Granskning och avvikelserapportering bör inte vara komplicerat

Glöm portvakter och arbetsdryga kanaler - du sparar tid och når genast rätt person med våra lättanvända SaaS verktyg

Digitaliserade gransknings- och kontrollchecklistor, rapporter och analyser – allt i din ficka. Över 250 tusen granskningar har gjorts i plattformen.

Läs mer

Rapportera incidenter och observationer smidigt och enkelt, och producera automatisk analytik. Över 1 miljon incidenter har rapporterats på plattformen.

Läs mer

"Att samarbeta med Plan Brothers är väldigt lätt och detsamma gäller deras produkter. Systemet och gränssnittet är lätta att använda och kräver ingen extra utbildning. Det är bara en handfull tjänsteleverantörer som agerar så effektivt, utvecklar kontinuerligt sina egna produkter och levererar möjliga förändringar. "

Salla Suonperä,
Shopping Center Manager

"Plan Brothers och dess moderna och lättanvända webb- och mobiltjänster har väckt en betydande förbättring på säkerhetsrevisionsmarknaden. Användarorientering har varit vårt primära kriterium när vi har valt företagets tjänster. "

Tuomo Linjala,
Fastighetssäkerhetschef

"Plan Brothers har gjort det möjligt för vår övergång till helt mobil rapportering och därigenom förbättrat vår fastighetskommunikation. Vi sparar flera timmar varje dag för att hantera andra uppgifter istället för rapportering. "

Matias Lehtomäki,
Säkerhets- och rengöringschef
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.