Sello

Köpcentra
incy.io

INTRODUKTION


Sello betjänar miljontals kunder varje månad. Därmed ville förbättra sina rapporterings- och övervakningsfunktioner för att bibehålla sin höga säkerhets- och gemytlighetsnivå. Innan Sello implementerade incy.io hade Sello flera olika kanaler för kommunikation och informationsinsamling, vilket gjorde sammanställningen av informationen till en databas en väldigt tröttsam uppgift. Genom att flytta sig bort från ett brett utbud av verktyg och införa ett centraliserat system för incidentrapportering kunde Sello förbättra sin interna kommunikation och identifiera problemområden snabbare.


FÖRETAGET


Sello är en av Finlands största köpcentrum, med 170 butiker, restauranger och tjänster. Sello öppnade i Alberga, Esbo 2003 och utvidgades två år senare till att bli en kommersiell knutpunkt som lockar 24 miljoner besökare årligen. Sello strävar att erbjuda något för alla med sitt mångfaldiga utbud av tjänster och attraktioner.


UTMANINGAR FÖRE INCY.IO


”Vi strävar efter att vara ledande inom servicekvalitet, bekvämlighet och säkerhet. Vi utvecklar kontinuerligt vår tjänster för att nå detta mål” säger Joni Rajamäki, Säkerhetschef, om Sellos verksamhet. För detta ändamål var det klart för Rajamäki att de behövde förbättra det sätt de kommunicerade internt. Innan de implementerade incy.io använde Sello flera olika verktyg för rapportering och intern kommunikation. ”Det var ganska arbetskrävande att samla all information från olika källor i en omfattande databas” förklarar Rajamäki. Manuell datainsamling orsakade ofta förseningar i informationsflödet, vilket i sin tur försvårade säkerhetsövervakningen. ”Vi har tidigare försökt spåra trender och andra mätvärden, men det var svårt utan dataspårning i realtid” säger Rajamäki. ”Mängden arbete som krävs för att bearbeta uppgifterna gjorde att vi var långsamma att reagera.”

Med så stora kundvolymer är säkerhet av högsta vikt för Sello. Av den anledningen ville de effektivisera sitt incidentrapporteringssystem. ”Jag ledde uppdraget för att hitta ett ersättningssystem. Vi hade en uppfattning om hur vårt ideala system skulle se ut; vi behövde något som är lätt att anpassa för våra behov, är enkelt att använda och ger exakta statistiska data”, säger Rajamäki. ”Jag har från ett tidigare engagemang haft positiva erfarenheter av att arbeta med Plan Brothers, så incy.io var redan bekant. Den största fördelen som incy.io erbjöd var flexibilitet att skräddarsy sitt program enligt behov och dess användarvänlighet.” Rajamäki och hans team fann att Plan Brothers tjänster lämpade sig utmärkt för deras behov. ”Plan Brothers lösning var så stark i sina kärnfunktioner att vi inte brydde oss för mycket om andra ytterligare funktioner” minns Rajamäki om beslutet att gå vidare med Plan Brothers som tjänsteleverantör.


IMPLEMENTERING AV INCY.IO


Sello startade begränsad implementering av incy.io i december 2019, följt av en fullständig lansering i januari 2020. ”Vi började med höga förväntningar och vår uppfattning av Plan Brothers har bara förändrats mot det bättre sedan implementeringen” förklarar Rajamäki och fortsätter, ” Jag har märkt att det inte har funnits något internt motstånd mot förändringen, alla har antagit incy.io med öppna armar och är glada att använda den. Vi behövde inte mycket utbildning eftersom systemet är ganska intuitivt, så användarna har hittat lösningarna väl.”

Med snabb och enkel anpassning av formulär har Rajamäki och hans team snabbt kunnat anpassa sig efter trender som de upptäcker och därmed kunna leda användarna att tillhandahålla bättre kvalitetsdata. ”Vi visste att det var lätt att använda incy.io, men en fördel som vi upptäckte efter implementeringen är att det också är lätt att korrigera formulär. Vi har kvickt och enkelt gjort justeringar för att samla in mer omfattande data” förklarar Rajamäki.


RESULTAT OCH FÖRDELAR


Sello har lyckats förbättra sina datainsamlingsmekanismer för att möjliggöra snabbare dialoger och bättre reaktionstid för förändringar. Incy.io har också frigjort tid som tidigare användes för att manuellt bearbeta data från olika källor. ”Det har hjälpt vår kommunikation väldigt mycket. Inom vår organisation är vi nu mycket nöjda med att informationen går snabbt och i realtid” säger Rajamäki om de förbättringar de har upplevt.

På Sello använder all personal som arbetar med säkerhet, fastighetsförvaltning och administration incy.io för observationer och andra dagliga uppgifter. Med tillgång till data i realtid har Sello kunnat ta itu med problemområden och spåra trender. ”Kommunikationshastigheten har accelererat som ett resultat av alla automatiska funktioner som kan implementeras i incy.io” säger Rajamäki. "Vi kan nu fördela resurser med snabbare reaktionstider." Detta har till och med möjliggjort effektiviseringar hos Sello som ursprungligen inte förväntades. Ett sådant exempel är en minskning av energianvändningen, eftersom de nu aktivt kan övervaka där det inte finns något behov av att hålla lamporna tända.

Några funktioner som Rajamäki upskattar i incy.io inkluderar omfattande statistik i realtid och möjligheten att omedelbart tilldela uppgifter till användare. "Vi har redan rapporterat en betydande mängd observationer i incy.io, och det är lätt att se statistiken och bearbeta data", förklarar Rajamäki. All information som samlas in i incy.io läggs omedelbart och automatiskt till molnet och statistiken görs omedelbart tillgänglig för användare med lämpliga visningsrättigheter.

”Jag har berömt Plan Brothers till vänner och kollegor, och jag kan uppriktigt rekommendera era tjänster till andra som har samma utmaningar som vi hade” säger Rajamäki och fortsätter, ”Det har varit en positiv upplevelse hittills, låt oss hoppas att resan fortsätter detta sätt."

2003
Etablerat
24 miljoner
Besökare årligen
170
Butiker, restauranger och tjänster
102 000 m²
Golvyta
sello.fi/en

”Jag har berömt Plan Brothers till vänner och kollegor, och jag kan uppriktigt rekommendera era tjänster till andra som har samma utmaningar som vi hade. Det har varit en positiv upplevelse hittills, låt oss hoppas att resan fortsätter detta sätt."

Joni Rajamäki, Säkerhetschef

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.