Dagens WOW är morgondagens förväntning

Leverera konsekventa upplevelser och hantera risker med vår incidentrapportering och checklistplattform.

Förbättra kundupplevelse och kundlojalitet

Engagera hela organisationen från personal till tjänsteleverantörer för att identifiera och rapportera problem i er kundresa.

Få alla att använda samma applikation

Covid-19 har ändrat världen, och alla ställer höga krav på säkerhet och kvalitet under hela resan. Undvik funktionell isolering med vår helhetsomfattande lösning.

Implementera er strategi

Förstärk utförandet med kommunikation från toppen neråt och nerifrån upp. Identifiera och förverkliga rätt processer med vår inspektions- och checklistplattform.

Tilldela resurser mycket smartare

Sätt stopp för tröga besluts och informationsbudskap och ge precis rätt personer rätt information för att göra sitt jobb.

Jämför era platser och områden för att se trender

Höga standarder kräver enhetlighet oavsett om ni hanterar verksamhet, säkerhet eller kundresor. Med vår analys ser ni omedelbart var det största behovet för förbättring ligger.

Höj standarden på ert varumärke och skydda era vinster

Små problem staplas lätt upp och påverkar ert resultat. Fånga lärdomar tvärfunktionellt innan det händer och implementera identifierade bästa praxis i hela organisationen.Alla dina fältinspektions- och rapporteringsprocesser på en enda plattform

Vanliga användningsfall

Rengöringsinspektioner

Mat och dryck, HACCP-compliance

Säkerhetsinspektioner

Kvalitetsinspektioner

Underhåll, byggnadsinfrastruktur

Varomottagning

Internrevision

Kundresogranskningar

Dagliga driftlistor

Riskbedömningar

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

Rengöringsinspektioner

Mat och dryck, HACCP-compliance

Säkerhetsinspektioner

Kvalitetsinspektioner

Underhåll, byggnadsinfrastruktur

Varomottagning

Internrevision

Kundresogranskningar

Dagliga driftlistor

Riskbedömningar

GRATIS TEST
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.