Energia, teollisuus ja logistiikka

Helppokäyttöiset verkko- ja mobiilityökalumme tekevät turvallisuuden hallinnasta yksinkertaisempaa. Saat selkeän kuvan kentällä tehtävistä havainnoista, pysyt kartalla kiinteistöjen ja työvälineiden kunnosta, ja pysyt aina askeleen edellä myös hätätilanteissa.

Turvallisuustarkastukset

Me tiedämme, että turvallisuustarkastukset voivat olla aikaa vieviä. Audits.io nopeuttaa prosessia tekemällä havaintojen raportoinnista ja kuvien liittämisestä vaivatonta. Mikä parasta, saat tarkastuksista automaattisesti PDF-raportit ja dataa, joiden avulla tunnistat juuri ne kohteet, jotka vaativat kehittämistä.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Läheltä piti -ilmoitukset

Turvallisuuden parantamisen merkittävin pullonkaula on usein henkilöstön sitoutumisen puute. Kynnys poikkeamien raportoimiseen on korkea, sillä järjestelmät ovat kankeita, eivätkä ne sovellu nopeatempoiseen ympäristöön. Incy.io:n avulla raportoimisen kynnys madaltuu, jolloin myös oppimisen kannalta tärkeiden läheltä piti -ilmoitusten määrä kasvaa. Vastuuta havainnot oikeille henkilöille ja seuraa turvallisuuden kehitystä automaattisesta luodusta statistiikasta.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Toimitusketjun laatuauditoinnit ja reaktiivinen raportointi

Toimitusketjun laadun järjestelmällinen valvonta ja poikkeamien välitön raportointi ovat merkittävä osa tuotannon laadunvalvontaa. Audits.io:n avulla keräät toimitusketjun eri vaiheista statistiikkaa, jonka avulla ennaltaehkäiset poikkeamia ja parannat lopputuotteen laatua.

Aiheeseen liittyvä tuote:

HSE auditoinnit


Tuo laatuauditointien ohella kaikki tarvitsemasi HSE tarkastuspohjat audits.io:hon. Kun kaikki tieto on samassa paikassa, vertailet helposti eri osa-alueiden pitkän ajan vaikutuksia tulokseen.

Aiheeseen liittyvä tuote:

Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyiden yhteydessä tehdyt havainnot ovat tärkeitä kehityksen kannalta. Sitouta työntekijät turvallisuuteen audits.io:n digitaalisten turvallisuuskävelyiden avulla. Annat poikkeamista lisätietoja vaivattomasti valokuvien avulla, vertailet toteumaa aiempiin tuloksiin ja seuraat kuinka organisaationne turvallisuus kehittyy ajan myötä.

Aiheeseen liittyvä tuote: