Säkerhet är jämställt med Kvalitet vilket är jämställt med Nöjda Kunder

Installera säkerhets- och kvalitetsförvaltning inom tillverkning och råvaror med våra mobila inspektioner och rapporteringsplattform.

Engagera alla och multiplicera signaler

Observationer hjälper KMAS ledningen att koncentrera resurserna där förbättringar behövs. Bemyndiga din frontlinje med ett enklare sätt att höras och de kommer att belöna dig genom att multiplicera de rapporterade observationerna hela vägen från nära missar till NCRs.

Få kulturen rätt

Åtgärder bildar vanor och vanor bildar kultur. Säkerhetsåtgärder bildar säkerhetskulturen och kvalitetåtgärder bildar kultur av verksamhetsexcellens. Kombinera dessa två i en programvara och du har vår plattform. Den är utformad med en mobil-först attityd och kan användas både online och offline.

Ny nivå av tvärfunktionellt samarbete

Du vill inte bygga flera väggar i organisationen genom implementering av ny programvara. Undvik silos mellan intressenter, bemyndiga utförande med kommunikation och agera på problem i realtid. Mindre hierarki, mer samarbete.

Fördela resurser mycket smartare

Mindre hierarki innebär att du kan glömma beslutsfattsinnehav och informations-budbärare. Bemyndiga rätt personer med precis rätt information för att hantera sina uppgifter snabbare än någonsin och göra bättre databaserade beslut om var att fördela resurser härnäst.

Överträffa dina kvalitets- och säkerhetsnormer

Oavsett om du överser säkerhet, kvalitet eller ett flertal produktionslinjer, så kräver höga standarder konsistens. Med våra automatiserade analyser kommer du omedelbart se var förbättringar behövs mest för att överträffa dina normer.

Gå den sista milen till noll skador

Små risker staplas upp och leder till kostsamma olyckor. Betona tvärfunktionellt lärande och implementera identifierade bästa praxiser i hela organisationen. Låt oss hjälpa er organisation att driva den sista milen till noll skador. Påbörja din KOSTNADSFRIA testversion idag eller boka en demo och låt oss pratas vid mer!

Alla dina fältbesiktning och rapporteringsprocesser på en singel plattform

Vanliga användningsfall

LPAs (Skiktad Process Revision)

Säkerhetsgenomgångar

Chefsgenomgångar

5S revisioner

FATs (Fabrik Acceptanstester)

Flottilj och Fordonsinspektioner

Leverantörsrevisioner

Kvalitetsrevisioner

Produktsinspektioner

Tillverkningssystem

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

LPAs (Skiktad Process Revision)

Säkerhetsgenomgångar

Chefsgenomgångar

5S revisioner

FATs (Fabrik Acceptanstester)

Flottilj och Fordonsinspektioner

Leverantörsrevisioner

Kvalitetsrevisioner

Produktsinspektioner

Tillverkningssystem

GRATIS TEST