Sello

Kauppakeskukset
incy.io

ESITTELY


Miljoonia asiakkaita kuukausittain palveleva Sello pyrki parantamaan poikkeamien raportointi- ja käsittelykäytäntöjä ylläpitääkseen korkeaa laatua sekä asiakkaiden viihtyvyyden että turvallisuuden suhteen. Ennen incy.io:n käyttöönottoa Sellossa hyödynnettiin tiedonkeruussa ja poikkeamien raportoinnissa useita eri viestintäkanavia, mikä teki kokonaiskuvan kannalta tärkeän poikkeamatietokannan ylläpidosta vaivalloista. Vaihtamalla useat eri kanavat keskitettyyn poikkeamaraportoinnin järjestelmään, Sello on pystynyt parantamaan sisäistä viestintää, minkä seurauksena erinäiset huolenaiheet tunnistetaan nykyään aiempaa nopeammin.


YRITYS


Sello on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista, jonka tarjoama kattaa yli 170 kauppaa, ravintolaa ja palvelua. Sello avattiin Espoon Leppävaaraan vuonna 2003 ja se laajeni kaksi vuotta myöhemmin kaupalliseksi keskukseksi, joka houkuttelee vuosittain n. 24 miljoonaa kävijää. Sellon tavoitteena on ylläpitää monipuolista palveluvalikoimaa, joka tarjoaa jokaiselle vieraalle jotakin.


HAASTEET ENNEN INCY.IO:TA


"Meidän tavoitteemme on olla alan ykkönen palvelun laadussa, mukavuudessa ja turvallisuudessa. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti tämän tavoitteen saavuttamiseksi.", Sellon turvallisuusjohtaja Joni Rajamäki kertoo. Jotta jatkuva kehitys olisi mahdollista, Rajamäelle oli selvää, että heidän tulisi parantaa sisäistä viestintää. Ennen incy.io:n käyttöönottoa Sello käytti useita ​​työkaluja poikkeamien raportointiin ja sisäiseen viestintään. "Koska työkaluja ja tapoja viestiä oli paljon, meidän oli työlästä kerätä kaikki tiedot eri lähteistä yhteen kattavaan tietokantaan", Rajamäki kertoo. Manuaalinen tiedonkeruu aiheutti usein viivästyksiä tietovirrassa, mikä puolestaan ​​vaikeutti turvallisuuden seurantaa. "Yritimme jo aiemmin seurata trendejä ja muita mittareita, mutta se oli vaikeaa ilman aitoa mahdollisuutta reaaliaikaiseen seurantaan", Rajamäki kertoo. "Tietojen käsittelyyn tarvittavan manuaalisen työn määrä sai meidät reagoimaan hitaasti."

Kauppakeskuksen suuren asiakasmäärän myötä turvallisuus tulee Sellon toiminnan tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Tämän johdosta oli selvää, että turvallisuuteen liittyvien poikkeamien raportoinnista ja jatko-toimenpiteiden seurannasta haluttiin tehdä mahdollisimman virtaviivaista. ”Johdin työryhmää, jonka vastuulla oli löytää yksi järjestelmä, joka korvaisi meidän aiemmat tavat toimia. Meillä oli idea siitä, miltä ihanteellisen järjestelmän pitäisi näyttää; sen tulisi olla helppokäyttöinen, sisällöllisesti helposti räätälöitävissä oleva ja sen pitäisi tuottaa meille automaattisesti tarkkoja tilastotietoja ”, Rajamäki sanoo. ”Olin jo aiemmassa työpaikkassani ollut tekemisissä Plan Brothersin kanssa ja minulle oli jäänyt positiivinen kuva yrityksestä ja incy.io:sta. Järjestelmän suurin etu oli juuri sen käyttäjäystävällisyys ja joustavuus räätälöinnin suhteen." Tarjolla olleita vaihtoehtoja vertailtuaan Rajamäki ja hänen tiiminsä totesivat pian, että Plan Brothersin palvelut vastasivat parhaiten heidän tarpeitaan. "Ratkaisu oli jo ydintoiminnoissaan yksinkertaisesti niin vahva.", muistelee Rajamäki päätöstä.


INCY.IO:N KÄYTTÖÖNOTTO


Sello aloitti incy.io:n jalkautuksen pilottina joulukuussa 2019. Testi sujui hyvin ja järjestelmä otettiin käyttöön täysimääräisesti tammikuussa 2020. "Meillä oli suuret odotukset, mutta voin ilokseni kertoa, että näkemyksemme Plan Brothersista ylitti nämä odotukset heti käyttöönoton jälkeen", Rajamäki kertoo ja jatkaa: "Emme ole kohdanneet muutosvastarintaa. Kaikki ovat omaksuneet incy.io:n käytön melko hyvin ja käyttävät sitä mielellään. Oli mukava huomata, ettemme tarvinneet jalkautuksen tueksi paljoa koulutusta, sillä järjestelmä on itsessään melko intuitiivinen.”

Lomakkeiden nopean ja helpon räätälöinnin ansiosta Rajamäki ja hänen tiiminsä ovat pystyneet nopeasti sopeutumaan havaitsemiinsa trendeihin ja siten saaneet käyttäjät keräämään yhä parempilaatuista dataa. "Tiesimme jo ennakkoon, että incy.io:n käyttö on raportoinnin ja jatkotoimenpiteiden käsittelyn suhteen helppoa. On ollut hienoa nähdä, että sama helppokäyttöisyys jatkuu myös pääkäyttäjille tarjolla olevissa työkaluissa. Lomakkeisiin on helppo tehdä korjauksia ja olemmekin tehneet nopeasti muutoksia kattavamman tiedon keräämiseksi ”, Rajamäki kertoo.


HYÖDYT JA TULOKSET


Incy.io:n ansiosta Sello on onnistunut parantamaan tiedonkeruuta, mahdollistamaan nopeamman vuoropuhelun eri sidosryhmien välillä ja täten reagoimaan aiempaa nopeammin toimintaympäristön muutoksiin. Järjestelmä on myös samalla vapauttanut aikaa, sillä kaikki havainnot kulkeutuvat automaattisesti tietokantaan, jossa niistä voidaan rakentaa haluttuja raportteja. ”Järjestelmä on auttanut meitä paljon sisäisessä viestinnässä. Olemme erittäin iloisia siitä, että tieto kulkee nyt etulinjasta reaaliajassa koko organisaation läpi aina johtoon saakka.”, kertoo Rajamäki tuloksista.

Sellossa kaikki tietoturvan, kiinteistöjohtamisen ja hallinnon parissa työskentelevät henkilöt käyttävät incy.io:ta havaintojen raportoimiseen ja muihin päivittäisiin tehtäviin. Koska kaikki  data on nyt saatavilla reaaliajassa, Sello on pystynyt aktiivisesti vastaamaan huolenaiheisiin ja seuraamaan trendejä aiempaa tarkemmin. "Tiedonsiirtonopeus on kiihtynyt kaikkien automaattisten toimintojen ansiosta, jotka voidaan toteuttaa incy.io:ssa", Rajamäki sanoo. "Pystymme nyt kohdistamaan resursseja tarvittaviin toimenpiteisiin nopeammilla reaktioajoilla." Muutos on myös mahdollistanut parannuksia, joita ei alun perin oltu osattu odottaa. Yksi tällainen esimerkki on käytetyn energian väheneminen, koska nyt Sellossa voidaan aktiivisesti seurata, missä valoja ei tarvitse pitää tiettyinä aikoina päällä.

Joitakin incy.io:n tärkeimpiä ominaisuuksia, joita Rajamäki arvostaa, ovat kattavat reaaliaikaiset tilastot ja kyky jakaa tehtäviä välittömästi käyttäjille. "Meillä on merkittävä määrä havaintoja jo incy.io: ssa, ja tilastoja on helppo tarkastella ja käsitellä", Rajamäki kertoo. Kaikki incy.io-palvelussa kerätyt tiedot lisätään välittömästi ja automaattisesti pilveen, ja tilastot asetetaan välittömästi käyttäjien saataville, joilla on asianmukaiset katseluoikeudet.

Tärkeimmistä ominaisuuksista kysyttäessä Rajamäki nostaa esiin incy.io:n reaaliaikaisesti rakentuvat kattavat tilastot, sekä kyvyn vastuuttaa toimenpiteitä välittömästi oikeille henkilöille. "Meillä on kertynyt merkittävä määrä havaintoja ja niistä muodostuvia tilastoja on helppo tarkastella ja käsitellä", Rajamäki selventää. Kaikki järjestelmään kerätty tieto viedään välittömästi ISO 27001 sertifioiduille pilvipalvelimille, jossa tilastot annetaan välittömästi niiden käyttäjien saataville, joilla on asianmukaiset katseluoikeudet järjestelmään.

"Olen kehunut Plan Brothersia varauksetta ystäville ja kollegoille. Voin suositella yrityksen palveluita kaikille organisaatioille, jotka haluavat tehostaa erilaisten poikkeamien raportointiin ja korjaavien toimenpiteiden hallintaan liittyvää sisäistä viestintää. Yhteinen matkamme on ollut tähän mennessä positiivinen ja toivon saman jatkuvan myös tulevaisuudessa.”, Rajamäki päättää.

2003
Perustamisvuosi
24 miljoonaa
Kävijää vuosittain
170
Kauppaa, ravintolaa ja palvelua
102 000 m²
Pinta-ala
sello.fi

"Olen kehunut Plan Brothersia varauksetta ystäville ja kollegoille. Voin suositella yrityksen palveluita kaikille organisaatioille, jotka haluavat tehostaa erilaisten poikkeamien raportointiin ja korjaavien toimenpiteiden hallintaan liittyvää sisäistä viestintää. Yhteinen matkamme on ollut tähän mennessä positiivinen ja toivon saman jatkuvan myös tulevaisuudessa.”

Joni Rajamäki, Turvallisuuspäällikkö

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.