Att hantera dagens säkerhetsrisker kräver en smidig plattform

Vänd till fullständigt mobil rapportering och kommunikation med våra moduler för fysisk säkerhet och förlustförebyggande.

Lägg fokus på arbetsmiljön, inte på onödiga arbetssteg

Vår helt mobila plattform är lättanvänd och utan onödiga steg. Behöver du en större ruta att rena upp och analysera datan du samlat på fältet? Plattformen fungerar sömlöst även på stationära datorer och surfplattor.

Kanalisera alla rapporter via ett mobilgränssnitt

Slutanvändare förväntar sig tydlighet när det gäller rapportering av både planerade säkerhetskontroller och säkerhetsrelaterade observationer som görs i farten. Från vaktturer och säkerhetsinspektioner till incident- och händelserapporter och mer kan du dirigera alla fältprocesser via samma plattform. Som ett resultat minskar tröskeln för rapportering och mängden av observationer ökar.

Byggt för smidigt samarbete och effektiv kommunikation

Oavsett hur väl man är förberedd kommer saker att hända lång sikt. Minimera effekterna av säkerhetsincidenter och kriser med en lyhörd och elastisk arbetskraft försedd med mobila kommunikationsverktyg. När flaskhalsar och portvakter är avlägsnade delas rätt information med rätt personer i realtid.

Automatisk avsändning med realtidsspårning

Varje typ av kontroll, händelserapport eller observation dirigeras automatiskt till rätt personer baserat på händelsetyp, plats och avdelning. Information kan också delas till ytterligare intressenter genom att tilldela uppföljningsuppgifter eller lägga till deltagare. Minska kommunikationstiden för uppföljningsåtgärder, håll reda på att alla åtgärder görs och därmed förbättra säkerheten i realtid.

Gå från periodisk rapportering till realtidsanalys

Rätt information vid rätt tidpunkt ger dig situationsmedvetenhet. Därför har våra verktyg inbyggda analysfunktioner som kan användas närsomhelst och varsomhelst. Jämför t.ex. kategorier, grundorsaker och nyckelord på olika platser och affärsenheter för att ge handlingsbara insikter som hjälper din organisation att lära sig och anpassa sig.

Skydda din personal, tillgångar och vinster

Med våra mobila verktyg blir din organisation bättre utrustad för att leverera förstklassigt arbete för att förhindra förluster och skydda det viktigaste - personalen. Dela lärdomarna i team och avdelningar för att kontinuerligt förbättra och slipa processerna. Genom att göra detta driver du säkerhetsutvecklingen i din organisation.

Alla processer för dina säkerhetsinspektioner och rapporteringar på en enda plattform

Vanliga användningsfall

Säkerhetsinspektioner
Säkerhetsgranskningar
Förlustförebyggande inspektioner
Säkerhetsriskbedömningar
Säkerhetspatruller
Cybersäkerhetsgranskningar
Säkerhetsredskapsgranskningar
CCTV inspektioner
Åtkomstkontrollinspektioner
Informationssäkerhetsinspektioner
Prova gratis

Vanliga användningsfall

Bedrägerirapporteringar
Rån, stölder och inbrott
Säkerhetssystemfel
Intrång
Hot
Vaktrapporter och vaktupplysning
Krishantering
Säkerhetsrisker
Informationssäkerhetsincidenter
Andra brott och förlustrapporter
Prova gratis

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.