Turvallisuus tarkoittaa laatua ja tyytyväisiä asiakkaita

Mobiililaitteisiin tarkoitetulla tarkastus- ja raportointialustallamme pidät huolta tuotannon ja raaka-aineiden turvallisuudesta ja laadusta.

Ota kaikki mukaan raportointiin ja moninkertaista havaintomäärät

Tehdyt havainnot auttavat HSEQ-hallintoa keskittämään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. Kun henkilöstö saa äänensä kuuluviin vaivattomasti, raportoitujen havaintojen määrä läheltä piti -tilanteista poikkeamaraportteihin moninkertaistuu.

Pidä huolta toimintakulttuurista

Toiminta jalostuu ensin tavoiksi ja sitten kulttuuriksi. Turvallisuuskulttuuri muodostuu turvallisuustoimenpiteistä ja toiminnan laatu taas laatutoimenpiteistä. Kun nämä kaksi yhdistetään ohjelmistoksi, saadaan meidän alustamme, joka on suunniteltu varta vasten mobiililaitteille ja joka toimii sekä verkkoyhteydellä että ilman sitä.

Vie toimintojen välinen yhteistyö uudelle tasolle

Uusien ohjelmistojen käyttöönotto ei saa eristää organisaation eri osia kauemmas toisistaan. Estä sidosryhmien etääntyminen toisistaan helpottamalla asioiden toteutumista selkeällä viestinnällä ja ratkaise ongelmat reaaliajassa. Mitä matalampi hierarkia on, sitä helpompaa yhteistyö on.

Kohdista resurssit älykkäämmin

Kun hierarkia madaltuu, päätösten panttaamiselle tai viestinviejille ei enää ole tarvetta. Oikeat henkilöt saavat juuri tarvitsemansa tiedot, jotta he pystyvät hoitamaan työtehtävänsä entistä nopeammin. Jaa resurssit tehokkaammin vankkaan tietoon perustuvalla päätöksenteolla.

Ylitä laatu- ja turvallisuusstandardisi

Korkea laatu edellyttää yhdenmukaisuutta sekä turvallisuuden, laadun että useiden tuotantolinjojen johtamisessa. Automaattisen analytiikan avulla näet välittömästi, millä osa-alueella kehitystyötä tarvitaan eniten, jotta pystyt ylittämään standardisi.

Kuljetaan yhdessä viimeiset metrit matkalla nollaan tapaturmaan

Pienet vaaratilanteet saattavat kasaantua ja johtaa lopulta kalliisiin tapaturmiin. Korosta eri toimintojen välistä oppimista ja toteuta parhaita käytäntöjä kaikkialla organisaatiossa. Me autamme organisaatiosi pääsemään tavoitteeseen. Aloita MAKSUTON kokeilujakso tai varaa demo asiantuntijamme kanssa jo tänään!

Kaikki kenttätarkastukset ja -raportoinnit samalla alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

Kerrostettu prosessiauditointi (LPA)
Turvallisuuskävelyt
Esimiesten kierrokset
5S-auditoinnit
Tehtaan hyväksyntätestit (FAT)
Kaluston tarkastukset
Toimittaja-auditoinnit
Laatuauditoinnit
Tuotetarkastukset
Tuotannon valvonta
kokeilujakso

Tyypillisiä käyttötapauksia

Tapaturmat ja vammat
Vaaratilanneraportit
Läheltä piti -tilanteet
Aloitteet ja ideat
Vaurioraportit
Tietoturvaloukkaukset
Reklamaatiot
Poikkeamaraportit
Riskit ja vaarat
Huoltopyynnöt
kokeilujakso

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager