Restel

Matkailu- ja ravintola-ala
audits.io
incy.io

ESITTELY

Plan Brothersin audits.io- ja incy.io -sovelluksista koostuva järjestelmäkokonaisuus otettiin vuonna 2017 käyttöön kaikissa Restelin ravintoloissa työsuojelun ja -turvallisuuden johtamiseen. Henkilöstojohtaja Marika Mäkelä on ollut järjestelmään alusta asti tyytyväinen.

“Oli kyseessä mikä tahansa funktio tai käyttökohde, nykyaikaisen järjestelmän tulee olla täysin mobiili-yhteensopiva ja muuttuvaan maailmaan mukautuva. Ravintoloissamme tehdään ilta- ja yötöitä, joihin liittyy luonnollisesti omat riskinsä. Tieto näistä riskeistä ja niihin liittyvistä havainnoista on saatava liikkumaan nopeasti ajasta ja paikasta riippumatta”, henkilöstöjohtaja Mäkelä toteaa.

Restelillä riskienarvionteja ja tarkastuksia tekevät mobillilaitteilla kaikki esimiehet ja poikkeamaraportointia koko 2500 työntekijän henkilökunta yli 200:ssa ravintolassa.

YRITYS

Restel on Suomen suurimpia ravintola-alan yrityksiä kattaen yli 200 ravintolaa, sporttibaaria, kortteliravintolaa, huoltoasemaa ja pikaruokaravintolaa. Restelin portfolioon kuuluu kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Burger King, Taco Bell, O’Learys, Rax, HelmiSimpukka, perinteikäs Kaarle XII sekä tuorein tulokas Ísey Skyr Bar.

Restel tytäryhtiöineen ovat osa omistajaosuuskunta Tradekaa, jonka jäsenmäärä on yli 200 000 ja kokonaisliikevaihto vuonna 2018 yli 430 miljoonaa euroa. Työllistäen yli 2500 työntekijää valtakunnallisesti, Restel on merkittävä työnantaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Restelillä on yli 200 ravintolaa ympäri Suomen. Tarjoomaa löytyy aina pikaruoasta teiden HelmiSimpukkaan ja jäähallien tapahtumaravintoloista illanviettopaikkoihin.

HAASTEET ENNEN YHTEISTYÖTÄ

Ennen Plan Brothersin järjestelmän käyttöönottoa, riskienarvioinnit hoidettiin Restelin ravintoloissa perinteisesti paperiversioin, jotka arkistoitiin toimipaikoista löytyviin kansioihin. Johtamisen näkökulmasta tämä tuotti harmaita hiuksia ennen kaikkea siksi, että kustakin toimipaikasta tuli varmistaa erikseen oliko riskienarviointi päivitetty ja tällöinkin piti vain luottaa tekijän sanaan: “Periaatteessa riskienarvionnista saattoi vain vaihtaa päivämäärän ja sen jälkeen ilmoittaa, että homma hoidossa”, Henkilöstöjohtaja Mäkelä kertoo.

Poikkeamaraportit läheltä piti -tilanteista ja tapaturmista tuli tallentaa sen aikaiseen järjestelmään, joka Restelin sisällä tunnettiin nimellä Johtamisen alusta. Järjestelmä toimi ainoastaan tietokoneella, joten paljon poikkemia jäi raportoimatta ja ilmoitetutkaan raportit eivät välttämättä tavoittaneet oikeita henkilöitä. “Tiesimme kyllä, että paljon poikkeamia jää raportoimatta, mutta raportoidutkaan poikkeamat eivät lähettäneet mitään hälytteitä oikeille henkilöille”, Mäkelä jatkaa.

Vähintään yhtä isoksi haasteeksi Mäkelä koki yli 200 toimipistettä hallinnoidessa kokonaiskuvan puuttumisen: “Riskienarviointien osalta emme saaneet minkäänlaista koontiraporttia ja poikkeamien osalta näimme ainoastaan kokonaismäärät. Jos halusimme pureutua syvemmälle syihin ja tyyppeihin, piti jokainen raportti avata manuaalisesti erikseen.”

KÄYTTÖÖNOTTO

Restel kilpailutti kokonaisjärjestelmän työsuojeluun ja -turvallisuuden johtamiseen syksyllä 2016. Tärkeinä kriteereinä pidettiin järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja mobiiliominaisuuksia. “Meillä myös päälliköt tekevät suorittavaa työtä, mistä syystä työkalun tuli istua saumattomasti arkeen ja toimia kaikilla laitteilla myös kiireessä”, henkilöstöjohtaja Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan Plan Brothers valikoitui yhteistyökumppaniksi erityisesti toimialan referenssien sekä alustan helppokäyttöisyyden, joustavuuden ja raportointi- ja statistiikkaominaisuuksien takia: “Riskienarviontien ja tapaturmailmoitusten lisäksi toimme järjestelmään mukaan myös häiriö- ja uhkatilanteet, raha- ja rikosturvallisuuden poikkeamat sekä kiinteistövahingot. Työsuojeluvaltuutetuille luotiin myös kokonaan oma tarkastuslomake kuukausittaisia kierroksia varten.”

Vanha järjestelmä ajettiin alas ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön kerralla kaikissa Restelin tytäryhtiöissä. “Kun kentällä ymmärrettiin mihin kaikkeen järjestelmää voi soveltaa ja miten tieto liikkuu suoraan alue-, ketju- ja keskusjohdolle ilman erillisiä välikäsiä, saatiin ne pienetkin negatiiviset asenteet kitkettyä, mitä kaikkien järjestelmien käyttöönottoon liittyy”, Mäkelä jatkaa.

HYÖDYT JA TULOKSET

Marika Mäkelän mukaan Plan Brothersin kehittämä järjestelmä on ennen kaikkea johtamisen väline, joka täyttää enemmän kuin hyvin selvillä olemisen periaatteen. “Samalla kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja tieto saadaan liikkumaan tehokkaasti oikeille osapuolille”, Mäkelä lisää.

Mäkelä kokee, että myös raportointi ja analytiikka on viety täysin uudelle tasolle järjestelmän myötä: “Näemme nyt reaaliajassa raportoidut havainnot ja tehdyt tarkastukset ravintoloittain, alueittain, ketjuittain ja koko organisaation osalta. Pystymme näillä tiedoilla priorisoimaan kehityskohteita aiempaa tehokkaammin.”

Yksi Restelin brändeistä on HelmiSimpukka, jonka ravintolat löytyvät Shell- ja St1-huoltoasemien yhteydestä.

Positiivisten kokemusten myötä järjestelmän käyttöä on laajennettu talon sisällä myös muihin tarpeisiin: “Burger King ja HelmiSimpukka hyödyntävät järjestelmää ravintoloiden konseptia, ilmettä ja operatiivista toimintaa koskevien auditointien tekemiseen ja puutteiden seurantaan. Alustan joustavuus ja muokattavuus mahdollistavat nopean jalkauttamisen mihin tahansa prosessiin”, Mäkelä kertoo.

Yhteistyö on toiminut hyvin ja kehityspalavereja pidetään säännöllisesti: “Palvelu on ollut ensiluokkaista alusta lähtien. Aina kun on jotain pyytänyt, niin ratkaisu on löytynyt Plan Brothersin puolelta kuin Burger Kingin linjastolta”, Henkilöstöjohtaja Mäkelä päättää.

Yli 200
Ravintolaa
yli 2500
Työntekijää
215M€
Liikevaihto
restel.fi

“Näemme nyt reaaliajassa raportoidut havainnot ja tehdyt tarkastukset ravintoloittain, alueittain, ketjuittain ja koko organisaation osalta. Pystymme näillä tiedoilla priorisoimaan kehityskohteita aiempaa tehokkaammin.”

Marika Mäkelä, Henkilöstöjohtaja

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.