Bygg och upprätthåll den kvalitet som dina invånare förväntar sig

Stärk din bostadsverksamhet med vår mobila inspektions- och rapporteringsplattform som fungerar var som helst även utan internetanslutning.

Förbättra kvalitet och boendeupplevelse systematiskt

Vi levererar verkligt mobila första lösningar för fastigheter som täcker alla proaktiva och reaktiva rapporteringsbehov från städning till underhåll och från anläggningshantering till fastighetsförvaltning. Förena inspektions- och uppgiftshanteringspraxis i hela din verksamhet och se inverkan på kvalitet, invånarnas nöjdhet och upplösningstider.

Hyperlättanvända mobila formulär för alla processer

Från underhåll och rengöring till brandskydd och byggnadsautomation, ta alla dina inspektionsmallar och formulär till samma plattform. Vi kan också förse dig med färdiga mallar som hjälper dig att komma igång.

Kommunicera och dokumentera effektivt

Glöm oändliga e-posttrådar och Word-dokument. Dokumentera alla rapporter, bilder och problem i ett system och kommunicera direkt med invånare och tjänsteleverantörer.

Förvandla dina dagliga uppgifter till datagenererande mobila checklistor

De bästa bostadsföretagen vet att information är det nya guldet. Istället för att passivt följa uppgiftsöverensstämmelser förvandlar du alla dina fältarbetare till aktiva datagenererande observatörer.

Jämför resultat mellan fastigheter, portföljer och enheter

Jämför inspektionsresultat, utfärda upplösningstider och olika typer av tjänsteförfrågningar i realtid och se vilka faktorer som har störst inverkan på operativ kvalitet.

Hugg reparations- och upplösningstider

Uppgifter tilldelas automatiskt till korrekta intressenter och du har full insyn i vad som händer och var. Som en följd ser du kortare reparations- och upplösningstider. Börja din GRATIS provkörning idag eller boka en demo och låt oss prata mer!

Alla dina fältinspektions- och rapporteringsprocesser på en enda plattform

Vanliga användningsfall

Bostadsinspektioner

Fastighetstillståndsgranskningar

Underhållschecklistor

Rengöringsinspektioner

Utflyttningsinspektioner

Säkerhetskontroller

Brandskyddskontroller

Videoinspektioner

Förebyggande underhåll

Teknisk besiktning

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

Bostadsinspektioner

Fastighetstillståndsgranskningar

Underhållschecklistor

Rengöringsinspektioner

Utflyttningsinspektioner

Säkerhetskontroller

Brandskyddskontroller

Videoinspektioner

Förebyggande underhåll

Teknisk besiktning

GRATIS TEST