Kauppakeskukset

Työkalumme parantavat turvallisuutta ja asiakaskokemusta, sekä minimoivat riskejä myös kauppakeskuksissa. Muovaa raportoinnista ja tarkastuksista virtaviivainen prosessi, jonka avulla näet nopeasti mihin asioihin teidän tulee keskittää lisää resursseja.

Palveluntarjoajien laadunseuranta

Kauppakeskuksissa toimii paljon palveluntarjoajien henkilöstöä, joiden yhteistyön tulee olla saumatonta, jotta asiakkaan kokemus olisi optimaalinen. Sitouta palveluntarjoajat laatuvaatimuksiin audits.io:n avulla. Liitä raportteihin kuvia tuomaan lisätietoja ja seuraa kojelaudasta, että palvelujen laatu paranee ajan myötä.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Liiketilojen luovutus- ja vastaanottotarkastukset

Kun dokumentoit kauppakeskuksessa olevien vuokratilojen kunnon ennen ja jälkeen vuokraamista, säästyt tarpeettomilta huoltovelvollisuuksiin liittyviltä väittelyiltä. Suorita audits.io:n tarkastukset missä ja milloin tahansa, vertaa tuloksia aiempiin ja ennakoi tulevia korjaustarpeita. Tarkastuksiin liitetyt havainnot ja kuvat auttavat sinua samalla muodostamaan kattavan kuvan koko kiinteistöportfolion laatutasosta.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Kampanjaraportointi

Audits.io:n avulla varmistat, että kaikki on varmasti valmista, kun pitkään suunniteltu sesonkikoristelu, alennuskausi tai markkinointikamppanja toteutetaan. Raportoi puutteista, rikkoutuneista tavaroista tai virheellisistä esillepanoista, ota kuvia havaintojen tueksi ja vastuuta korjaustoimenpiteet suoraan oikeille henkilöille.

Aiheeseen liittyvä tuote:

HSEQ-havainnot

Kauppakeskukset kohtaavat nykyään uudentyyppisiä riskejä. Riskien ehkäisemiseksi kaikille sidosryhmille tulee antaa asianmukaiset työkalut, jotka mahdollistavat yhteistyön, kommunikoinnin ja kollektiiviseen oppimisen totetumisen. Incy.io:lla havaintojen raportoiminen tapahtuu mobiililaitteilla, jolloin tieto kulkee oikeille henkilöille välittömästi. Korjaustoimenpiteiden vastuuttaminen on vaivatonta ja keräämäsi data mahdollistaa samalla trendien havaitseminen.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Infopisteiden havainnot

Kauppakeskuksen infopiste on paikka, jossa henkilökunta vastaanottaa monenlaisia pyyntöjä erilaisilta kohderyhmiltä. Miksi siis keräisit pelkkiä kävijälukuja? Incy.io:n avulla saat sijainnin ja lukumäärän ohella täydellisen kuvan pyyntöjen tyypeistä, sekä niiden esiintymisen ajankohdista. Hetken kuluttua keräämäsi data osoittaa sinulle trendejä mm. lahjakorttien myynnistä, pyörätuolien lainauksesta tai reklamaatioista.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Riskienarvioinnit

Arvioi kauppakeskustenne laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskejä vaivattomasti audits.io:lla. Vuosittaiset tai neljännesvuosittaiset riskienarvioinnit toimivat hyvänä lähtökohtana toiminnan kehittämiselle. Vertaile tuloksia kohteiden välillä, seuraa kehitystä ajan myötä, valvo korjaavien toimenpiteiden läpimenoaikoja ja kohdenna resurssit optimaalisesti kerätyn datan pohjalta.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Kiinteistön kuntoon liittyvät havainnot

Puhdas ja hyvin hoidettu kiinteistö on merkittävä osa viihtyvyyttä ja asiakaskokemusta. Ja kun asiakkaat viihtyvät, he viettävät kauppakeskuksessa enemmän aikaa. Käänteisesti: jokainen meistä tietää, että jo pelkästään sotkuinen asiakas-wc voi muuttaa muuten positiivisen kokemuksen negatiiviseksi. Anna työntekijöille, asiakkaille ja kolmansille osapuolille mahdollisuus raportoida havaitsemansa poikkeamat vaivattomasti incy.io:n avulla ja nopeuta korjauksien läpimenoaikaa.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Vartijoiden raportit ja kriisinhallinta

Myös vartijoiden pakollinen raportointi voidaan hoitaa incy.io:n avulla. Sen sijaan, että vartijoiden aika aika kuluu fyysisesti raportteja kirjoittaen, incy.io:lla tieto kulkeutuu oikeille sidosryhmille muutamalla napin painalluksella. Tällöin aikaa jää sille millä on merkitystä - asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseen. Kerätty data mahdollistaa uhkien ennakoimisen ja turvallisuuden tilan vertaamisen kauppakeskuksen tulokseen. Incy.io:n tukee myös kriisinhallintaa, sillä sen avulla informoit kaikkia sidosryhmiä välittömästi.

Aiheeseen liittyvä tuote:

HSEQ-auditoinnit

Auditoittepa toimintaanne tietyn turvallisuusstandardin mukaan tai perehdytätte uusia työntekijöitä turvallisuuskävelyillä, kaikki kauppakeskusympäristöön liittyvät HSEQ-auditoinnit hoituvat saumattomasti audits.io:n avulla. Jaa havainnot yhdellä klikkauksella kaikille sidosryhmille, opi trendeistä ja tee HSEQ:sta organisaationne yhteinen asia.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Systemaattiset palotarkastukset

Systemaattiset palotarkastukset ovat olennainen osa kauppakeskusten turvallisuusjohtamista. Audits.io:n avulla luot palotarkastuksiin digitaalisen tarkastuspohjan, joka on helppo täyttää tarkastuksiin liittyvien kierrosten yhteydessä. Seuraa tarkastusten toteutumista, vertaa niiden tuloksia ja lataa automaattisesti muodostuva raportti, josta näet tarkastuksen yhteydessä ilmenneet poikkeamat. Näin sinun on helpompi ennakoida uhkia ja laatia ennaltaehkäiseviä suunnitelmia kauppakeskusten eri osa-alueille.

Aiheeseen liittyvä tuote: