VUCA värld kräver en operativ disciplin

De stora skiftena i energibranschen kräver moderna mobila verktyg för kvalitet, säkerhet och miljöhantering.

Engagera din utökade arbetsplats

I HSEQ och Säkerhetshantering ligger kunskapen om problem och frågor inte hos toppen av organisationen, utan är distribuerad i frontlinjen av verksamheten. Därför bör du bemyndiga din organisation och andra intressenter med en lättanvänd mobil plattform som sänker tröskeln för rapportering och därmed ökar mängden data du mottager.

Minska frontlinje friktion

Det är ganska vanligt för organisationer att ha alltför många verktyg som är också svåra att använda. Det är dags att kasta dessa ”penna och papper”, Excel kalkylark och skrivbord-endast mjukvaror. Hos oss välkomnar du en singel plattform för alla inspektions- och observations-rapporteringsprocesser du behöver för hela organisationen.

Samarbeta och agera som en integrerad leveranskedja

Undvik att bygga silos mellan intressenter och avdelningar genom att bemyndiga utförande med kommunikation. Ge rätt information till rätt personer, och man kan då agera på rätt frågor i realtid som om din organisation har ingen hierarki.

Fördela resurser mycket smartare

Glöm besluts innehav och informations budbärare. När rätt information delas horisontellt i hela organisationen, blir beslutsprocesser snabbare och mer magra. Och när detta händer, så allokeras resurser smartare organiskt.

Jämför dina projekt, kunder och områden över tiden

Gå från periodisk rapportering till äkta realtidsanalyser. Se trender, hitta nya mönster och fortsätt kontinuerligt att anpassa. Det är nyckeln till att lyckas i det flyktiga, osäkra, komplexa och tvetydiga (VUCA) företagsklimatet idag.

Förebygg Skador Och Minska Arbetsplatsrisk

Låg Total Registrerbar Incident Takt (TRIR) eller Incident Frekvens Takt borde inte vara det verkliga målet, utan en indikator på en glad och engagerad arbetsplats. Förvandla dina släpande rapporter till dessa ledande indikatorer och lär av dem kollektivt. Påbörja din KOSTNADSFRIA testversion idag eller boka en demo och låt oss pratas vid mer!

Alla dina fältbesiktning och rapporteringsprocesser på en singel plattform

Vanliga användningsfall

Säkerhetsinspektioner

5S genomgångar

Säkerhetsgenomgångar

Fordonsinspektioner

Sista-minuten riskbedömningar

Kvalitetsrevisioner

Leverantörsrevisioner

Chefsgenomgångar

Interna revisioner

Checklistor för kvalitetskontroll

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

Säkerhetsinspektioner

5S genomgångar

Säkerhetsgenomgångar

Fordonsinspektioner

Sista-minuten riskbedömningar

Kvalitetsrevisioner

Leverantörsrevisioner

Chefsgenomgångar

Interna revisioner

Checklistor för kvalitetskontroll

GRATIS TEST
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.