VUCA-maailmassa tarvitaan kurinalaisuutta

Energiateollisuuden mullistukset edellyttävät moderneja mobiilityökaluja laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Hyödynnä koko työyhteisön osaaminen

HSEQ- ja turvallisuusjohtamisen haasteiden ja ongelmien asiantuntemus ei ole organisaation johdolla vaan ripoteltuna eri toimintojen osaajille. Valjasta siis koko organisaation ja muiden sidosryhmien tietotaito käyttöön selkeällä mobiilialustalla, joka madaltaa raportoinnin kynnystä ja täten lisää ilmoitettavien tietojen määrää.

Kun vähemmän on aidosti enemmän

Organisaatioilla on usein käytössään liikaa monimutkaisia työkaluja. On aina sanoa hyvästit kynälle ja paperille, Excel-taulukoille ja pelkästään pöytäkoneissa toimiville ohjelmistoille. Meiltä saat kokonaisvaltaisen alustan, joka kattaa organisaatiosi kaikki tarkastus- ja havainnointitarpeet.

Työskentele yhtenä integroituna toimitusketjuna

Estä eri sidosryhmien ja osastojen eriytyminen toisistaan helpottamalla asioiden toteuttamista selkeällä viestinnällä. Kun oikeat henkilöt saavat oikeat tiedot, ongelmiin pystytään puuttumaan reaaliaikaisesti aivan kuin organisaatiossa ei ole hierarkiaa lainkaan.

Kohdenna resurssit älykkäämmin

Unohda päätösten panttaaminen ja viestinviejien käyttäminen. Päätöksenteko nopeutuu ja yksinkertaistuu merkittävästi, kun olennaiset tiedot jaetaan koko organisaatiossa horisontaalisesti. Samalla resurssit kohdentuvat kuin luonnostaan tehokkaammin.

Vertaile projekteja, asiakkaita ja alueita ajan kuluessa

Siirry määräaikaisraportoinnista todelliseen reaaliaikaiseen analytiikkaan. Havaitse trendejä ja kehittyviä malleja ja mukauta toimintaa jatkuvasti. Se on menestyksen salaisuus nykypäivän epävakaassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja epäselvässä (VUCA) yritysmaailmassa.

Estä tapaturmat ja vähennä työpaikan riskejä

Alhaisen TRIR (Total Recordable Incident Rate)- tai IFR (Incident Frequency Rate) -arvon ei pitäisi olla todellinen tavoite vaan enemmänkin osoitus hyvästä ja sitoutuneesta työpaikasta. Muuta ajastaan jäljessä oleva raportointi toimintaa ohjaavaksi apuvälineeksi, josta on hyötyä koko organisaatiolle. Aloita MAKSUTON kokeilujakso tai varaa demo asiantuntijamme kanssa jo tänään!

Kaikki kenttätarkastukset ja -raportoinnit samalla alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

Työturvallisuustarkastukset
5S-kävelyt
Turvallisuuskävelyt
Kalustotarkastukset
Riskien arvioinnit
Laatuauditoinnit
Toimittaja-auditoinnit
Esimiesten kierrokset
Sisäiset auditoinnit
Turvallisuustarkastukset
Kokeilujakso

Tyypillisiä käyttötapauksia

Tapaturmaraportit
Vaaratilanneraportit
Läheltä piti -tilanteet
Aloitteet ja ideat
Vaurioraportit
Tietoturvaloukkaukset
Järjestelmän toimintahäiriöt
Reklamaatiot
Työluvat
Laatupoikkeamat
kokeilujakso

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager