Trelleborgin satama

Logistiikka ja kuljetus
incy.io

ESITTELY

Trelleborgin satama pyrki parantamaan toimintaympäristössä ilmenevien poikkeamien raportoimista ja näistä poikkeamista esiin nousevien jatkotoimenpiteiden seurantaa. He päättivät ottaa käyttöön incy.io -työkalun ja onnistuivat lyhentämään korjaavien toimenpiteiden läpimenoaikaa huomattavasti.

"Työkalun helppokäyttöisyys ja mahdollisuus pyytää vaivattomasti lisätietoja poikkeaman raportoijalta ovat tehostaneet havaittujen ongelmien korjaamista. Toimintaympäristössämme tapahtuu koko ajan, joten tarvitsimme työkalun, joka sopii erityistarpeisiimme ”, sanoo Trelleborgin sataman tekninen valvoja Giacomo La Cerva. La Cervan tiimi valvoo sataman toimintaa rakentamalla ja ylläpitämällä infrastruktuuria, joka tekee tehokkaasta satamatoiminnasta mahdollista.


YRITYS


Trelleborg Ab:n satama on Skandinavian johtava ro-ro (lyhenne tulee englannin kielen sanoista roll on roll off) -liikennesatama. Sen läpi kulki 1 230 000 yksikköä vuonna 2019, mikä on 7,7% enemmän kuin vuonna 2018. Sataman kolme pääliikenteen harjoittajaa, Stenaline, TT Line ja Unity Line, yhdistävät Trelleborgin viiteen eurooppalaiseen satamaan. Trelleborgin satamassa nähdään keskimäärin 30-32 saapumista ja lähtöä joka päivä.

Trelleborgissa on harjoitettu laivaliikennettä 1500-luvulta lähtien, ja nykyinen satamayhtiö perustettiin vuonna 1861. Nykyään Trelleborgin satama on kokonaan Trelleborgin kunnan omistuksessa ja työllistää 135 henkilöä.


HAASTEET ENNEN INCY.IO:TA


Koska laivojen lähtöjä ja saapumisia on päivittäin useita kymmeniä, on tärkeää käsitellä kaikki poikkeamat mahdollisimman tehokkaasti, jotta niistä ei aiheutuisi viivästyksiä, jotka vaikuttavat kertautuen koko satamatoiminnan tehokkuuteen. Havaitut poikkeamat kirjattiin Trelleborgin satamassa aiemmin Excel -taulukoihin, mikä osoittautui ajan myötä tehottomaksi tavaksi hallita suurta määrää havaintoja ja toimenpiteitä. "Kävimme kokouksissa kaksi tai kolme kertaa viikossa läpi Exceliä ja tarkastelimme vanhoista ja uusista havainnoista tehtyjen jatkotoimenpiteiden nykytilaa.", kertoo La Cerva. "Kokous saattoi kestää jopa tunnin, kun kävimme yksi kerrallaan läpi oliko asia hoidettu, ja jos oli niin miten. Tajusin, että prosessi ei toimi ja meidän tulisi etsiä parempi tapa toimia.” La Cerva alkoi etsiä ratkaisua, joka tarjoaisi paremman läpinäkyvyyden, jotta käyttäjät saisivat paremman kuvan siitä mitä, missä ja milloin mitäkin oli tehtävä tai tehty.

”Meidän suurin ongelma oli toimenpiteiden seuranta. Asioita tapahtui koko ajan ja taulukon rivimäärä kasvoi kasvamistaan, mutta meiltä puuttui jäsennelty lähestymistapa sinne kirjattujen ongelmien ratkaisemiseksi ”, sanoo La Cerva. Kun optimaalisen ratkaisun ominaisuudet oli dokumentoitu, alkoi potentiaalisten palveluntarjoajien etsiminen. "Puhuin useiden palveluntarjoajien kanssa 18 kuukauden aikana, mutta en ollut tyytyväinen löytämiini vaihtoehtoihin. Ne olivat joko liian raskaita, liian erikoistuneita tai liian monimutkaisia ​​käyttää. Törmäsin aina siihen, että ratkaisu kattaisi vain noin 75% siitä, mitä olin uuden järjestelmän vaatimuksiin listannut. Sitten törmäsimme incy.io:hon, jonka havaitsin täyttävän suoriltaan noin 95% asetetuista vaatimuksista. Päättelin, että emme tulisi löytämään 100%:sta sopivuutta kehittämättä palvelua itse, joten olin erittäin tyytyväinen ja päätimme aloittaa yhteistyön Plan Brothersin kanssa.”, kertoo La Cerva hankintaprosessista.


INCY.IO:N KÄYTTÖÖNOTTO


Tärkeimmät kriteerit Plan Brothersin ratkaisujen valinnalle olivat ohjelmiston helppokäyttöisyys sekä sisäänrakennetut toiminnot poikkeamien ja jatkotoimenpiteiden seurantaa varten. Trelleborgin satama aloitti incy.io:n ilmaisen kokeilujakson kesällä 2018 ja päätti nopeasti, että ratkaisu olisi heille oikea pitkällä tähtäimellä. "Kun olin vakuuttunut siitä, että tämä oli ratkaisumme, asiat etenivät meidän päässä hankinnan suhteen nopeasti ja pääsimme heti eteenpäin. Käyttöönotto sujui sujuvasti ja saumattomasti.", sanoo La Cerva ja jatkaa: "Meillä kaikki tiiminvetäjät käyttävät incy.io:ta poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjaamiseen. Olen myös itse aktiivinen käyttäjä. Havaintojen raportoiminen lennosta erittäin vaivatonta.”


HYÖDYT JA TULOKSET


Logistiikan toimialalla on erittäin tärkeää, että toiminta on sujuvaa, sillä ongelmat kertautuvat nopeasti, jos tiukkaan laadittuihin aikatauluihin tulee muutoksia. Viivästysten välttämiseksi havaitut ongelmat edellyttävät nopeaa ratkaisukykyä. Incy.io on tarjonnut Trelleborgin satamalle työkalut nopeuttamaan korjaavien toimenpiteiden läpimenoaikoja ja jopa vähentämään tapausten kokonaismäärää.

Mahdollisuus vastuuttaa havaintoja ja toimenpiteitä määräaikojen kera suoraan loppukäyttäjille on osoittautunut erittäin arvokkaaksi. Työkalun avulla on helppo nähdä mitkä asiat ovat ratkaisematta, mitä toimenpiteitä näiden asioiden suhteen tulee tehdä ja kuka on näistä toimenpiteistä vastuussa. Raportoinnin ja seurannan kynnyksen madaltumisen seurauksena Trelleborgin satamassa on myös huomattu, että havaintojen käsittelyyn ja korjaavien toimenpiteiden suorittamiseen käytetty aika on lyhentynyt huomattavasti. ”Säästämme ehdottomasti aikaa. Meidän ei tarvitse enää pitää kokouksia käydäksemme läpi Excel -taulukkoa, sillä kaikki tieto on pilvessä kaikkien saatavilla milloin tahansa myös puhelimella”, toteaa La Cerva.

Raportoitujen havaintojen määrä on vähentynyt asteittain käyttöönoton jälkeen. ”Käytämme edelleen incy.io:ta aktiivisesti ja järjestelmään kirjataan viikoittain noin 10-15 havaintoa. Teoriani havaintojen vähentymisestä on, että olemme muutoksen myötä onnistuneet ratkaisemaan tehokkaasti joitain yleisimpiä poikkeamia, joten ne eivät enää ole niin toistuvia.”, selittää La Cerva ja jatkaa: “Seuraava askelemme on lähestyä mahdollisia poikkeamia aiempaa ennakoivammin ja ottaa niiden ennaltaehkäisyssä käyttöön Plan Brothersin audits.io -työkalu auditointiominaisuuksineen. Uskon, että näin pystymme Trelleborgin satamassa tunnistamaan vielä paremmin, mihin alueisiin meidän on keskityttävä.”

1861
Perustamisvuosi
1 230 000
Yksikköä sataman läpi vuosittain
30-32
Lähtevää ja saapuvaa laivaa päivittäin
135
Työntekijää
trelleborgshamn.se/en

"Kun olin vakuuttunut siitä, että tämä oli ratkaisumme, asiat etenivät meidän päässä hankinnan suhteen nopeasti ja pääsimme heti eteenpäin. Käyttöönotto sujui sujuvasti ja saumattomasti."

Giacomo La Cerva, Tekninen valvoja

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier