Granskning och avvikelserapportering bör inte vara komplicerat

Gå från portvakter och flera kanaler för att nå rätt personer direkt med våra lättanvända SaaS verktyg

Digitaliserad granskning och kontroll checklistor, rapporter och analyser - allt i din ficka. Över 250 tusen granskningar som skickats in till plattformen.

Läs mer

Vig incident och observation rapportering, ledning och analys - ta din riskhantering till nästa nivå. Över 1 miljon incidenter har rapporterats på plattformen.

Läs mer

"Att samarbeta med Plan Brothers är väldigt lätt och detsamma gäller deras produkter. Systemet och gränssnittet är lätta att använda och kräver ingen extra utbildning. Det är bara en handfull tjänsteleverantörer som agerar så effektivt, utvecklar kontinuerligt sina egna produkter och levererar möjliga förändringar. "

Salla Suonperä,
Shopping Center Manager

"Plan Brothers och dess moderna och lättanvända webb- och mobiltjänster har väckt en betydande förbättring på säkerhetsrevisionsmarknaden. Användarorientering har varit vårt primära kriterium när vi har valt företagets tjänster. "

Tuomo Linjala,
Fastighetssäkerhetschef

"Plan Brothers har gjort det möjligt för vår övergång till helt mobil rapportering och därigenom förbättrat vår fastighetskommunikation. Vi sparar flera timmar varje dag för att hantera andra uppgifter istället för rapportering. "

Matias Lehtomäki,
Säkerhets- och rengöringschef