Oppilaitokset

Useat oppilaitokset ovat digitalisoineet turvallisuuteen liittyviä prosessejaan helppokäyttöisten mobiilityökalujemme avulla. Tarjoamme oppilaitoksille työkaluja mm. HSE-tarkastuksiin, riskien arviointiin, kiinteistöjohtamiseen, sekä poikkeamien, havaintojen ja läheltä piti -tilanteiden raportoimiseen.

HSEQ-tarkastukset

Oppilaitosten turvallisuusjohtaminen pitää sisällään useita liikkuvia osia ja me haluamme tehdä niiden hallinnasta sinulle helpompaa. Et halua käyttää ylimääräistä aikaa tarkastusten ja raporttien laatimiseen. Audits.io:n avulla suoritat vaadittavat tarkastukset helposti mobiililaitteilla ja niihin liittyvät raportit muodostuvat automaattisesti tekemiesi havaintojen pohjalta. Sinulla säästyy enemmän aikaa turvallisuuden kehittämisen ja varmistat samalla, että keräämäsi data on turvassa ja tallessa.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Poikkeamaraportointi

Mahdollistaaksesi enemmän ja laadultaan parempia raportteja, voit ottaa mukaan sekä opiskelijat että henkilökunnan raportoimaan havaitsemansa poikkeamat työturvallisuudessa, työsuojelussa sekä ympäristöön ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Incy.io pitää huolta että oikeat henkilöt saavat automaattisesti tiedon välittömästi ilmoituksen jälkeen.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Riskien arviointi

Voit arvioida oppilaitoksen toimintaan liittyviä riskejä helposti audits.io -työkalulla riippumatta siitä, liittyvätko riskit terveyteen, turvallisuuteen, palontorjuntaan tai ympäristönäkökohtiin. Vuosittainen tai neljännesvuosittainen riskien arviointi on hyvä lähtökohta mitata eri osa-alueiden toimintaa. Audits.io auttaa sinua seuraamaan ennaltaekäiseviä ja korjaavia toimia, sekä näkemään miten riskitasot muuttuvat ajan myötä.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Kiinteistöauditoinnit

Varmistaaksesi oppilaitoksenne hallinnoimien kiinteistöjen kunnon nyt ja tulevaisuudessa, kaikkien sidosryhmien tulee olla tietoisia niihin liittyvistä mahdollisista ongelmakohdista. Ratkaisu on audits.io, joka tekee kiinteistöauditointeihin liittyvästä viestinnästä läpinäkyvää. Jaa auditointien tulokset oppilaitoksen johdolle, kiinteistöjen operatiivisesta huollosta vastaaville toimijoille ja kiinteistönomistajille, vertaile tuloksia sijaintien välillä, sekä seuraa korjaustarpeita ja niihin liittyvien toimenpiteiden läpimenoaikoja.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Turvallisuuskävelyt

Digitalisoi turvallisuuskävelyt ja sitouta sekä työntekijät että opiskelijat turvallisuuteen audits.io:n avulla. Turvallisuuskävelyiden yhteydessä tehdyt havainnot ovat tärkeitä kehityksen kannalta. Audits.io:lla annat poikkeamista lisätietoja vaivattomasti valokuvien avulla, vertailet toteumaa aiempiin tuloksiin ja seuraat kuinka organisaationne turvallisuus kehittyy ajan myötä.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Palveluntarjoajien laadunseuranta

Oppilaitoksenne tiloissa toimii useita palveluntarjoajia. Audits.io:n avulla suoritat mm. siivouksen laadunseurantaan liittyvät tarkastukset helposti mobiilissa, sekä seuraat tuloksia reaaliajassa. Tarkastusten yhteydessä tehtyihin havaintoihin on helppo liittää kuvia ja poikkeamien vastuuttaminen oikeille henkilöille on vaivatonta. Ja mikä parasta, sinun on helppo seurata tulosten kehittymistä automaattisesti päivittyvästä statistiikasta.

Aiheeseen liittyvä tuote: