I-tid leverans kräver operativ disciplin

Återför transparens och samverkan tillbaka till din fältverksamhet med våra mobila inspektioner och rapporteringsplattform.

Engagera alla och multiplicera signaler

Det mesta av kunskapen är spridd i fältet. För att utnyttja all av denna, vill din frontlinje endast ha ett enkelt sätt att höras, oavsett vilken skopa (säkerhet, kvalitet etc.) feedbacken tillhör. Fler signaler hjälper dig att göra denna osäkra värld mer förutsägbar.

Alla inspektioner och fältrapporter i en kanal

Operationell excellens Påbörjar med säkerhet och kvalitet. Dock så är dina anställda inte experter på att definiera om det är säkerhet eller kvalitet eller andra typer av problem som de observerar. De vill bara rapportera dem så lätt som möjligt. Det är där vi kommer in.

Återställ leveranskedjesamarbete

Informations silos i leveranskedjan skapar besvärliga informationsflöden som saktar ned beslutsfattande. Öka informationsdemokratin mellan intressenter genom att bemyndiga utförande med kommunikation och låt rätt personer agera på frågor i realtid som om din organisation saknar hierarki.

Låt din information flöda som saker och människor

Ditt ansvar är att få saker och människor att flöda. Låt oss hjälpa till att göra samma sak för din kritiska information. Dela incidenter och fel omedelbart med rätt personer och låt dem agera så snart som problem dyker upp.

Gå från periodisk rapportering till realtidsanalyser

Ersätt ögonblicksbilder i backspegeln med en 360 ° vindruta med en integrerad HUD display. Håll pulsen på och kontinuerligt justera dina säkerhets- och kvalitetsprocesser med våra kraftfulla analyser. Vi kan också hjälpa dig att ansluta dataströmmar till ditt favorit BI verktyg.

Lär från fel kollektivt och öppet

Undersök underliggande grundorsaker och sprid ut förståelse och bästa praxiser. Låt oss hjälpa dig att ta det sista steget mot mer exakt databaserat beslutsfattande. Påbörja din KOSTNADSFRIA testversion idag eller boka en demo och låt oss pratas vid mer!

Alla dina fältbesiktning och rapporteringsprocesser på en singel plattform

Vanliga användningsfall

5S genomgångar

Säkerhetsgenomgångar

Produktsinspektioner

Fordonsinspektioner

Kvalitetsrevisioner

Leverantörsrevisioner

Rackinspektioner

Gaffeltrucksinspektion

Chefsgenomgångar

Interna revisioner

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

5S genomgångar

Säkerhetsgenomgångar

Produktsinspektioner

Fordonsinspektioner

Kvalitetsrevisioner

Leverantörsrevisioner

Rackinspektioner

Gaffeltrucksinspektion

Chefsgenomgångar

Interna revisioner

GRATIS TEST
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.