Gör dig redo för det största skiftet som branschen någonsin har sett

Smörj motorn för smidighet och realtidssamarbete med vår helt mobila inspektions- och fältrapporteringsplattform.

Engagera hela din värdekedja från leverantörer till verkstäder

Den vardagliga kunskapen om problem och potentiella problem är inte organiskt högst upp i organisationen utan distribueras i verksamhetens frontlinje. För att få ut det bästa av denna underförstådda kunskap måste du engagera hela din värdekedja. Genom att göra detta kommer kvaliteten, efterlevnaden och säkerhetsstandarderna att öka hos leverantörer, avdelningar, återförsäljare, verkstäder och andra viktiga intressenter.

Frontlinjevanor och kultur äter strategi för frukost

Strategi är avgörande, men i slutändan går operativ prestanda och excellens tillsammans med dagliga frontlinje- och butiksgolvsvanor. Oavsett om det är LPA:er, incidentrapporter eller reklamationer, med vår senaste mobila plattform kan du rikta alla inspektioner och fältrapporter genom en enda kanal. Detta säkerställer att du har kontroll över möjliga flaskhalsar mellan din strategi och den taktiska prestandan.

Samarbeta mellan team, funktioner och organisationer

Verkligt samarbete börjar med ett informationsflöde som inte har portvakter. Bemyndiga genomförandet av detta flöde med tvåvägs mobilkommunikation som slutanvändare redan är bekantade med. När rätt information delas horisontellt över hela organisationen blir beslutsprocesserna snabbare och magrare. Och när detta händer så fördelas resurserna organiskt smartare.

Gör dina CAPA-processer magra och effektiva

Glöm beslutsfattande och informationsbudbärare, och automatisera korrigerande och förebyggande åtgärder för de ansvariga personerna med arbetsflöden, aviseringar och påminnelser. Rätt information kommer att tillhandahållas rätt personer, man kan agera i viktiga frågor i realtid och du kommer att se reaktion och upplösningstider falla till en bråkdel av vad de brukade vara.

Gör allt mätbart och mät det som är viktigt

Den ökade mängden rapporter målar den större bilden. Få kontextuella data från dina granskningar, inspektioner och fältobservationer för kraftfull analys i realtid. Identifiera trender och håll pulsen på din organisation genom att jämföra prestanda mellan platser, länder, affärsenheter, varumärken och processer.

Uppnå LPA and IATF 16949 efterföljsamhet

Konsumenterna blir mer medvetna och de obligatoriska kraven skärps för alla aktörer inom bilindustrin. Gör ditt efterlevnadsprogram mer skalbart och smidigt oavsett om du behöver leverera LPA:er (skiktade processrevisioner), IATF 16949 eller ISO 9001-revisioner. Låt oss hjälpa dig att göra efterlevnad till en tillgång i din organisation. Börja dina GRATIS tester idag eller boka en demo och låt oss prata mer!

Alla dina fältbesiktning och rapporteringsprocesser på en singel plattform

Vanliga användningsfall

Skiktade Processrevisioner (LPAs)
5S / 6S genomgångar
Gemba/ Säkerhetsgenomgång
PFMEA-Revisioner
Produkttestrapporter och inspektioner
Tekniska inspektioner (DUPRO)
Fraktavsändningsinspektioner
Godkännandeinspektioner
EHS / HSEQ-revisioner
Checklistor för kvalitetskontroll
Gratis test

Vanliga användningsfall

Incidentrapporter
Defektrapporter
Leveranskedjefel
Inventariedefekter
NCR:er / Avvikelser
Säkerhets- och riskobservationer
CAPA
Reklamationer
Produktåterkallelser
Olyckor och skador
Gratis Test

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager