Hotellit

Helppokäyttöiset mobiilityökalumme auttavat parantamaan hotellien laatua ja turvallisuutta. Suoritat niillä sekä proaktiiviset tarkastukset että reaktiivisen poikkeamaraportoinnin, joilla pidät huolen asiakaskokemuksen korkeasta tasosta. Kaikki on tehty yksinkertaiseksi, jotta teille jää enemmän aikaa pitää huolta vieraistanne.

Huonetarkastukset ja siivouksen laadunseuranta

Huonetarkastukset ja siivouksen laadunseuranta hoituvat tehokkaasti audits.io:n avulla. Anna lisätietoa poikkeamista kuvien avulla, sekä vastuuta niiden korjaaminen suoraan oikeille henkilöille. Mikä parasta, saat automaattista statistiikkaa tarkastuksista suoraan valitsemaasi päätelaitteeseen.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Vuoropäällikön tarkastukset

Tehosta ja helpota vuoropäälliköiden työtä tarjoamalla heille usemman sijasta yksi työkalu, jolla suorittaa kaikki tarvittavat tarkastukset. Seuraa tuloksia ja poikkeamien tilaa reaaliajassa, sekä vertaile kohteiden suoriutumista rinnakkain vain muutamalla klikkauksella.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Turvallisuuspoikkeamien raportointi

Henkilökunnan, vieraiden ja pääoman turvallisuuden takaaminen on merkittävä osa hotellien laatuvaikutelmaa. Turvallisuuteen liittyvät havainnot on helppo raportoida incy.io:lla suoraan kentältä, jolloin tarvittavat sidosryhmät saavat välittömästi ilmoituksen havainnoista.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Vartijoiden raportointi

Myös vartijoiden lakivelvoitteinen poikkeamaraportointi hoituu incy.io:n avulla. Havainnot välitetään automaattisesti niitä koskettaville sidosryhmille - halutessanne myös viranomaisille. Incy.io voidaan tarvittaessa integroida myös vartiointiliikkeiden omiin järjestelmiin.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Turvallisuuskävelyt

Digitalisoi turvallisuuskävelyt ja sitouta työntekijät turvallisuuteen audits.io:n avulla. Turvallisuuskävelyiden yhteydessä tehdyt poikkeamahavainnot ovat tärkeitä kehityksen kannalta. Audits.io:lla annat poikkeamista lisätietoja vaivattomasti valokuvien avulla, vertailet toteumaa aiempiin tuloksiin ja seuraat kuinka organisaationne turvallisuus kehittyy ajan myötä.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Kiinteistöön liittyvät havainnot ja huoltopyynnöt

Jo yksi pieni poikkeama, kuten rikkinäinen lamppu, voi vaikuttaa asiakaskokemukseen. Incy.io mahdollistaa jokaisen havaintotyypin automaattisen vastuuttamisen oikealle henkilölle, kuten sähköasentajalle tai putkimiehelle. Voit seurata havaintojen lukumäärää ja vakavuutta, valvoa korjausten läpimenoaikoja, sekä verrata tuloksia asiakaskokemuksen kehitykseen.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Palveluntarjoajien laadunarviointi

Myös ulkoistetuille palveluilla, kuten siivouksella ja vartioinnilla, on merkittävä osa asiakaskokemuksen muodostumisessa. Seuraa laatuvaatimusten toteutumista audits.io:n avulla. Rikasta kerättyä tietoa valokuvilla ja seuraa statistiikasta kuinka tulokset paranevat ajan myötä. Liitä tulokset palveluntarjoajien sopimusehtoihin ja varmista molemminpuoleinen sitoutuminen palveluiden kehittämiseen.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Kiinteistöauditoinnit

Audits.io auttaa hotellioperaattoreita ja sijoittajia arvioimaan kiinteistöjen kuntoa tekemällä kiinteistöauditoinnista läpinäkyvämpää. Vertaile tuloksia kohteiden välillä jaseuraa niiden kehittymistä ajan myötä, ennakoi tulevaisuuden korjaustarpeita, sekä valvo korjaavien toimenpiteiden läpimenoaikoja.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Riskienarvioinnit

Arvioi hotellien laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskejä helposti audits.io:lla. Vuosittaiset tai neljännesvuosittaiset riskienarvioinnit toimivat hyvänä lähtökohtana toiminnan kehittämiselle. Vertaile tuloksia kohteiden välillä, seuraa riskitasojen kehitystä ajan myötä, valvo korjaavien toimenpiteiden läpimenoaikoja ja optimoi resurssien kohdentamista kerätyn datan pohjalta.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Vastaanoton havainnot

Vastaanotto on paikka, jossa vieras luo monesti ensimmäisen ja viimeisen fyysisen kontaktin hotelliin vierailunsa aikana. Miksi siis keräisit näistä kohtaamisista pelkästään lukumääräisiä kävijätietoja ja NPS-tuloksia? Incy.io:lla seuraat tarkasti millaisia pyyntöjä vieraanne esittävät, sekä missä ja milloin pyyntöjä esiintyy. Hetken kuluttua keräämäsi data mahdollistaa trendien tunnistamisen ja palvelupyyntöjen ennakoimisen.

Aiheeseen liittyvä tuote: