Turvallisuuskulttuuri on keskeisten turvallisuustapojen omaksumista

Sitouta koko henkilöstö nykyaikaisella mobiilialustalla, joka tekee tarkastuksista ja tapahtumien ilmoittamisesta helppoa.

Sitoutuneisuus on ehto tavoitteiden saavuttamiselle

Älä rasita henkilöstöäsi ja muita sidosryhmiäsi vaikeasti käytettävillä työkaluilla. Hyvä ohjelmiston todellinen mittari on sen käyttöaste. Tarjoamalla henkilöstölle yksinkertaisia ​​ja helppokäyttöisiä työkaluja saat lisää dataa ja vähennät tämän keräämiseen käytettyä aikaa.

Pudota IFR ja LTIF lähelle nollaa

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi on kaikkien perusoikeus työpaikalla. Vähennä ilmoittamattomia ongelmia ja lisää signaaleja, jotka kertovat tapahtumien todelliset syyt. Tee toimenpiteistä ja ilmoitettujen havaintojen seurannasta helppoa, jolloin korjaavien toiminpiteiden tekeminen nopeutuu. Näin tunnistat työympäristön riskit niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Turvallisuuden rakentaminen on yhteistyötä ja viestintää

Inspiroi työntekijöitä viestimään avoimesti mobiilialustamme avulla. Näin lisäät läpinnäkyvyyttä eri prosessien välillä ja tehostat koko organisaation sisäistä viestintää. Kun havainnot voidaan raportoida helposti millä tahansa laitteella, lisääntyvät havaintomäärät eksponentiaalisesti.

Ratkaise poikkeamat ja vähennä riskejä reaaliajassa

Todellisuudessa emme koskaan pääse tilanteeseen, jossa poikkeamia ei ilmene laisinkaan. Kyse onkin siitä, kuinka tehokkaasti organisaatio pystyy kollektiivisesti ratkaisemaan poikkeamat ja puutteet prosesseissa, sekä oppimaan niistä. Meidän alustan avulla oikeat ihmiset saavat automaattisesti oikeat tiedot, jotta he voivat toimia välittömästi.

Korosta mittareita sekä pysty- että vaakasuunnassa

Kentältä kerätty tieto synkronoidaan automaattisesti pilveen ja siitä koostetaan automaattisesti analytiikkaa, jota voidaan hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta. Vertaa tärkeimpiä mittareita, kuten tapaturmia, läheltä piti -tilanteita tai turvallisuushavaintoja maiden, toimintojen ja yksittäisten sijaintien välillä reaaliajassa.

Ennakoivat ja reagoivat toimenpiteet yhdessä paikassa

Ennakoivista tarkastuksista, auditoinneista, luvista ja riskienarvioinneista reaktiivisiin vaaratilanteisiin, havaintoihin, vaara- ja onnettomuusraportteihin. Mobiilialustamme auttaa tekemään kaiken. Työkalu on joustava, joten voidaan sovittaa lähes kaikkiin toimialoihin. Alusta on luotu loppukäyttäjää ajatellen, jotta he voivat kitkattomasti suorittaa tarkastuksia ja raportteja kentällä.

Kaikki turvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja raportit yhdellä alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

Turvallisuusauditoinnit
Turvallisuuskävelyt
HSEQ/EHSQ auditoinnnit
ISO 45001 sisäiset auditoinnit
Riskienarvioinnit
Viimehetken riskienarvioinnit
Workplace risk assessments
Korkean paikan vaara-arvioinit
OSHA tarkastukset
EHS tarkastukset
KOKELE ILMAIsEKSI

Tyypillisiä käyttötapauksia

Riski- ja vaarahavainnot
Turvallisuushavainnot
Läheltä piti -tilanteet
Tapaturmat
Työmatkatapaturmat
Ennakoivat havainnot
Hyvät turvallisuuskäytännöt
Työvälineisiin liittyvät poikkeamat
Työympäristö riskitekijät
Ympäristöhavainnott
KOKEILE ILMAISEKSI

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager
Käytämme evästeitä tämän verkkosivuston optimoimiseksi. Valitsemalla “Hyväksy” sallit evästeiden tallentamisen, jotta voimme analysoida ja parantaa sivuston käyttöä, tehdä sisällöstä henkilökohtaisempaa, sekä tarjota kohdennettua markkinointia. Katso lisätietoja Tietosuojakäytännöstä.