Nykypäivän riskienhallinta edellyttää tueksi ketterää mobiilialustaa

Tue organisaationne turvallisuuskulttuuria fyysisen turvallisuuden ja hävikin ehkäisyn moduuliemme avulla.

Keskity toimintaympäristöön, älä ylimääräisiin työvaiheisiin

Kehittämämme työkalut vähentävät tarpeettomia työvaiheita ja klikkauksia, jolloin teille jää enemmän aikaa toimintaympäristössä esiintyvien riskien ennakoimiselle. Alusta toimii saumattomasti myös tietokoneella ja tabletilla, joten kerätyn tiedon jatkojalostus ja analysointi ei jää päätelaitteista kiinni.

Kanavoi kaikki raportit yhden käyttöliittymän kautta

Loppukäyttäjät odottavat selkeyttä sekä suunniteltujen turvatarkastuksien että lennosta tehtyjen turvallisuushavaintojen ilmoittamisessa. Moduuliemme avulla voit ohjata kaikki kenttäprosessien raportit saman alustan kautta. Näin raportoinnin kynnystä madalletaan, jolloin havaintojen määrä kasvaa.

Pohja ketterälle yhteistyölle ja tehokkaalle viestinnälle

Minimoi turvallisuuspoikkeamien ja kriisien vaikutukset tukemalla henkilöstöä moderneilla mobiilityökaluilla, jotka vähentävät pullonkauloja ja portinvartijoita. Kun oikeat tiedot jaetaan oikeiden ihmisten kanssa reaaliajassa, korjaavien toimenpiteiden läpimenoaika lyhenee ja jäännösriski saadaan hallitulle tasolle nopeammin.

Automaattiset notifikaatiot ja reaaliaikainen seuranta

Tarkastukset, tapahtumaraportit ja havainnot ohjataan automaattisesti oikeille ihmisille tapahtuman tyypin, sijainnin ja taustatietojen perusteella. Tietoja voidaan jakaa myös muille sidosryhmille vastuuttamalla ja lisäämällä havaintoihin osallistujia. Vähennä viestintään kuluvaa aikaa, seuraa korjaavien toimenpiteiden läpimenoa ja paranna näiden seurauksena turvallisuutta reaaliajassa.

Siirry aikaavievästä raportoinnista reaaliaikaiseen analytiikkaan

Hyödynnä työkalujemme analytiikkaominaisuuksia missä ja milloin tahansa. Voit vertailla esimerkiksi poikkeamien tyyppejä, juurisyitä ja avainsanoja eri toimipaikkojen ja liiketoimintayksiköiden välillä. Näin tunnistat kehityskohteita ja hyviä toimintatapoja, jotka auttavat organisaatiotanne oppimaan ja sopeutumaan kokonaisuutena.

Suojaa henkilöstösi, omaisuutesi ja liikevoittosi

Työkalujemme avulla organisaationne on paremmin varustettu kohtaamaan nykypäivän toimintaympäristön riskit, ehkäisemään niistä koituvia tappioita, sekä suojelemaan kaikista tärkeimpiä, eli ihmisiä. Kun jaat datasta opitut käytännöt tiimien ja osastojen välillä, tuet organisaationne jatkuvaa oppimista ja mahdollistat turvallisuuskulttuurin kehittymisen.

Kaikki kokonaisturvallisuuteen liittyvät havainnot ja tarkastukset yhdellä alustalla

Tyypillisiä käyttötapauksia

Turvallisuustarkastukset
Hävikin ehkäisyn tarkastukset
Turvallisuustutkinnat
Turvallisuuden riskien arvioinnit
Vartioinnin kierrokset
Kyberturvallisuustarkastukset
Turvalaitteiden testit
CCTV-tarkastukset
Kulunvalvonnan tarkastukset
Tietoturvatarkastukset
kokeile ilmaiseksi

Tyypillisiä käyttötapauksia

Ulkoiset ja sisäiset petosraportit
Ryöstöt, varkaudet ja murtovarkaudet
Turvajärjestelmien vikailmoitukset
Tunkeutumiset
Uhat
Vartijaraportit ja vartijapuhelut
Kriisinhallinta
Turvallisuusriskit
Tietoturvahäiriöt
Tappioita koskevat raportit
kokeile ilmaiseksi

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager