Kiinteistöjohtaminen

Helppokäyttöiset mobiilityökalumme auttavat virtaviivaistamaan kiinteistöjohtamista. Oli kyse sitten erinäisistä arvioinneista, kiinteistöjen kunnon seurannasta, laadusta tai turvallisuudesta, meiltä löytyy teille ratkaisu.

Siivouksen itsearvioinnit

Siivous nähdään monesti vain kustannuksena, mutta se linkittyy myös moneen muuhun asiaan. Siisti ympäristö vaikuttaa positiivisesti mm. myös työn turvallisuuteen ja työntekijöiden terveyteen. Eikä hyvin toteutetun siivouksen positiivisia vaikutuksia asiakkaisiin tule myöskään unohtaa. Audits.io:n avulla toteutat siivouksen itsearvioinnit nopeammin ja seuraat toteutuneen tason vaikutuksia toiminnan muihin osa-alueisiin.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Kiinteistöauditoinnit

Audits.io tukee erilaisiin kiinteistöauditointeihin sovellettavia tarkastuspohjia. Asiakkaamme käyttäjät näitä ostoskeskuksissa, yrityspuistoissa, liikekiinteistöissä, vuokrakiinteistöissä, asuinkiinteistöissä, parkkihalleissa ja useissa muissa kiinteistötyypeissä. Virtaviivaista tiedonkeruu ja kerää sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset (kustannusarvio) raportit talteen vaivattomasti. Voit lopuksi jakaa valmiit PDF-raportit halutuille sidosryhmille ja seurata kiinteistöportfolion suoriutumista automaattisesti päivittyvästä kojelaudasta.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Palveluntarjoajien laadunseuranta

Laitosjohtajana vastaat itse kiinteistön lisäksi palveluntarjoajien suoriutumisesta, jolla on merkittävä osa kokonaiskuvan määrittymisessä. Sitouta palveluntarjoat vaadittuihin laatustandardeihin audits.io:n avulla. Laadunseurannan yhteydessä tehdyt poikkeamahavainnot heräävät henkiin kuvien avulla ja kojelaudasta seuraat laatutason kehitystä sijainti- ja aluekohtaisesti.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Vuokratilojen luovutus- ja vastaanottotarkastukset

Kun dokumentoit vuokratilojen kunnon ennen ja jälkeen vuokraamista, säästyt tarpeettomilta huoltovelvollisuuksiin liittyviltä väittelyiltä. Suorita audits.io:n tarkastukset missä ja milloin tahansa, vertaa tuloksia aiempiin ja ennakoi tulevia korjaustarpeita. Tarkastuksiin liitetyt havainnot ja kuvat auttavat sinua samalla muodostamaan kattavan kuvan koko kiinteistöportfolion laatutasosta. Digitaalisen allekirjoituksen avulla todistat tarvittaessa jälkikäteen, että vuokralainen on hyväksynyt tarkastuksen yhteydessä tehdyt havainnot.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Asuntojen luovutus- ja vastaanottotarkastukset

Säästyt tarpeettomilta huoltovelvollisuuksiin liittyviltä väittelyiltä myös vuokrattavien asuinkiinteistöjen kohdalla, kun dokumentoit niiden kunnon ennen ja jälkeen vuokraamista. Tarkastuksiin liitetyt havainnot ja kuvat auttavat sinua muodostamaan kattavan kuvan niin yksittäisten asuntojen kuin kokonaisten asuinrakennusten kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista. Digitaalisten allekirjoitusten avulla vahvistat vuokralaisten sitoutumisen tarkastuksissa tehtyihin havaintoihin sekä asuntojen luovutusten että niiden vastaanottojen yhteydessä.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Talo- ja turvateknisten järjestelmien tarkastukset

Olet sitten tarkastuksia ydinliiketoimintana toteuttava yritys tai kiinteistöjä hallinnoiva organisaatio, hyödyt audits.io -mobiilityökalusta. Tarkastajana voit säästää jopa 70% ajasta, koska raportteja ei tarvitse kirjoittaa jälkikäteen ja kaikki kuvat asettuvat suoraan oikeille paikoilleen PDF-raporttiin. Audits.io:sta myös löytyy valmiit tarkastuspohjat suurimmalle osalle rakennusautomaation sekä talo- ja turvatekniikan järjestelmistä ja tiloista.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Paloturvallisuuteen liittyvät tarkastukset

Paloturvallisuuslaitteet ja -järjestelmät ovat yksi parhaista henkivakuutuksista, kunhan varmistat, että kaikki ovat tarkastettuja ja täysin toimivia, jos ja kun niitä tarvitaan. Audits.io:n avulla voit suorittaa tarkastukset mobiililaitteilla ja tarkastella kaikkia käynnissä olevia ja toimitettuja tarkastuksia yhdellä näkymällä.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Vikailmoitukset ja huoltopyynnöt

Mikään ei ole turhauttavampaa kiinteistöpäällikölle kuin täysi työpäivä puheluita ja sähköposteja vikailmoituksista ja huoltopyynnöistä, joiden tulisi ihannetilanteessa mennä suoraan palveluntarjoajille. Toisaalta vuokralaisten ja asukkaiden näkökulmasta mikään ei ole turhauttavampaa kuin todella pitkä korjausaika tehtyyn huoltopyyntöön. Jotta vastaus- ja korjausajat pysyvät mahdollisimman alhaisena, incy.io vastuuttaa jokaisen havaintotyypin automaattisesti oikeille henkilöille tai palveluntarjoajille, kuten sähköasentajille, putkimiehille tai siivoukselle. Seuraa ilmoitusten lukumäärää, vakavuutta, sekä korjausaikoja ja vertaa näiden vaikutusta muihin mittareihin, kuten vuokralaistyytyväisyyteen.

Aiheeseen liittyvä tuote:

LVI-raportointi

Velvollisuus ilmoittaa kylmäaineiden määrät ympäristöviranomaisille voi olla monimutkainen Excel-jumppa, mutta sen ei tarvitse olla niin. Incy.io:n avulla voit ilmoittaa määrät heti kentältä mobiilisti ja incy.io huolehtii loput koko prosessista. Seuraa hallintapaneelista LVI-poikkeamien kokonaismäärää reaaliajassa ja suorita sekä korjaavat että ennaltaehkäisevät toimenpiteet oikea-aikaisesti.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Viheralueiden tarkastukset

Viheralueet kiinteistöjen edustalla ja sisääntulojen yhteydessä ovat yksi ensimmäisistä asioista, jotka vierailijat ja työntekijät huomaavat alitajuisesti. Jotta voit saada suurimman hyödyn viheraleuiden hoidosta ja sen vaikutuksesta kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyteen, tulisi sen olla mitattavaa. Juuri tässä audits.io voi auttaa sinua. Suorita viheralueiden tarkastukset matkapuhelimellasi ja vertaa yhden tai useamman kiinteistön tuloksia reaaliajassa kojelaudallasi.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Talvikunnossapidon tarkastukset

Lumi ja jää tyypillisesti lisäävät työsuojelun riskejä tapaturmille ja liukastumisille. Siksi liukkaan kauden lähestyessä sinun ei tulisi luottaa ainostaan reaktiiviseen hiekoittamiseen, lumenpoistoon ja auraukseen vaan myös tarkastaa säännöllisesti talvikunnossapitosi tulokset. Käyttämällä audits.io -työkalua, suoritat tarkastukset ketterästi mobiililaitteilla, toimitat automaattisesti luodut PDF-raportit asiakkaille ja seuraat korjaavia toimenpiteitä suoraan sisäänrakennetusta kojelaudasta.

Aiheeseen liittyvä tuote: