Offline funktionalitet
Obegränsad mängd bilder
Granskningspoäng
PDF och XLS export
Dina egna mallar
Snabba observationer
Mallredigerare
PDF-rapport personalisering
Lag
Uppföljningsåtgärder
Foto bevis
Egna Logos
Avancerade Analyser
Anpassade Observationsfrågor
Lokaliserade språk
SSO-integration
BI-integration
Anpassad SLA
API för anpassade integrationer
Anpassad Organisationhierarki
Observatör
300€
Månadsvis
upp till 100 användare, sedan 100 € / 50 extra (2 € / extra användar)
Kontakta försäljning
Lag
550€
Månadsvis
upp till 250 användare, sedan 70 € / 50 extra (1,40 € / extra användar)
Kontakta försäljning
Verksamhet
900€
Månadsvis
upp till 500 användare, sedan 40 € / 50 extra (0,80 € / extra användar)
Kontakta försäljning
Företag
Anpassat
Låt oss diskutera
Skräddarsys för att passa dina behov
Kontakta försäljning
Faktureras årligen
Mobil användning
Obegränsat antal bilder
Anpassade kategorier
Grundläggande analytics
Roller och lag
Observation statusar
Rättsinnehavare
Anpassade arbetsflöden
Foto bevis
Egen logotyp
Lokaliserade språk
Öppen länk rapportering
Avancerade Analyser
SSO-integration
BI-integration
Anpassad SLA
API för anpassade integrationer
Anpassad Organisationshierarki

incy.io plans

Observer
300€
Monthly
up to 100 users,
then 100€ / 50 extra
(2€ / extra user)
contact sales
Team
550€
Monthly
up to 250 users,
then 70€ / 50 extra
(1,40€ / extra user)
contact sales
Operations
900€
Monthly
up to 500 users,
then 40€ / 50 extra
(0,80€ / extra user)
contact sales
Enterprise
Custom
Let's discuss
Tailored to suit your needs
contact sales

Tjänster för Onboarding och Genomförande

Självstart
Gratis
Organiserad självbetjäningsonboarding
Excelark för uppladdning av mål, användare, roller och mallar
Självbetjäningsutbildning
Grundläggande
590€
Snabb installation för ett enskilt lag
Assisterad inställning av Mål, Användare och Roll
2x mallar (audits.io)
1 nivå av kategorierna (incy.io)
1x Administrationsutbildning
Onboarding e-mallar och instruktioner
Avancerad
1790€
Effektiv onboarding av flera lag samtidigt
Assisterad uppnåelse av Mål, Användare och Roller
5 x Mallar (audits.io)
2 nivåer av kategorier (incy.io)
2 x Administrationsutbildning
Standard onboarding e-postmeddelanden som skickas till alla användare av Plan Brothers
Företag
3990€
Genomförande för stora matrisorganisationer
Allt i Advanced plus:

Anpassade onboarding e-postmeddelanden som skickas av Plan Brothers
Anpassad onboarding video (engelska)

Utbildningstjänster

FAQ
Gratis
Kunskapsbas med produktvideor
help.planbrothers.io
Administration
490€
Online utbildning av administration (1 timme)
Introduktion
Platser
Användare & Lag
Mallar / Kategorier
Observations Frågor & Snabba Observationer
Analytik
Öppen diskussion
Slutanvändare
590€
Online utbildning för slutanvändare (1 timme)
Introduktion
Revisionsgenomförelse
Observationer och Uppföljningsåtgärder
Underteckning av en revision
Dela PDF rapportering
Foto-bevis för åtgärder
Öppen diskussion
På plats
Anpassat
Utbildning på plats utifrån dina behov
Anpassat innehåll baserat på kundens behov.
Kan inkludera administration och slutanvändare utbildning eller en skräddarsydd studiegrupp.

Integrationer

SSO / ADFS
2000€
Bli skyddad med din åtkomsthantering
Engångsavgift
SSO
Google
Active Directory
BI verktyg
1200€
Databasanslutning till önskat BI-system
Årlig avgift
Tableau
Power Bi
Qlik Sense
HR / Roller
Anpassat
Användarroller från ditt HR-system
SAP
Microsoft Dynamics
CRM / ERP
Anpassat
Kunder, projekt och platser från CRM / ERP
Microsoft Dynamics
SAP
Sales Force

Fler integrationer

Kataloger och Listor
Anpassat
Automatiserade listrutor från ditt administrationssystem
Produkter
Patienter
Projekt
Leverantörer
Dokument hantering
Anpassat
Automatiserade rapporter till ditt dokumenthanteringssystem
Salesforce
M-Files
SharePoint
Försäkringsbolag integration
Anpassat
Automatisk skada och skadeanmälan till ditt försäkringsbolag
Folksam
Trygg-Hansa
Andra integrationer
150€/tim.
Anpassad utveckling av integrationer baserade på våra kunders behov
Kontakta oss för att diskutera mer ingående om anpassat utvecklingsarbete