Musti Group

Detaljhandel
audits.io

Introduktion

Under våren 2018 bad Musti Groups revisor dem dokumentera och beskriva sina processer, i samband med vilket det var nödvändigt att skapa metoder för butikernas interna kontroller. Musti Group beslöt att implementera Plan Brothers audits.io mobillösning, vilken används i kedjans alla butiker med en kortare veckochecklista samt en mer omfattande månatlig checklista. Kontrollerna omfattar bland annat övervakning av inköpsorder, lagerbalanser, varulager och kassaapparater. Implementeringen av audits.io i Musti Groups tre verksamhetsländer avslutades på tre veckor

“Då vi presenterade lösningen sa vår revisor att han aldrig sett ett så effektivt genomförande av så hög kvalitet. Men bäst av allt, vi har fått mycket positiv feedback om verktygets enkelhet och hastighet också från butiksfältet”, säger Group Business Controller Riitta Helin belåtet.

Företaget

Musti Group Nordic Oy är Nordens största husdjursspecialitetskedja och den fjärde största i Europa, bestående av butikskedjorna Musti ja Mirri och Peten Koiratarvike i Finland, Arken Zoo-kedjan i Sverige och Musti AS-kedjan i Norge.

Företaget grundades 1988, sysselsätter totalt 1 700 anställda och betjänar sina djurälskande kunder i sina 280 butiker och sin nätbutik. Musti ja Mirri har år efter år nämnts av Great Place to Work som en utmanare, och 2016 utnämndes de som vinnare i kategorin Large Workplaces.

Implementering

Ur ett ledningsperspektiv låg den uppenbara utmaningen i att ge en helt ny process ett stadigt fotfäste i nästan tre hundra butiker. Musti Group var också medveten om att butiker ofta är mycket upptagna, då försäljning och kundservice alltid kommer först. Systemet måste därmed vara lätt att använda både i dagligt bruk och i underhållsverksamhet.

“Av dessa skäl rekommenderade revisorn starkt införandet av verktyg som är bättre lämpade för intern kontroll än Excel. Vi använde redan Plan Brothers audits.io mobillösning för våra butiksrevisioner och var nöjda med resultaten. Från butiksfältet önskades det att vi inte skulle ta några nya verktyg i bruk, så vi beslutade att fördjupa användningen av samma bekanta applikation på grund av dess flexibilitet” öppnar Niina Vuorimaa, Musti Group Accountant, gällande bakgrunden för valet.

Fördelar och resultat

Hos Musti Group utförs interna kontroller av praktiskt taget hela personalen, eftersom butikerna har också fått möjlighet att utföra dem. “Det faktum att det uteslutande har varit positiv feedback från fältet är i sig ett mirakel. Jag tror inte att vi med någon annan aktör skulle ha lyckats göra ett så effektivt genomförande”, berömmer Helin.

Med audits.io samlas relevant information in hos Musti Group från hela butiksfältet i en strukturerad form, och eventuella brister eller korrigerande åtgärder kan enkelt registreras på resande fot. På detta sätt kan informationen som samlas in under kontrollerna jämföras med varandra och utnyttjas mer effektivt. Informationen som genereras är integrerad i QlikSense, det BI-verktyg Musti Group använder. Qlik övervakar och analyserar svarsfrekvensen för interna kontroller, såväl som de betyg och poäng som audits.io genererar automatiskt baserat på informationen den är given. Detta gör att Musti Group snabbare kan prioritera vilka frågor måste lösas.

Förutom revisioner i butiken och intern kontroll har butikerna också börjat genomföra stickprover på varulagren med audits.io på eget initiativ. “I alla avseenden har vi en riktigt positiv och flexibel bild av audits.io som verktyg och Plan Brothers som företag. Lägg inte det här med, men nog kommer vårt samarbete att fördjupas i framtiden”, skrattar Helin avslutande.

1,100
Anställda
277
Detaljhandel
246.6 M€
Nettoomsättning
1 miljon
Lojala kunder
arkenzoo.se

“Det var enkelt och effektivt att utvidga användningen av audits.io från butiksrevisioner till interna kontroller i butiksfältet. Vi är mycket nöjda med verktyget och med samarbetet med Plan Brothers.”

Juhana Lamberg, Landschef, Finland

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier