Löydä ratkaisu juuri teidän organisaation tarpeisiin.

audits.io plans

Inspector
300€
Monthly
up to 10 users,
then 100€ / 5 extra
(20€ / extra user)
contact sales
Team
550€
Monthly
up to 25 users,
then 70€ / 5 extra
(14€ / extra user)
contact sales
Operations
900€
Monhtly
up to 50 users,
then 40€ / 5 extra
(8€ / extra user)
contact sales
Enterprise
Custom
Let's discuss
Tailored to suit your needs
contact sales
Inspector
300€
Kuukaudessa
10 käyttäjää,
sitten 100€ / 5 lisää
(20€ / lisäkäyttäjä)
kokeile
Team
550€
Kuukaudessa
25 käyttäjää,
sitten 70€ / 5 lisää
(14€ / lisäkäyttäjä)
kokeile
Operations
900€
Kuukaudessa
50 käyttäjää,
sitten 40€ / 5 lisää
(8€ / lisäkäyttäjä)
kokeile
Enterprise
Custom
Keskustellaan lisää
Räätälöity juuri teidän tarpeisiin sopivaksi

ota yhteyttä
Ydinominaisuudet
Mobiilikäyttö
Offline -tuki
Rajattomasti kuvia
Pikahavainnot
Pisteytys
Kommentointi
Havaintolistaus
Rajaton tallennustila
Vastuuttaminen
Jatkotoimenpiteet
Havaintojen statukset
Kuva ja videotodisteet
Muistutukset
Räätälöidyt havaintokysymykset
Ylläpidon ominaisuudet
Räätälöidyt tarkastuspohjat
Kohteet
Oma näkymä ylläpidolle
Tarkastuspohjien editori
Kohteiden taustatiedot
Tiimit
Omat logot
Tuki useille kielille
Räätälöity organisaatiohierarkia
Raportointi ja analytiikka
PDF & XLS vienti
PDF -raportin personointi
Edistynyt analytiikka
Integraatiot ja API
Tuki SSO-integraatiolle
Tuki BI-integraatiolle
Tuki HR-integraatiolle
Tuki ERP-integraatiolle
API räätälöidyille integraatioille
Tuki
Reaaliaikainen chat
Tuki sähköpostitse
Räätälöity SLA
Puhelintuki
Laskutus
ALV
Vuosilaskutus
Sähköpostitse tai sähköisessa muodossa

Usein kysyttyä

Voimmeko saada tarjouksen, joka perustuu käyttäjämäärän sijaan kohteiden lukumäärään?

Kyllä, voimme tehdä teille räätälöidyn tarjouksen, joka voi perustua käyttäjien sijasta kohteiden lukumäärään. Ota meihin yhteyttä ja kuvaile tarpeitanne tarkemmin. Tiimimme on tämän jälkeen teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Onko audits.io:ssa rajoituksia tarkastusten tai tarkastuspohjien lukumäärälle?

Oletuksena tehtyjen tarkastusten lukumäärälle ei ole asetettu rajoituksia. Sama koskee järjestelmään vietävien tarkastuspohjien määrää. Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Onko incy.io:ssa rajoituksia havaintojen tai havaintolomakkeiden lukumäärälle?

Oletuksena tietyn ajanjakson aikana raportoitujen havaintojen määrälle ei ole asetettu  rajoituksia. Sama koskee havaintolomakkeita (eli kategorioita, kuten itse näitä lomakkeita kutsumme). Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Voimmeko maksaa luottokortilla?

Valitettavasti emme tarjoa luottokorttia maksuvaihtoehtona. Kaikki lisenssimaksut laskutetaan 12 kuukautta kerrallaan etukäteen, ja laskut lähetetään joko PDF-tiedostoina sähköpostitse tai sähköisessä muodossa.

Voinko testata tuotteitanne ennen hankintapäätöksen tekemistä?

Tietysti. Tarjoamme 30 päivän ilmaisia kokeilujaksoja, jotta voit testata niitä kaikessa rauhassa. Päästäksesi kokeilujaksoissa alkuun, täytä vaaditut tiedot audits.io:n osalta täällä ja incy.io:n osalta täällä.

Millaisia integraatiomahdollisuuksia teillä on tarjolla?

Tarjoamme kattavan kirjon erilaisia integraatioita, jotka vaihtelevat SSO/ADFS -tunnistautumisesta dokumenttienhallintaan ja vakuutusyhtiöiden järjestelmiin tehtäviin integraatioihin. Lue tämän sivun Integraatiot - välilehdeltä lisää aiheesta. Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä ja kysyä tarkempia lisätietoja mahdollisiin integraatiotarpeisiin liittyen.

Observer
300€
Kuukaudessa
100 käyttäjää,
sitten 100€ / 50 lisää
(2€ / lisäkäyttäjä)
kokeile
Team
550€
Kuukaudessa
250 käyttäjää,
sitten 70€ / 50 lisää
(1,40€ / lisäkäyttäjä)
kokeile
Operations
900€
Kuukaudessa
500 käyttäjää,
sitten 40€ / 50 lisää
(0,80€ / lisäkäyttäjä)
kokeile
Enterprise
Custom
Keskustellaan lisää
Räätälöity juuri teidän tarpeisiin sopivaksi

ota yhteyttä
Ydinominaisuudet
Mobiilikäyttö
Rajattomasti kuvia
Räätälöidyt havaintokategoriat
Ilmoitukset
Havaintojen osallistujat
Yhden painalluksen raportointi
Pakolliset kysymykset
Kommentointi
Havaintolistaus
Rajaton tallennustila
Vastuuttaminen
Ehdolliset kysymykset
Havaintojen statukset
Räätälöity työnkulku
Muistutukset
Kuva- ja videotodisteet
Avoimen linkin raportointi
Vastausten ja liitteiden elinaika
Offline-tuki
Ylläpidon ominaisuudet
Oma näkymä ylläpidolle
Kohteet
Kohteiden taustatiedot
Käyttäjäroolit
Tuki useille kielille
Oma logo ja brändiväritys
Räätälöity organisaatiohierarkia
Raportointi ja analytiikka
Analytiikka
Edistynyt analytiikka
Integraatiot ja API
Tuki SSO-integraatiolle
Tuki BI-integraatiolle
Tuki HR-integraatiolle
Tuki ERP-integraatiolle
API räätälöidyille integraatioille
Tuki
Reaaliaikainen chat
Tuki sähköpostitse
Räätälöity SLA
Puhelintuki
Laskutus
ALV
Vuosilaskutus
Sähköpostitse tai sähköisessa muodossa

incy.io plans

Observer
300€
Monthly
up to 100 users,
then 100€ / 50 extra
(2€ / extra user)
contact sales
Team
550€
Monthly
up to 250 users,
then 70€ / 50 extra
(1,40€ / extra user)
contact sales
Operations
900€
Monthly
up to 500 users,
then 40€ / 50 extra
(0,80€ / extra user)
contact sales
Enterprise
Custom
Let's discuss
Tailored to suit your needs
contact sales

Usein kysyttyä

Voimmeko saada tarjouksen, joka perustuu käyttäjämäärän sijaan kohteiden lukumäärään?

Kyllä, voimme tehdä teille räätälöidyn tarjouksen, joka voi perustua käyttäjien sijasta kohteiden lukumäärään. Ota meihin yhteyttä ja kuvaile tarpeitanne tarkemmin. Tiimimme on tämän jälkeen teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Onko audits.io:ssa rajoituksia tarkastusten tai tarkastuspohjien lukumäärälle?

Oletuksena tehtyjen tarkastusten lukumäärälle ei ole asetettu rajoituksia. Sama koskee järjestelmään vietävien tarkastuspohjien määrää. Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Onko incy.io:ssa rajoituksia havaintojen tai havaintolomakkeiden lukumäärälle?

Oletuksena tietyn ajanjakson aikana raportoitujen havaintojen määrälle ei ole asetettu  rajoituksia. Sama koskee havaintolomakkeita (eli kategorioita, kuten itse näitä lomakkeita kutsumme). Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Voimmeko maksaa luottokortilla?

Valitettavasti emme tarjoa luottokorttia maksuvaihtoehtona. Kaikki lisenssimaksut laskutetaan 12 kuukautta kerrallaan etukäteen, ja laskut lähetetään joko PDF-tiedostoina sähköpostitse tai sähköisessä muodossa.

Voinko testata tuotteitanne ennen hankintapäätöksen tekemistä?

Tietysti. Tarjoamme 30 päivän ilmaisia kokeilujaksoja, jotta voit testata niitä kaikessa rauhassa. Päästäksesi kokeilujaksoissa alkuun, täytä vaaditut tiedot audits.io:n osalta täällä ja incy.io:n osalta täällä.

Millaisia integraatiomahdollisuuksia teillä on tarjolla?

Tarjoamme kattavan kirjon erilaisia integraatioita, jotka vaihtelevat SSO/ADFS -tunnistautumisesta dokumenttienhallintaan ja vakuutusyhtiöiden järjestelmiin tehtäviin integraatioihin. Lue tämän sivun Integraatiot - välilehdeltä lisää aiheesta. Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä ja kysyä tarkempia lisätietoja mahdollisiin integraatiotarpeisiin liittyen.

SME
120€
Kuukaudessa
3 pääkäyttäjää,
40€ / lisäpääkäyttäjä

1 Whistleblowing -kanava
50€ / lisäkanava
ota yhteyttä
Advanced
Custom
Keskustellaan lisää
Räätälöity juuri teidän tarpeisiin sopivaksi

Voi sisältää mm. useita Whisteblowing kanavia, lisäkoulutusta tai integraatioita
ota yhteyttä
Käyttöönotto
790€
Kertakustannus
Sisältää 8 tuntia asiantuntijatyötä (kanavan sisältöjen laatiminen ja koulutus pääkäyttäjille). Vaaditaan kaikissa paketeissa.
Käyttö pöytäkoneilla
Mobiilikäyttö
Rajaton määrä ilmiantajia
Anonymisoitu raportointi
Anonymisoitu dialogi
Kuvat ja liitteet
Oma logo ja visuaalinen ilme
Oma whistleblowing -ohjeistus
Tapausten vastuuttaminen
Tapausten hallinta ja tutkinta
Statistiikka
Tuki useille kielille
Tapausten kategorisointi
Muokattavat lomakkeet
Tytäryritysten raportointi
Edistynyt analytiikka
Tuki SSO -integraatiolla
Tuki BI-integraatiolle

Whistleblowing plans

SME
120€
Monthly
up to 3 admin users,
40€ / extra user

1 Whistleblowing channel,
50€ / extra channel
contact us
Advanced
Custom
Let's discuss
Tailored to more specific needs

Can include multiple whistleblowing channels, additional training, custom integrations and more
contact us
Onboarding
790€
One-time fee
Includes 8 hours of work from our onboarding specialists (setup and an online training for the admin users). Required in all packages.

Usein kysyttyä

Milloin EU:n Whistleblower direktiivi astuu voimaan?

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.12.2021 (lähde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN).

Miten Whistleblowing järjestelmä on hinnoiteltu?

Järjestelmä hinnoitellaan ilmoitukset vastaanottavien ja tutkivien käyttäjien, sekä kanavien lukumäärän perusteella. Paketit alkavat 120€/kk, sisältäen kolme pääkäyttäjää ja yhden kanavan. Löydät kanavista ja käyttäjistä lisätietoa alta. Voit pyytää tarjousta täältä.

Mitä kanavalla tarkoitetaan järjestelmässänne?

Kanava on verkkolinkki, joka sisältää muokattavia lomakkeita, kuvakkeita ja tekstejä. Kanavat voidaan jakaa linkkeinä esim. verkkosivuilla tai intranetissä. Voimme luoda erillisiä kanavia asiakkaiden tarpeiden mukaan, esim. erityyppisiin väärinkäytösten ilmoittamiseen (häirintä vs. rahanpesu), työntekijöille, ulkopuolisille palveluntarjoajille ja kuluttajille.

Mitä käyttäjällä tarkoitetaan?

Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka saavat ilmoituksen whistleblowing -tapauksista, kommunikoivat ilmoittajien kanssa ja tutkivat tapauksia. Ainoastaan ​​henkilöt, jotka on erityisesti kutsuttu järjestelmään käyttäjinä, lasketaan käyttäjiksi. Pääkäyttäjät voivat hallita järjestelmän muita käyttäjiä.

Vaikuttaako ilmoittajien tai työntekijöiden määrä hinnoitteluun?

Ei vaikuta. Kaikki paketit sisältävät rajattoman määrän whistleblowing ilmoituksia, eikä hinta riipu työntekijöiden määrästä.

Eikö sähköposti tai verkkosivulomake voi toimia Whistleblowing-kanavana?

Ne eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Voit lukea lisää aiheesta täältä: 5 Things to Consider When Selecting a Whistleblowing Channel.

Kuinka ilmoittajan henkilöllisyys suojataan järjestelmässä?

Havainnot lähetetään suojattujen ilmiantokanavien kautta. Ilmoittajalle luodaan tapauskohtaiset tunnukset, joiden avulla voidaan antaa lisätietoja tapauksesta anonyymisti. Emme myöskään tallenna kuvien tai liitteiden metatietoja, eivätkä ilmoittajan IP-osoitetiedot ole kenenkään nähtävillä.

Kuinka järjestelmän tietoturvaa ylläpidetään?

Järjestelmä on suojattu useilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla. Löydät lisätietoja turvatoimenpiteistämme täältä. Voit myös pyytää yksityiskohtaisempaa kuvausta ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@planbrothers.io.

Mitkä ovat järjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset?

Järjestelmän käyttöönottoon liittyy 790€ (alv 0%) kertakustannus. Tämä pitää sisällään käyttöönotosta vastaavan nimetyn henkilön ja 8h asiantuntijatyötä.

Miten kauan käyttöönotto kestää?

Lupauksemme on, että järjestelmä on käytössä kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Mahdollinen lisäkoulutus tai SSO-integraatio lisää muutaman viikon käyttöönoton kestoon.

Mitä ilmoittaja näkee järjestelmässä?

Ilmoitettuaan havaitsemansa epäkohdat, ilmoittaja voi kirjautua järjestelmään anonyymien tunnusten avulla ja tarkastella hänen alkuperäistä ilmoitustaan. Muiden tekemiä ilmoituksia ei näytetä. Ilmoittaja näkee myös tutkimusta käsittelevien henkilöiden lisäämät kommentit.

Käyttöönottoon liittyvät palvelut

Starter
Ilmainen
Käyttöönotto itsepalveluna
Excel -pohjat kohteille, käyttäjille, rooleille and tarkastuspohjille
Koulutus itsepalveluna
Basic
990€
Kevyt käyttöönotto tiimille
Kohteet, käyttäjät ja roolit
Kaksi tarkastuspohjaa (audits.io) tai yksi taso kategorioita (incy.io)
Pääkäyttäjäkoulutus
Sisältää 10h työtä, ekstratyö 100€/h
Advanced
1990€
Tehokas useamman tiimin käyttöönotto
Kohteet, käyttäjät ja roolit
Viisi tarkastuspohjaa (audits.io) tai kaksi tasoa kategorioita (incy.io)
Kaksi pääkäyttäjäkoulutusta
Sisältää 20h työtä, ekstratyö 100€/h
Enterprise
Custom
Käyttöönotto matriisiorganisaatioille
Advanced -paketin sisällön lisäksi esimerkiksi:
Räätälöidyt käyttöönottoviestit Plan Brothersin toimesta
Räätälöity käyttöönottovideo (suomeksi tai englanniksi)

Koulutuspalvelut

UKK
Ilmainen
Opetussivusto täynnä ohjeita ja ohjevideoita
help.planbrothers.io
Pääkäyttäjä
390€
Pääkäyttäjätason verkkokoulutus
Johdanto
Kohteet
Käyttäjät & Tiimit
Tarkastuspohjat / Kategoriat
Havaintokysymykset & Pikahavainnot
Analytiikka
Vapaa keskustelu
Käyttäjä
490€
Verkkokoulutus peruskäyttäjille
Johdanto
Tarkastuksen suorittaminen
Havainnot & Jatkotoimenpiteet
Tarkastuksen kuittaaminen
PDF-raportin jakaminen
Kuva-aineiston lisääminen
Vapaa keskustelu
Räätälöity
Custom
Koulutus verkossa tai paikan päällä
Sisältö laaditaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Voi pitää sisällään esim. pääkäyttäjäkoulutuksen ja työpajan paikan päällä.

Usein kysyttyä

Voimmeko saada tarjouksen, joka perustuu käyttäjämäärän sijaan kohteiden lukumäärään?

Kyllä, voimme tehdä teille räätälöidyn tarjouksen, joka voi perustua käyttäjien sijasta kohteiden lukumäärään. Ota meihin yhteyttä ja kuvaile tarpeitanne tarkemmin. Tiimimme on tämän jälkeen teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Onko audits.io:ssa rajoituksia tarkastusten tai tarkastuspohjien lukumäärälle?

Oletuksena tehtyjen tarkastusten lukumäärälle ei ole asetettu rajoituksia. Sama koskee järjestelmään vietävien tarkastuspohjien määrää. Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Onko incy.io:ssa rajoituksia havaintojen tai havaintolomakkeiden lukumäärälle?

Oletuksena tietyn ajanjakson aikana raportoitujen havaintojen määrälle ei ole asetettu  rajoituksia. Sama koskee havaintolomakkeita (eli kategorioita, kuten itse näitä lomakkeita kutsumme). Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Voimmeko maksaa luottokortilla?

Valitettavasti emme tarjoa luottokorttia maksuvaihtoehtona. Kaikki lisenssimaksut laskutetaan 12 kuukautta kerrallaan etukäteen, ja laskut lähetetään joko PDF-tiedostoina sähköpostitse tai sähköisessä muodossa.

Voinko testata tuotteitanne ennen hankintapäätöksen tekemistä?

Tietysti. Tarjoamme 30 päivän ilmaisia kokeilujaksoja, jotta voit testata niitä kaikessa rauhassa. Päästäksesi kokeilujaksoissa alkuun, täytä vaaditut tiedot audits.io:n osalta täällä ja incy.io:n osalta täällä.

Millaisia integraatiomahdollisuuksia teillä on tarjolla?

Tarjoamme kattavan kirjon erilaisia integraatioita, jotka vaihtelevat SSO/ADFS -tunnistautumisesta dokumenttienhallintaan ja vakuutusyhtiöiden järjestelmiin tehtäviin integraatioihin. Lue tämän sivun Integraatiot - välilehdeltä lisää aiheesta. Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä ja kysyä tarkempia lisätietoja mahdollisiin integraatiotarpeisiin liittyen.

Integraatiot

SSO / ADFS
2000€
Lisäturvaa käyttäjähallintaan
Kertakustannus
SSO
Google
Active Directory
BI-työkalu
1200€
Tietokantayhteys haluttuun BI työkaluun
Vuosimaksu
Tableau
Power Bi
Qlik Sense
HR / Roolit
Custom
Tuo käyttäjäroolit HR-järjestelmästä
SAP
Microsoft Dynamics
CRM / ERP
Custom
Asiakkaiden, projektien ja sijaintien tuonti
Microsoft Dynamics
SAP
Sales Force

Lisää integraatioita

Katalogit / Listat
Custom
Automaatisoidut alasvetovalikot hallintajärjestelmästä
Tuotteet
Potilaat
Jälleenmyyjät
Tavarantoimittajat
Dokumenttien hallinta
Custom
Dokumenttien automaattinen vienti hallintajärjestelmään
Salesforce
M-Files
SharePoint
Vakuutusyhtiö integraatio
Custom
Automaattiset korvauspyynnöt vakuutusyhtiöön
If
LähiTapiola
Muut integraatiot
Custom
Teemme myös muita räätälöityjä integraatioita
Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin projektin sisällöstä

Usein kysyttyä

Voimmeko saada tarjouksen, joka perustuu käyttäjämäärän sijaan kohteiden lukumäärään?

Kyllä, voimme tehdä teille räätälöidyn tarjouksen, joka voi perustua käyttäjien sijasta kohteiden lukumäärään. Ota meihin yhteyttä ja kuvaile tarpeitanne tarkemmin. Tiimimme on tämän jälkeen teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Onko audits.io:ssa rajoituksia tarkastusten tai tarkastuspohjien lukumäärälle?

Oletuksena tehtyjen tarkastusten lukumäärälle ei ole asetettu rajoituksia. Sama koskee järjestelmään vietävien tarkastuspohjien määrää. Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Onko incy.io:ssa rajoituksia havaintojen tai havaintolomakkeiden lukumäärälle?

Oletuksena tietyn ajanjakson aikana raportoitujen havaintojen määrälle ei ole asetettu  rajoituksia. Sama koskee havaintolomakkeita (eli kategorioita, kuten itse näitä lomakkeita kutsumme). Käyttöönoton suhteen eri paketeilla on kuitenkin rajoituksia niihin kuuluvan työmäärän suhteen. Tarkista käyttöönoton lisätiedot tämän sivun Palvelut -välilehdeltä saadaksesi aiheesta lisätietoja.

Voimmeko maksaa luottokortilla?

Valitettavasti emme tarjoa luottokorttia maksuvaihtoehtona. Kaikki lisenssimaksut laskutetaan 12 kuukautta kerrallaan etukäteen, ja laskut lähetetään joko PDF-tiedostoina sähköpostitse tai sähköisessä muodossa.

Voinko testata tuotteitanne ennen hankintapäätöksen tekemistä?

Tietysti. Tarjoamme 30 päivän ilmaisia kokeilujaksoja, jotta voit testata niitä kaikessa rauhassa. Päästäksesi kokeilujaksoissa alkuun, täytä vaaditut tiedot audits.io:n osalta täällä ja incy.io:n osalta täällä.

Millaisia integraatiomahdollisuuksia teillä on tarjolla?

Tarjoamme kattavan kirjon erilaisia integraatioita, jotka vaihtelevat SSO/ADFS -tunnistautumisesta dokumenttienhallintaan ja vakuutusyhtiöiden järjestelmiin tehtäviin integraatioihin. Lue tämän sivun Integraatiot - välilehdeltä lisää aiheesta. Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä ja kysyä tarkempia lisätietoja mahdollisiin integraatiotarpeisiin liittyen.

Käytämme evästeitä tämän verkkosivuston optimoimiseksi. Valitsemalla “Hyväksy” sallit evästeiden tallentamisen, jotta voimme analysoida ja parantaa sivuston käyttöä, tehdä sisällöstä henkilökohtaisempaa, sekä tarjota kohdennettua markkinointia. Katso lisätietoja Tietosuojakäytännöstä.