Osallista kaikki toimitusketjun osapuolet reaaliaikaiseen raportointiin

Mobiili edellä kehitetyllä tarkastus- ja raportointialustallamme lisäät kenttätoimintojen läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä.

Ota kaikki mukaan raportointiin ja moninkertaista havaintomäärät

Suurin osa tiedosta liikkuu kentällä toimivien henkilöiden keskuudessa. Jotta se kaikki saadaan hyötykäyttöön, henkilöstö tarvitsee helpon tavan saada äänensä kuuluviin palautteen aihepiiristä (kuten turvallisuus tai laatu) huolimatta. Mitä enemmän tietoa on, sitä ennustettavammaksi maailma muuttuu.

Kaikki tarkastukset ja kenttäraportit saman kanavan kautta

Laatu ja turvallisuus ovat menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Henkilöstö ei kuitenkaan aina välttämättä osaa määritellä, onko havainnossa kyse turvallisuudesta, laadusta vai jostakin muusta. He vain haluavat raportoida ongelmista mahdollisimman helposti. Siinä me voimme auttaa sinua.

Vahvista toimitusketjun yhteistyötä

Toimitusketjun tietosiilot vaikeuttavat tiedonkulkua ja hidastavat päätöksentekoa. Vahvista tiedon tasa-arvoisuutta sidosryhmien välillä helpottamalla asioiden toteutumista selkeällä viestinnällä. Oikeat henkilöt pystyvät reagoimaan ongelmiin reaaliaikaisesti aivan kuin organisaatiossasi ei olisi hierarkiaa lainkaan.

Anna tiedon kulkea esteettömästi

Yrityksesi tehtävä on pitää ihmiset ja kuljetukset liikkeessä. Anna kriittisen tiedon liikkua yhtä vaivattomasti. Jaa vaaratilanteet ja virheet välittömästi oikeiden henkilöiden kanssa, jotta he pystyvät reagoimaan niihin viipymättä.

Siirry määräaikaisraportoinnista reaaliaikaiseen analytiikkaan

Vaihda aiemman toiminnan tilannekatsaukset kattavaan ja laaja-alaiseen nykyhetken näkymään. Pysy asioiden tasalla ja mukauta turvallisuus- ja laatuprosesseja jatkuvasti tehokkaan analytiikan perusteella. Me autamme sinua myös yhdistämään tietovirrat sinulle sopivimpaan business intelligence -työkaluun.

Ota virheistä oppia kollektiivisesti ja läpinäkyvästi

Selvitä ongelmien taustalla olevat perussyyt ja jaa muille sekä asiantuntemusta että parhaita käytäntöjä. Me tarjoamme viimeisen silauksen tarkempaan, vankkaan tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Aloita MAKSUTON kokeilujakso tai varaa demo asiantuntijamme kanssa jo tänään!

Kaikki kenttätarkastukset ja -raportoinnit samalla alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

5S-kävelyt
Turvallisuuskävelyt
Tuotetarkastukset
Kaluston tarkastukset
Laatuauditoinnit
Toimittaja-auditoinnit
Hyllyjen tarkastukset
Trukkitarkastukset
Esimiesten tekemät kierrokset
Sisäiset auditoinnit
kokeilujakso

Tyypillisiä käyttötapauksia

Tapaturmaraportit
Vaaratilanneraportit
Läheltä piti -tilanteet
Aloitteet ja ideat
Vaurioraportit
Tietoturvaloukkaukset
Petokset
Järjestelmän toimintahäiriöt
Hygieniapoikkeamat
Reklamaatiot
Kokeilujakso

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager