Onko organisaationne varautunut EU:n Whistleblower-direktiiviin?

Alustamme avulla noudatat vaatimuksia, parannat avointa raportointia, ratkaiset tapauksia ja suojelet ihmisiä, jotka ovat valmiita ryhtymään toimiin.

Direktiivin vaatima anonyymi ilmoituskanava

EU:n Whistleblower-direktiivi edellyttää, että yli 50 työntekijän yritykset ja yli 10 000 asukkaan kunnat perustavat anonyymin ilmoituskanavan väärinkäytöksistä raportoivien yksilöiden suojaksi. Alustamme avulla noudatat sääntelyä antamalla työntekijöille ja sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytöksistä helposti ja turvallisesti.


Räätälöity avaimet käteen -ratkaisu

Kehittämämme Whistleblowing -alusta tarjoaa organisaatiollenne tarvittavat työkalut, jotta väärinkäytösten raportoiminen ja tutkinta olisi mahdollisimman sujuvaa. Liitä järjestelmään organisaationne toimintaperiaatteet ja brändin mukainen visuaalinen ilme. Kielivalinnat, selkeä käyttöliittymä ja yleiset ohjeet varmistavat, että väärinkäytösten raportointi ei jää pullonkauloista kiinni.

Keskustele suojatusti ja ratkaise tapaukset

Järjestelmä luo ilmoittajalle automaattisesti tapauskohtaiset tunnukset, joiden avulla ilmoittaja voi kirjautua järjestelmään ja vastata tutkinnassa mahdollisesti esiin nouseviin kysymyksiin. Dialogi on täysin suojattu, metatiedot poistetaan mahdollisista kuvista ja kaikki data säilytetään EU:ssa GDPR:n mukaisesti. Näin tutkintaa voidaan edistää samalla varmistaen, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu.

Notifikaatiot, sisäänrakennettu case-hallinta ja tutkinta

Ennalta määritetyt tutkijat saavat sähköpostitse tiedon sekä uusista ilmoituksista että olemassa oleviin ilmoituksiin liittyvistä kommenteista ja lisätiedoista. Järjestelmän sisäänrakennettu case-näkymä erilaisine suodattimineen auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa. Samaan asiaan liittyvät ilmoitukset voidaan linkittää toisiinsa. Näin ollen ilmoitusten hallinta ja tutkinta on saumatonta.

Ilmoitusten luokittelu ja muokattavat kysymykset

Voit tukea avointa tekstiä erityyppisillä kysymystyypeillä (mm. alasvetovalikko, valintapainike, monivalintakysymys, ajankohta, rahallinen arvo) ja mukauttaa lomaketta helposti siten, että ilmoittajalle on selvää, millaisia ​​tietoja tarvitaan. Lomakkeiden strukturointi helpottaa kategorioiden, juurisyiden ja avainsanojen vertailua eri alueilla.

Kumppaninne väärinkäytösten ilmoittamisessa

Whistleblower-direktiivi astuu voimaan kaikissa EU-maissa joulukuussa 2021. Älä odota viime tinkaan, vaan anna meidän auttaa organisaatiotanne valmistautumaan hyvin jo etukäteen. Asiantuntijamme keskustelevat mielellään whistleblowing -prosessista yksityiskohtaisemmin demon yhteydessä, joten ota meihin yhteyttä.

FAQ

Milloin EU:n Whistleblower direktiivi astuu voimaan?

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.12.2021 (lähde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN).

Miten Whistleblowing moduuli on hinnoiteltu?

Moduuli hinnoitellaan ilmoitukset vastaanottavien ja tutkivien käyttäjien ja kanavien lukumäärän perusteella. Paketit alkavat 120€/kk, sisältäen kolme käyttäjää ja yhden kanavan. Löydät kanavista ja käyttäjistä lisätietoa alta. Voit pyytää tarjousta täältä.

Mitä kanavalla tarkoitetaan järjestelmässänne?

Kanava on verkkolinkki, joka sisältää muokattavia lomakkeita, kuvakkeita ja tekstejä. Kanavat voidaan jakaa linkkeinä esim. verkkosivuilla tai intranetissä. Voimme luoda erillisiä kanavia asiakkaiden tarpeiden mukaan, esim. erityyppisiin väärinkäytösten ilmoittamiseen (häirintä vs. rahanpesu), työntekijöille, ulkopuolisille palveluntarjoajille ja kuluttajille.

Mitä käyttäjällä tarkoitetaan?

Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka saavat ilmoituksen whistleblowing -tapauksista, kommunikoivat ilmiantajien kanssa ja tutkivat tapauksia. Ainoastaan ​​henkilöt, jotka on erityisesti kutsuttu järjestelmään käyttäjinä, lasketaan käyttäjiksi. Pääkäyttäjät voivat hallita järjestelmän käyttäjiä.

Vaikuttaako ilmoittajien tai työntekijöiden määrä hinnoitteluun?

Ei vaikuta. Kaikki paketit sisältävät rajattoman määrän whistleblowing ilmoituksia, eikä hinta perustu työntekijöiden määrään.

Toimiiko sähköposti tai verkkosivulomake Whistleblowing-kanavana?

Ne eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Voit lukea lisää aiheesta tästä blogiviestistä: 5 Things to Consider When Selecting a Whistleblowing Channel.

Kuinka ilmoittajan henkilöllisyys suojataan järjestelmässä?

Havainnot lähetetään suojattujen ilmiantajakanavien kautta. Ilmiantajalle luodaan tapauskohtaiset tunnukset, joiden avulla voidaan antaa lisätietoja tapauksesta anonyymisti. Emme myöskään tallenna kuvien metatietoja, eivätkä ilmoittajan IP-osoitetiedot ole asiakasorganisaation edustajien nähtävillä.

Kuinka järjestelmän tietoturvaa ylläpidetään?

Järjestelmä on suojattu useilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla. Löydät lisätietoja turvatoimenpiteistämme täältä. Voit myös pyytää yksityiskohtaisempaa kuvausta ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@planbrothers.io.

Mitkä ovat järjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset?

Järjestelmän käyttöönottoon liittyy 790€ (alv 0%) kertakustannus. Tämä pitää sisällään käyttöönotosta vastaavan nimetyn henkilön ja 8h asiantuntijatyötä.

Miten kauan käyttöönotto kestää?

Lupauksemme on, että järjestelmä on käytössä kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Mahdollinen lisäkoulutus tai SSO-integraatio lisää muutaman viikon käyttöönoton kestoon.

Mitä ilmoittaja näkee järjestelmässä?

Ilmoitettuaan havaitsemansa epäkohdat, ilmoittaja voi kirjautua järjestelmään anonyymien tunnusten avulla ja tarkastella hänen alkuperäistä ilmoitustaan. Muiden tekemiä ilmoituksia ei näytetä. Ilmoittaja näkee myös tutkimusta käsittelevien henkilöiden lisäämät kommentit.

Anonyymit Whistleblowing -ilmoitukset, seuranta ja tutkimukset yhdellä alustalla

Ominaisuudet

Ilmoittajan identiteetin suojaaminen
Avoimen linkin raportointi
Tapauskohtaiset tunnukset
Räätälöitävät kysymykset
Kuvat ja muut todisteet
Jatkokysymykset
Tutkimuksen työnkulku
Toimintaperiaatteiden lisääminen
Case-näkymä ja case-statukset
Analytiikka
ota yhteyttä

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager