Levering til tiden kræver operationel disciplin

Bring gennemsigtighed og samarbejde tilbage til dine feltoperationer med vores mobile inspektions- og rapporteringsplatform.

Engagér alle og fordobl signaler

Det meste viden distribueres i marken. For at udnytte det hele, ønsker din frontline blot en nem måde at blive hørt på, uanset hvilken kategori (sikkerhed, kvalitet osv.) feedbacken tilhører. Flere signaler hjælper dig med at gøre denne usikre verden mere forudsigelig.

Alle inspektioner og feltrapporter i én kanal

Driftsekspertise starter med sikkerhed og kvalitet. Men dine medarbejdere er ikke eksperter i at definere, om det er sikkerhed eller kvalitet eller andre typer problemer, de observerer. De vil bare rapportere dem så let som muligt. Det er her vi kommer ind i billedet.

Gendan forsyningskædessamarbejde

Informationssiloer i forsyningskæden skaber besværlige informationsstrømme, der bremser beslutningstagningen. Forøg informationsdemokrati mellem interessenter ved at styrke job udførelse med kommunikation, og lad de rigtige mennesker behandle problemstillinger i realtid, som om din organisation ikke havde hierarki.

Lad dine informationer flyde som ting og mennesker

Din virksomhed er at få ting og mennesker til at flyde. Lad os hjælpe med at gøre det samme for dine kritiske informationer. Del hændelser og fejl med det samme, med de rigtige mennesker, og lad dem handle, så snart problemerne dukker op.

Fra periodisk rapportering til realtidsanalyse

Udskift øjebliksbilledet i bagspejlet med et 360° udsyn i forruden med et integreret HUD-display. Føl pulsen og justér kontinuerligt dine sikkerheds- og kvalitetsprocesser med vores stærke analyser. Vi kan også hjælpe dig med at forbinde datastrømmene til dit foretrukne BI-værktøj.

Lær kollektivt og gennemsigtigt af fejl

Undersøg underliggende årsager og diffundere forståelse og bedste praksis. Lad os hjælpe dig med at tage det sidste skridt mod en mere nøjagtig databaseret beslutningstagning. Start dine GRATIS prøveperioder i dag, eller book en demo og lad os tale mere om det!

Alle dine feltinspektions- og rapporteringsprocesser i en enkelt platform

Mest almindelige brug

5S runder
Sikkerhedsinspektioner
Produktinspektioner
Køretøjsinspektioner
Kvalitetsaudits
Leverandøraudits
Inspektioner af hylder
Inspektioner af gaffeltruck
Ledelsesrunder
Interne audits
gratis prøve

Mest almindelige brug

Ulykkesrapporter
Hændelsesrapporter
Sikkerhedsobservationer
Initiativer og ideer
Skadesrapporter
Overtrædelser af IT-sikkerhed
Bedrageri
Systemfejl
Hygiejneafvigelser
Krav
gratis prøve

“Collaborating with Plan Brothers is really easy and the same goes for their products. The system and interface are easy to use and don’t require extra training. It’s only a handful of service providers that act so efficiently, continuously develop their own products and deliver possible changes.”

Salla Suonperä,
Shopping Centre Manager

“Plan Brothers and its modern and easy-to-use web and mobile services have brought a significant improvement in the security audit markets. User-orientation has been our primary criterion when we have chosen the company’s services.”

Tuomo Linjala,
Real Estate Security Manager

“Plan Brothers has enabled our transition to fully mobile reporting and thus improved our real estate communication. We save several hours of time each day to handle other tasks instead of reporting.”

Matias Lehtomäki,
Security & Cleaning Manager