ODEON Cinemas Group

Gästfrihet fallstudie
incy.io

INTRODUKTION

Odeon Cinemas Group, som många andra internationella organisationer, brukade ha incident, evenemang och observation rapportering decentraliserat; med ett antal olika incident rapporteringsprocesser på plats, blev behovet av ett koncernövergripande system en prioritet när Grupp Chef för Trygghet och Säkerhet Mike Wagland började arbeta för koncernen 2 år sedan.

”Att känna till uppgifterna om händelserna som rapporterats genom hela koncernen blev en stor prioritet när jag började. Vi behövde de data för att få bättre beslutsfattande om åtgärder som ska göras när specifika händelser rapporterades”, säger Mike Wagland, Koncernansvarig för Trygghet och Säkerhet.

I denna fallstudie lär du dig hur incy.io hjälpte ODEON Cinemas Group att förbättra incidenthantering och göra övergången från decentraliserad till centraliserad informationsinsamling.

FÖRETAGET

ODEON Cinemas Group, marknadsledande i Europa och Europas största biograf operatör är värd för över 115 miljoner gäster varje år i mer än 360 biografer i 12 europeiska länder. Under 2016 förvärvades koncernen av AMC Theatres [Teatrar], som därmed skapade det största filmutställningsföretaetg i världen med över 1000 teatrar och 11.000 skärmar globalt. Koncernens varumärken inkluderar Cinesa, Filmstaden, Finnkino, Forum Cinemas och UCI.

UTMANINGAR FÖRE INCY.IO

Innan införandet av incy.io hanterades incidentrapportering och förvaltning annorlunda i varje land. Systemen som användes var tidsomfattande system som var mycket manuella. ”Det fanns inget övergripande systemet alls, och det blev snabbt min huvudsakliga prioritet att skaffa ett. Rapportering gjordes via egenutvecklade system, Google Formulär och databaser”, berättar Mike Waglund, Gruppschef för Trygghet och Säkerhet. ”Det fanns en brist på koncerngemensamma dataflöden och dataanalys, så det var svårt att veta vilka incidenter inträffade i biograferna”, specificerar Wagland vidare.

Att skaffa rätt system för incidentrapportering och förvaltning var avgörande för ODEON. Vad Wagland ville uppnå var att ha ett system som visade hur väl de presterade och vad som inte hanterades. Systemet behövde också kunna identifiera de vanligaste orsakerna till gästolyckor i biografer, så att de skulle kunna bli kommunicerade tillbaka till rätt personer och förbättra gästerfarenheten. ”Detta var ett kritiskt krav för oss eftersom vi endast kan förbättra vad vi vet behöver arbetas på', berättar Wagland.

Waglands mission blev att implementera ett grupp program där det skulle finnas ett enhetligt system för incidentrapportering i samtliga biografer i koncernen.

”Det tog ett tag att få engagemang, och våra kolleger som arbetar i våra biografer var tvungna att vara en del av det”, förklarar han. Det var en ny förändring med tanke på hur koncernen hanterade denna typ av rapportering, eftersom detta inte hade gjorts tidigare på en gruppomfattande skala innan Wagland och deras Chefsjurist och Efterlevnadsansvarig anställdes 2018.

ANTAGANDET AV INCY.IO

An important criterion in getting a Group-wide tool for incident management was to make sure that it was simple and easy to use. Their subsidiary in Finland, Finnkino, was already using incy.io and reported that it was a good tool, which was why they decided to take a look at it and ended up choosing it for the whole Group. 

The tool’s flexibility made it easy to implement for different functions and areas in the company, giving the tool a multi use and purpose. The fact that it’s also accessible on mobile makes it even better as most people walk around with their phones during the day anyway. The implementation also became easier since the tool is available in all the languages they have in their group which made the transition and understanding of it smoother.

The tool is currently used for safety, security, sound & projection, facilities, and IT (in some locations) reporting in the Group.

FÖRDELARNA MED INCY.IO

Sedan implementeringen av incy.io i 2018, har ODEON sett ett skifte i översikt av incidenter som rapporterats. ”Vi har nu en tydlig och konsistent bild av vilka typer av incidenter som är vanligast i våra biografer, Vilket gör det lättare för oss att vidta åtgärder för att förbättra prestanda”, säger Wagland. Dessutom, ”det är lätt för mig att dra ut data jag behöver från verktyget och presentera dem tillbaka till verksamhetenens toppledning. Det har gett oss en tydligare bild av vad som händer på biograferna runt om i koncernen”.

RESULTAT

Incy.io har ökat klarheten om vilka typer av incidenter som är de vanligaste på biograferna, vilket har gjort det möjligt för ODEON att göra handlingsplaner för hur man ska hantera dessa när de inträffar.

Wagland tillägger: ”Allt på ODEON Cinemas Group handlar om våra gäster och deras erfarenhet av våra biografer. Data som rapporteras till incy.io har gjort det lättare för oss att säkerställa en bättre gästupplevelse.”

115
Miljoner besökare varje år
360+
Biografer i 12 europeiska länder
1000+
Teatrar
2 år
I samarbete med Plan Brothers
odeoncinemasgroup.com

”Incy.io har gjort det lättare för oss att identifiera problem i våra biografer mycket snabbare än tidigare. Vi har nu ett centraliserad sätt att samla in uppgifter som ger en klar och konsistent bild av vad de vanligaste incidenterna i biograferna är. Verktyget är enkelt och lätt att använda på alla enheter, vilket är bra när man arbetar i en bransch med mycket stegljud. Plan Brothers' incy.io gav oss ett verktyg som vi kan använda för att förbättra flera områden i vår organisation”.

Mike Wagland, Gruppchef för trygghet och säkerhet

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.