Håll din personal och patienter säkra och nöjda

Engagera din hela personal i rapporteringen av kvalitet, säkerhet och patientrelaterade ämnen för att uppnå snabbare reaktionstider på brådskande frågor.

Fler slutförda incidentrapporter än någonsin tidigare

Alla åtgärder vid händelsen loggas på ett ställe med ett tydligt spår av information och åtgärder. Med förtroende och tydligt dokumenterade bevis är det lätt att stänga händelser. Våra verktyg är snabba att implementera och enkla att använda, med minimalt behov för skolning.

En kanal för fältpersonalens rapportering och efterlevnadskontroll

Gör det enkelt för din personal att rapportera observationer när de händer. Det kommer att göra det lättare för dig att följa upp alla nödvändiga åtgärder, be din personal att fylla i obligatoriska frågor om incidenter, ha en fullständig översikt över allt som händer i lokalerna och hjälpa dig att ha ett mer öppet informationsflöde så att du kan se till att din processer förblir kompatibla.

Förstärk tvärfunktionellt samarbete

Information om saker som händer och görs under en dag bör vara genomskinligt på alla nivåer och funktioner i organisationen. Detta underlättas av en förbättrad hantering av incidentrapportering samt patient- och besökarservice. Vårt system låter dig visa myndigheterna vad du har gjort genom att hålla alla bevis och fynd som är kopplade till händelsen eller revisionen på ett ställe.

Upptäck trender och analysera grundorsaker

Trender och grundorsaker uppdateras automatiskt i realtid när de rapporteras, vilket gör det lättare för dig att hålla dig ajour med den dagliga utvecklingen, så att du kan vidta åtgärder vid behov. Länka dina resultat till ditt BI-verktyget för att hjälpa dig analysera dina prestanda och upptäcka trender.

Obegränsade revisions- och rapporteringsalternativ

Utför alla dina händelserapporter och revisioner av dina vårdenheter, vårdhem, egendom, medicin och patienthändelser i samma verktyg. Det är lättare för dig att följa vård av patienter i dina lokaler och snabbt lära dig om något behöver korrigeras eller förbättras för säkrare faciliteter och tjänster.


Gå den extra milen för att hantera klagomål

Klagomål är en oundviklig del av verkligheten då man tar hand om människor. Du kan dock göra det lilla extra för att proaktivt hantera de vanligaste orsakerna för klagomål genom att centralisera var de rapporteras. Detta hjälper dig att optimera hanteringen av dem, drastiskt sänka mängden klagomål och hålla dina tillsynsmyndigheter och intressenter nöjda. Börja din GRATIS provkörning idag eller boka en demo och låt oss prata mer!

Alla dina fältinspektions- och rapporteringsprocesser på en enda plattform

Vanliga användningsfall

HMS-granskningar

Medicingranskningar

Efterlevnadsrevisioner

Inspektioner av medicinska tillstånd

Vårdhemsrevisioner

Vårdenhetsgranskningar

Fastighetsrevisioner

Fallhanteringsgranskningar

Allmänna hälsorevisioner

Livsmedelssäkerhetsgranskningar

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

HMS-granskningar

Medicingranskningar

Efterlevnadsrevisioner

Inspektioner av medicinska tillstånd

Vårdhemsrevisioner

Vårdenhetsgranskningar

Fastighetsrevisioner

Fallhanteringsgranskningar

Allmänna hälsorevisioner

Livsmedelssäkerhetsgranskningar

GRATIS TEST