Säkerhetskultur handlar om antagande av grundläggande säkerhetsvanor

Engagera hela din arbetsplats med vår moderna mobila plattform för inspektioner och incidentrapportering.

Engagera din hela utökade arbetsplats för säkerhetsmål

Belasta inte din personal och andra intressenter med svår-hanterade verktyg. Det verkliga måttet på framgång i programvarogenomförandet är hur väl de används. Genom att tillhandahålla din organisation
med enkla och lättanvända verktyg kommer du att uppleva en ökning av rapporter från fältet och rapporteringstid halveras.

Sänk din IFR och LTIF till nära noll

Arbetsplatshälsa, säkerhet och välbefinnande är en grundläggande rättighet för alla. Reducera icke-rapporterade problem och föröka signaler för att avslöja verkliga orsaker till förlorad-tid olyckor. Gör så att uppföljningsåtgärder och spårning av rapporterade observationer är lätta att göra, för en snabbare reaktionstid på problem. Identifiera risker i arbetsmiljön inte bara när de uppstår, men hindra dem från att äga rum i framtiden.

K:et i Säkerhets Kultur är för Kollaboration och Kommunikation

Implantera felande länken i de flesta beteendebaserade säkerhetsprogram och inspirera arbetskraften att samarbeta med vår chatt-baserade mobila kommunikationsplattform. Öka insynen på vad som har gjorts på säkerhetsrelaterade uppgifter och effektivt förbättra den interna kommunikationen i hela organisationen. Enkelt rapportera synpunkter på vilken enhet som helst, och öka mängden av rapporter från fältet som följd.

Fixa faror och minska risker i realtid

Den hårda sanningen är att det aldrig kommer att bli noll fel eller noll avfall. Snarare handlar det om hur effektivt en organisation tillsammans kan lösa NCRs och brister utanför verkstadsgolvet och processer. Med vår mobila plattform kommer rätt personer automatiskt informeras om de relevanta uppgifterna så att de kan agera på dem omedelbart.

Framhöj dina kvalitetsmått både horisontellt och vertikalt

Jämför din viktigaste kvalitetsmått såsom defekter, avvikelser eller kundklagomål över arbetsplatser, efter tid och allt i realtid. Den automatiserade statistiken gör det möjligt att följa utvecklingen av alla områden i ditt företag. Fördubbla antalet rapporter genom att engagera din frontlinje i rapporteringsprocessen för att få en tydligare förståelse för hur väl din organisation faktiskt preseterar.

Alla fältprocesser och rapportering på en singel plattform

Från proaktiva inspektioner, revisioner, tillstånd och riskbedömningar till reaktiv incident, observation, fara och olycksrapporter, hjälper vår mobila plattform med allt av detta. Eftersom verktyget är flexibelt kan det passas in till mer eller mindre alla industrier. Plattformen är skapad med slutanvändaren i åtanke, så att de friktionsfritt kan utföra revisioner och rapporter på fältet.

Alla dina fältbesiktning och rapporteringsprocesser på en singel plattform

Vanliga användningsfall

Hälso- och Säkerhetsrevisioner
Hälso- och Säkerhetsinspektioner
HSEQ-EHSQ revisioner
ISO 45001 interna revisioner
Säkerhetsgenomgångar
Sista-minuten Riskbedömningar
Arbetsplats Riskbedömningar
Arbete vid höjder tillstånd
OSHA checklistor
EHS inspektioner
gratis test

Vanliga användningsfall

Fara och riskobservationer
Säkerhetsobservationer
Nära Olyckor
Olyckor och skador
Våldsrapporter
Störande beteende rapporter
Matförgiftningar
Trakasserier och mobbning
RIDDOR rapportering
OSHA 300A
gratis test

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.