Tietosuojaperiaate

Tässä dokumentissa kerrotaan, kuinka Plan Brothers kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilö- ja muita tietoja, jos olet:

 • aktiivinen asiakas; tai
 • potentiaalinen asiakas; tai
 • käytät meidän web-pohjaisia palveluita (käyttäjä)

1. Rekisterin pitäjä

Plan Brothers Oy (y-tunnus 2900763-6)

Annankatu 27 A, 00100 Helsinki, SUOMI

Puhelin: +358 20 131 0611

Sähköposti: arttu.vesterinen@planbrothers.io

2. Käsittelyn tarkoitus

Aktiiviset asiakkaat

 • asiakassuhteen hoito
 • Plan Brothersin palveluiden markkinointi
 • Plan Brothersin yritystoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelu
 • Asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja tarjousten kohdentaminen
 • laskutus, maksujen käsittely


Potentiaaliset asiakkaat

 • Plan Brothersin palveluiden markkinointi


Käyttäjät

 • Plan Brothersin tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Käyttäjähallinta, väärinkäytösten seuranta sekä laittomien tai Plan Brothersin tietosuojaperiaatteiden vastaisen toiminnan havainnointi, selvittäminen ja estäminen
 • Trendien analysointi, Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen, käytön ja käyttömäärän seuranta sekä demograafisen tiedon kerääminen koko käyttäjäkannastamme yleisellä tasolla
 • Palvelun suorituskyvyn seuranta ja ongelmaratkaisu

3. Mitä tietoja keräämme?

 • asiakkaan perustiedot, kuten :
  - etu- ja sukunimi
  - yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
  - salasana (kryptattuna)
  - käyttäjän oikeudet
  - käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • laskutustiedot, kuten luottokorttitiedot, laskutus ja postiosoite ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista

Potentiaaliset asiakkaat

 • asiakkaan perustiedot, kuten:
  - etu- ja sukunimi
  - yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
 • Informaatio, kun olet vuorovaikutuksessa mainosten tai muun sisällön kanssa kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Käyttäjät

 • asiakkaan perustiedot, kuten:
  - etu- ja sukunimi
  - yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
  - salasana (kryptattuna)
  - käyttäjän oikeudet
  - käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista

4. Tiedon lähde

Aktiiviset asiakkaat

Asiakasta koskevat tiedot on saatu asiakkaalta itseltään ja asiakkaan suostumuksella


Potentiaaliset asiakkaat

Potentiaalisia asiakkaita koskeva tieto saadaan julkisista lähteistä


Käyttäjät

Käyttäessäsi sivustoa, keräämme käyttödataa automaattisesti. Nämä tiedot voivat jossain tapauksessa olla henkilötietoja.

Automaattisesti keräämistämme tiedoista saat lisätietoja evästeselosteestamme (Cookie Policy).

5. Käsittelyn laillinen peruste

Aktiiviset asiakkaat

 • Asiakkaan suostumus ja sopimuksen täyttäminen
 • Plan Brothersin oikeutettu etu

Potentiaaliset asiakkaat

 • Plan Brothersin oikeutettu etu
 • Kontaktointi/markkinointitarkoitus

Käyttäjät

 • Suostumus ja sopimuksen täyttäminen/palvelun tarjoaminen
 • Plan Brothersin oikeutettu etu
 • Tietoturva

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kerätyt tiedot ovat Plan Brothersin työntekijöiden käytettävissä tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin alihankkijoita tietojen teknisinä käsittelijöinä, jotka on listattu täällä: www.planbrothers.io/subprocessors. Kaikki käyttämämme alihankkijat täyttävät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön yksityisyyden suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia turvaavat vaatimukset.

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Plan Brothers käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tietojen teknisiä käsittelypalveluita, ja joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Alihankkijat on listattu täällä: www.planbrothers.io/subprocessors. Jos tietoja siirretään Yhdysvalloissa sijaitsevalle alihankkijalle, perustuu siirto tietosuoja-asetuksen 45 artiklaan. Kaikki käyttämämme alihankkijat ovat allekirjoittaneete EU-Komission hyväksymät vakiolausekkeet.

Vakiolausekkeista saat lisää tietoa täältä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

8. Tietojen säilytysaika

Aktiiviset asiakkaat

 • Plan Brothers käsittelee henkilötietoja sopimuksen keston ajan. Sopimuksen päätyttyä henkilötietoja säilytetään passiivisesti 180 päivää Plan Brothersin yleisten toimitusehtojen kohdan 6.3 mukaisesti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan pysyvästi.
 • Jos olet asettanut itseäsi koskevan markkinointikiellon, säilytämme tiedon kiellosta markkinointirekisterissämme.

Potentiaaliset asiakkaat

 • Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan asiakas- ja markkinointirekisteristä kuuden (6) kuukauden välein.
 • Sähköpostilistaltamme pääset pois sähköpostien mukana tulevaa opt-out/poista-linkin kautta.

Käyttäjät

 • Käyttäjän tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palvelussa
 • Tietosuojasyistä säilytämme jotain lokitietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja. Näitä tietoja säilytetään kaksi vuotta tiedon tallentamisesta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä;
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
 • käsittelyn perustuessa suostumukseen, voi rekisteröity tahansa peruuttaa suostumuksen;
 • vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista, ellei tallentamiselle löydy lakisääteistä perustetta;
 • vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
 • vastustaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
 • tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 10 mainitulle viranomaiselle;

Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

10. Toimivaltainen tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

11. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita seurantatekniikoita. Lisää tietoa niiden käytöstä saat evästeselosteestamme (Cookie Policy).

Käytämme evästeitä tämän verkkosivuston optimoimiseksi. Valitsemalla “Hyväksy” sallit evästeiden tallentamisen, jotta voimme analysoida ja parantaa sivuston käyttöä, tehdä sisällöstä henkilökohtaisempaa, sekä tarjota kohdennettua markkinointia. Katso lisätietoja Tietosuojakäytännöstä.