Är er organisation redo för EU:s Visselblåsningsdirektiv?

Med vår plattform kommer ni att följa EU:s regulationer, framhäva öppen rapportering, lösa fall och skydda dem som talar upp.

En anonym rapporteringskanal som följer regulationer

EU:s Visselblåsningsdirektiv kräver att företag med mer än 50 anställda samt kommuner med fler än 10 000 invånare implementerar en anonym rapporteringskanal för visselblåsningsärenden. Vår plattform följer de reglement som direktivet kräver, genom att möjliggöra en fullständigt anonym kanal för anställda och intressenter att vara skyddade då de rapporterar oegentligheter.

En färdig och lättanpassbar lösning

En kanal för alla visselblåsningsfall eller en kategoriserad flerkanalslösning - Vår visselblåsningsplattform erbjuder er organisation flera alternativ så att alla relevanta frågor blir besvarade. Skräddarsy framsidan med ert företags relevanta riktlinjer och stöd dem med er egna grafiska och visuella stil. Vår plattform stöder flera språk, är lätt att använda och ger rum för ifyllnadsinstruktioner, allt för att göra det så enkelt som möjligt för er att fånga den information som visselblåsaren ger.

Möjliggör och skydda dialog mellan parter för att lösa fall

Då ett visselblåsningsfall rapporteras skapas en unik referensprofil åt rapportören. Detta möjliggör kommunikation mellan organisationen och visselblåsaren, utan att äventyra rapportörens identitet. Dialogen är säkrad, metadata raderas från möjliga bilder och informationen förvaras på ett säkert sätt inom EU enligt GDPR-reglement.

Notifikationer, inbyggd fallhantering och utredning

Nya visselblåsningsfall notifierar era förhandsbestämda utredare genom e-post, lika sker också då ytterligare information ges av rapportören i existerande fall. Den inbyggda fallhanteringsvyn underlättar utredare då de håller koll på enskilda fall samt den större helheten. Ifall flera rapporter hänvisar till samma fall kan rapporterna länkas tillsammans och grupperas.

Fallkategorisering och anpassningsbara frågor

Era anställda och intressenter förtjänar mer än ett statiskt formulär med öppna svarsfält. Vår plattform stöder ett flertal olika frågetyper (drop-down, radioknappar, flerval, tidpunkt, numeriska fält, osv.) och det är enkelt att anpassa formuläret så att det är klart för rapportören vilken information som skall fyllas in. Frågeformulärens strukturering gör det lätt att jämföra kategorier, grundorsaker och nyckelord gentemot er organisations flera platser och avdelningar, vilket ger angripbara insikter som stöder er utredning.

Låt oss hjälpa er följa EU:s visselblåsningsdirektiv

Den nya lagstiftningen träder i kraft i alla EU-länder i december 2021. Vänta inte till den sista sekunden, låt oss hjälpa er ta handling i god tid så att ni är väl förberedda då kravet är i kraft. Våra experter kommer gärna att diskutera visselblåsning mer detaljerat under en demo, så vänligen kontakta oss.

FAQ

När kommer EU:s whistleblowing-direktiv att ta kraft?

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 17 december 2021 (källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN).

Hur prissätts Whistleblowing-modulen?

Modulen prissätts baserat på antalet användare som tar emot och utreder aviseringar och antal kanaler. Våra prissättningsplaner börjar från 120€/månad inklusive tre användare och en kanal. Du kan begära en offert här.

Vad räknas som en kanal i ert system?

En kanal i vår modul är en webblänk som innehåller anpassningsbara formulär, ikoner och texter. Kanaler kan delas som länkar, t.ex. på webbplatsen eller intranätet. Vi kan skapa separata kanaler baserat på era behov: för olika typer av visselblåsningsrapporter (trakasserier eller penningtvätt), för anställda och externa tjänsteleverantörer, för konsumenter etc.

Vem räknas som användare i ert system?

Användare är de som får observationerna, kommunicerar med visselblåsarna och utreder fallen. Endast personer som specifikt är inbjudna till systemet som användare räknas som användare. Administratörer kan hantera och se användarna i systemet.

Påverkar antalet visselblåsare eller anställda prissättningen?

Varken antalet visselblåsare eller antalet anställda påverkar prissättningen.

Är e-post- eller webbplatsformulärer giltiga kanaler för visselblåsning?

Nej. De uppfyller inte kraven i direktivet. Du kan läsa mer om ämnet från detta blogginlägg: 5 Things to Consider When Selecting a Whistleblowing Channel.

Hur skyddas visselblåsarens anonymitet i ert system?

Observationer skickas via säkra visselblåsningskanaler genom öppna webblänkar. Efter att ha rapporterat observationen får visselblåsaren anonyma autentiseringsuppgifter, så visselblåsaren kan ge ytterligare information om ärendet genom anonym dialog. Dessutom lagrar vi inte metadata för några bilder och IP -adressuppgifterna för reportern är inte synliga för någon inom kundorganisationen.

Hur täcks IT-säkerheten i systemet?

Systemet är säkrat med flera tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du kan hitta mer information om våra säkerhetsåtgärder här eller begära en mer detaljerad säkerhetsdokumentation genom att kontakta oss via e-post på support@planbrothers.io.

Vad kostar det att installera systemet?

Vårt grundläggande ombordpaket täcker uppställningen för Whistleblowing-modulen. Detta är en engångsavgift på 790€ (moms 0%).

Hur lång tid tar onboardingen?

Vi lovar att ni kan vara igång med användningen inom en vecka eller två. Ytterligare utbildning eller en SSO-integration lägger till några veckor för den totala implementeringstiden.

Vad kan visselblåsaren se i systemet?

Efter att ha rapporterat observationerna kan en visselblåsare logga in med anonyma autentiseringsuppgifter och se sina ursprungliga rapporterade uppgifter. Inga andra rapporter visas för visselblåsaren. Uppgiftslämnaren kan också se kommentarer som utredningshanterarna har lämnat.

Visselblåsning, uppföljning och utredning på en anonym plattform

Nyckelfunktioner

Visselblåsarens identitet beskyddas
Öppen link-rapportering
Anonyma fallspecifika referensprofiler
Anpassningsbara frågor
Bilder och andra bilagor
Uppföljningsfrågor
Utredningsfallhantering
Skräddarsydd framsida
Lista av rapporterade fall och deras arbetsstatus
Analytik
kontakta oss

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager