Kundens förväntningar har det tidigaste bäst-före datumet

Säkerställ din kundupplevelsestyrning ner till minsta detalj med vår mobila inspektions- och rapporteringsplattform.

Inbyggd poängsättning för dina granskningar

Vår poängsättning av alla dina platsbesök gör det lätt för dig att jämföra och identifiera förbättringsområden, oavsett om du gör granskningar hos en kund, en konkurrent eller gör visuella merchandisinggranskningar. Anpassa enkelt dina kontrollistor och observationskategorier för att möta din organisations specifika behov.

Berika dina platsrapporter med bilder

Du kanske inte kan besöka platser så ofta du vill. Därför har vi gjort det enkelt för dig att tillägga bilder och bilagor. Du kan även pryda inspektionsinstruktionerna med referensbilder för att sprida bästa praxis. På detta sätt har din organisation den bästa chansen för kontinuerlig lärning.

Kontrollera kampanjer mot förinställda krav

Att locka kunder eller gäster med stora marknadsföringskampanjer går upp i luften om inte kampanjerna genomförs konsekvent på diverse platser. Utveckla en kultur som driver kundresehantering genom att dela tydliga instruktioner om hur varje aspekt av resan ska beaktas.

Hantera åtgärder med automatiska aviseringar och påminnelser

Avvikelser sker även med goda instruktioner. Se till att inga korrigerande åtgärder lämnas ogjorda, utan något behov av mikrohantering genom att lita på våra automatiska aviseringar och påminnelser. Dagens arbetskraft uppskattar rörlighet och vår plattform är en heltäckande lösning för just det.

All information är strukturerad för realtidsanalys

För att få avkastning på den tid som spenderas på rapportering måste insamling av data leda till konkreta handlingsåtgärder. Jämför dina platser, områden och varumärken för att förbättra prestanda inom alla områden, från försäljningsstället och displayer till kundservice och upselling. Som en helt mobil plattform kan du dyka in i analyser med de inbyggda funktionerna precis när och var du vill.

Förbättra kundresehanteringens alla beröringspunkter

Lägg till mätbara granskningar av kundresor som ledande indikatorer för din kundupplevelseverktygslåda tillsammans med NPS-, CES- och CSAT-poäng. Mät pulsen på din kundbas och jämför den med de rådande trenderna på branschen. Genom att göra detta förbättrar du de små saker som är viktiga, vilket leder till bättre kundengagemang och bättre slutresultat.

Alla processer för dina kundupplevelsegranskningar och rapportering på en enda plattform

Vanliga användningsfall

Kundresegranskningar
Konceptgranskningar
Butik- och restauranggranskingar
Platskontroller
Områdeschefsbesök
Konkurrentgranskningar
Mystery Shopper inspektioner
Kampanjgranskningar
Varumärkesgranskningar
Visuella merchandisinggranskningar
Gratis test

Vanliga användningsfall

Kampanjavvikelser
Urvalsbrister
Kvalitetshändelser
Produktavvikelser
Kundrespons
Livsmedelssäkerhetsrapportering
Städnings- och rengöringsavvikelser
Servicefel
Klagomål och reklamationer
Utvecklingsidéer
gratis test

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.