Realtids anläggningsverksamhet skapar glada hyresgäster

Dagens anläggningsförvaltare kräver öppet samarbete mellan fastighetsanvändare, ägare, chefer och tjänsteleverantörer.

Inte bara vilken mobil applikation som helst

Vi levererar fullt mobile first lösningar för fastighetsförvaltning som täcker alla processer från rengöring till underhåll och från anläggningsförvaltning till fastighetsförvaltning. En plattform för att stödja alla dina proaktiva och reaktiva rapporteringsbehov.

Glöm papper och kalkylark

Papper och kalkylark har sin plats, men de trivs ej i ett snabbt-tempo fält process datainsamling. Sänk tröskeln för rapportering och öka produktiviteten till en helt ny nivå genom att utföra all på-plats dokumentation helt mobilt.

Transparent intressent samarbete

IInformations-silos skapar besvärliga informationsflöden som saktar ner beslutsfattande. Undvik dessa silos och öka informationsdemokratin mellan intressenter genom att bemyndiga utförande med kommunikation, och låt rätt personer agera på frågor i realtid som om din organisation har ingen hierarki.

Tilldela och lös arbetsorder on-the-go

Berika kommunikation och skär ner på upplösningstider med transparent fotobevis och omedelbara mobila meddelanden. Inga fler fram och tillbaka e-mails för att klargöra situationen. Dina kunder och hyresgäster kommer att tacka dig för den utökade kundupplevelsen med mer långsiktiga kontrakt.

Jämför dina egendomer, kunder och områden över tiden

I slutändan handlar det om lärande och anpassning. Förkovra din egendomskvalitetssäkring med realtids metrisk synlighet och angripbara insikter. Påpeka och utbyt bästa praxiser, identifiera var förbättringar behövs mest, och gör mer exakta databaserade beslut.

På-plats synlighet på plats utan platsbesök

Det är svårt att skala mängden fysiska besök på ett effektivt sätt, men det är lätt att få ut mer av dem. Omfamna datainsamling och transparens med vår mobila första plattform för dagens anläggningsförvaltning. Påbörja din KOSTNADSFRIA testversion idag eller boka en demo och låt oss pratas vid mer!

Alla dina fältbesiktning och rapporteringsprocesser på en singel plattform

Vanliga användningsfall

Serviceleverantör bedömningar
Renhetsinspektioner
Lägenhetsinspektioner
Förebyggande underhåll
Anläggningsrevisioner
Säkerhetsinspektioner
Inflytts / Utflytts-inspektioner
Landskaps- / Bottensats-inspektioner
Säkerhetssystem / Kamerakontroller
Byggsystemsinspektioner
Gratis Test

Vanliga användningsfall

Serviceförfrågningar
Fastighetsloggar
Incidentrapporter
Hyresgästskommunikation
Nyhetsbrev
Renoveringstillstånd
Hyresgästsfeedback
Rengöringsfrågor
Inomhusluft problem
Skadeanmälningar
Gratis Test

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager