Realtids anläggningsverksamhet skapar glada hyresgäster

Dagens anläggningsförvaltare kräver öppet samarbete mellan fastighetsanvändare, ägare, chefer och tjänsteleverantörer.

Inte bara vilken mobil applikation som helst

Vi levererar fullt mobile first lösningar för fastighetsförvaltning som täcker alla processer från rengöring till underhåll och från anläggningsförvaltning till fastighetsförvaltning. En plattform för att stödja alla dina proaktiva och reaktiva rapporteringsbehov.

Glöm papper och kalkylark

Papper och kalkylark har sin plats, men de trivs ej i ett snabbt-tempo fält process datainsamling. Sänk tröskeln för rapportering och öka produktiviteten till en helt ny nivå genom att utföra all på-plats dokumentation helt mobilt.

Transparent intressent samarbete

IInformations-silos skapar besvärliga informationsflöden som saktar ner beslutsfattande. Undvik dessa silos och öka informationsdemokratin mellan intressenter genom att bemyndiga utförande med kommunikation, och låt rätt personer agera på frågor i realtid som om din organisation har ingen hierarki.

Tilldela och lös arbetsorder on-the-go

Berika kommunikation och skär ner på upplösningstider med transparent fotobevis och omedelbara mobila meddelanden. Inga fler fram och tillbaka e-mails för att klargöra situationen. Dina kunder och hyresgäster kommer att tacka dig för den utökade kundupplevelsen med mer långsiktiga kontrakt.

Jämför dina egendomer, kunder och områden över tiden

I slutändan handlar det om lärande och anpassning. Förkovra din egendomskvalitetssäkring med realtids metrisk synlighet och angripbara insikter. Påpeka och utbyt bästa praxiser, identifiera var förbättringar behövs mest, och gör mer exakta databaserade beslut.

På-plats synlighet på plats utan platsbesök

Det är svårt att skala mängden fysiska besök på ett effektivt sätt, men det är lätt att få ut mer av dem. Omfamna datainsamling och transparens med vår mobila första plattform för dagens anläggningsförvaltning. Påbörja din KOSTNADSFRIA testversion idag eller boka en demo och låt oss pratas vid mer!

Alla dina fältbesiktning och rapporteringsprocesser på en singel plattform

Vanliga användningsfall

Serviceleverantör bedömningar

Renhetsinspektioner

Lägenhetsinspektioner

Förebyggande underhåll

Anläggningsrevisioner

Säkerhetsinspektioner

Inflytts / Utflytts-inspektioner

Landskaps- / Bottensats-inspektioner

Säkerhetssystem / Kamerakontroller

Byggsystemsinspektioner

GRATIS TEST

Vanliga användningsfall

Serviceleverantör bedömningar

Renhetsinspektioner

Lägenhetsinspektioner

Förebyggande underhåll

Anläggningsrevisioner

Säkerhetsinspektioner

Inflytts / Utflytts-inspektioner

Landskaps- / Bottensats-inspektioner

Säkerhetssystem / Kamerakontroller

Byggsystemsinspektioner

GRATIS TEST
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.