Landningsbanan för säkerhet och operativ excellens börjar här

Både på marken och i luften, inspektera och rapportera allt med vår mobila rapporteringsplattform.

Sista uppmaningen för att engagera alla anställda

Största delen av kunskapen samlas ur er fältverksamhet. För att utnyttja all tillgänglig information måste ni stödja fältarbetarna med ett enkelt och tydligt sätt att bli hörda, oavsett vilken delområde (säkerhet, kvalitet osv.) deras observationer berör. Vår plattform är byggd för att sänka tröskeln för rapportering så att er organisation får alla nödvändiga signaler för att bättre anpassa er kurs i denna osäkra värld.

Ett tydligt mobilgränssnitt för alla inspektioner och observationer

Strategi är viktigt, men i slutändan styrs operativ prestanda och excellens av dagliga vanor. Engagera er personal med en enda lösning för alla typer av inspektioner, checklistor, formulär och observationer. Minska rapporteringsfriktionen och se till att ni har kontroll över möjliga flaskhalsar mellan er strategi och den taktiska prestandan.

Stödjer tvärfunktionellt samarbete

Lyfta frågor och observationer härstammar sällan av endast en funktion. Samarbeta mellan olika avdelningar, påskynda er verksamhet och öka informationsdemokratin mellan intressenter genom att ge de dagliga rutinerna vår heltäckande mobilplattform för alla observationer och kontroller.

Låt din information flyga som saker och människor

Er verksamhet är att få saker och människor att röra sig säkert från punkt A till punkt B. Låt oss hjälpa er att göra detsamma med er kritiska information. Dela möjliga incidenter och fel omedelbart och låt rätt personer vidta nödvändiga åtgärder som om er organisation inte hade någon hierarki.

Hitta trender och analysera resultat

Det är viktigt att veta var ni står men ännu viktigare att veta vart ni är på väg. Håll koll på pulsen med våra inbyggda analytikmoduler och justera kontinuerligt era säkerhets- och kvalitetsprocesser. Vi kan också hjälpa er att ansluta dataströmmar till ert föredragna BI-verktyg för att kombinera det med andra variabler.

Följ kraven och lär er av bästa praxis

Flygindustrin har många krav som varje organisation måste uppfylla. Låt oss hjälpa er genom att digitalisera alla nödvändiga kontroller och era incidentrapporteringsprocesser för att uppfylla dessa standarder. Genom att göra detta betonar ni också tvärfunktionellt lärande och implementerar identifierade bästa metoder genom hela organisationen. Börja din GRATIS provkörning idag eller boka en demo och låt oss prata mer!

Alla dina fältinspektions- och rapporteringsprocesser på en enda plattform

Vanliga användningsfall

Kontrollista för lasthantering

Startlista och landningschecklistor

Säkerhets / Kvalitetsrevisioner

Brandskyddsinspektioner

Rengöringsinspektioner

Dagliga underhållskontroller

Säkerhetsinspektioner

NAA Vakenhetsbedömningar

Teknisk Systemgranskningar

Riskbedömningar

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

Kontrollista för lasthantering

Startlista och landningschecklistor

Säkerhets / Kvalitetsrevisioner

Brandskyddsinspektioner

Rengöringsinspektioner

Dagliga underhållskontroller

Säkerhetsinspektioner

NAA Vakenhetsbedömningar

Teknisk Systemgranskningar

Riskbedömningar

GRATIS TEST