LokalTapiola

Anläggningsförvaltning fallstudie
audits.io

MÅLET ÄR ATT FÖRBÄTTRA UNDERHÅLLETS KVALITET

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning strävade att stödja sin kvalitetshantering av underhållet för sitt fastighetsbestånd, då de år 2018 började jämföra olika verktyg att uppnå målet med.

"Hyresgästerna i våra fastigheter förväntar sig alltmer helhetsomfattande underhållslösningar av sina hyresvärdar. För att utveckla kvalitetsnivån krävs verktyg som kan användas för att systematiskt övervaka platsspecifika kvalitetsdata", säger Eero Kokkonen, miljöchef för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning.

Att förbättra kvaliteten har sina rötter i kundnöjdhet – ju bättre underhållskvalitet, desto bättre användarnöjdhet. Hög kundnöjdhet leder i sin tur till längre hyresavtal och bättre hyresnivåer, trots trenden mot en tilltagande konkurrens på marknaden.

"Så länge jag kan minnas har fastighetsbranschen saknat ett systematiskt sätt att se på underhållskvaliteten. Alltför ofta kulminerar kvaliteten i åtgärdernas svarstid, men denna datapunkt säger inte hela sanningen. Endast toppen av isberget kommer fram till oss som avvikelserapporter, och kvaliteten som kunderna upplever kan skilja sig mycket från den kvalitet som implementeras av underhållsledningen", säger Kokkonen och fortsätter. "Ökningen av kvalitetsnivån för underhåll återspeglas i hyresgästernas nöjdhet, eftersom eventuella brister kan hanteras mer systematiskt än tidigare."

TRUMFKORTEN ÄR ANVÄNDARVÄNLIGHET OCH MÅNGSIDIGHETEN I SYSTEMET

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning valde Plan Brothers applikation audits.io på grund av dess mobila funktioner och omfattande rapportering. Till fastighetsförvaltning ingick naturligtvis också behovet av enkelt införande av nya revisionsmallar och anpassningsbarheten för befintliga mallar, på grund av mångfalden i fastighetsportföljen.

"Då man inspekterar en större fastighetsmassa uppenbaras betoningen på både användarvänlighet och flexibiliteten i rapporteringen. Applikationen auditis.io erbjuder mobila revisionsverktyg som är lämpliga för att analysera hela fastighetsportföljens resultat", säger Kokkonen.

Företagets fastighetsrevisioner och inspektioner utförs av både egen personal och vår tjänsteleverantör Realia Management. Dessutom övervakas de åtgärder som avslöjas vid inspektioner direkt i systemet, vilka kan sedan fort riktas till underhållsföretag eller andra parter.

"Vårt mål är att systematisera och harmonisera övervakningen av underhållskvalitet så att ämnet också uppfattas som lättanvänd och meningsfull ur våra tjänstelevarntörers perspektiv", förklarar Kokkonen.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har varit nöjd med användbarheten i applikationen och de rapporteringsmöjligheter den ger. Plattformens mångsidighet har snabbt kommit fram till dess användning och företaget funderar på att lägga till nya mallar i systemet, från bostadsinspektioner till tjänsteleverantörernas självövervakning och självutvärdering.

"Systemet ger enkel åtkomst till rapporter både filtrerat enligt plats och inspektionstyp, men också genom sammanställning av alla affärslokaler och bostadsplatser i vår portfölj, vilket underlättar att jämföra och övervaka den totala kvalitetsnivån. Det bästa av allt är att brister i alla olika inspektionsformer delegeras direkt till underhållsföretag och andra viktiga intressenter. Åtgärdernas väntetid har förkortats och processens framsteg kan övervakas med foton och ytterligare information, från början till slut", sammanfattar Kokkonen.


FÖRETAGET

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning är ett fastighetsspecialistföretag som ägs av LokalTapiola-koncernen. Företaget förvaltar på ett ansvarsfullt sätt fastighetstillgångarna för sina investerarkunder och erbjuder högkvalitativa och funktionella affärslokaler och lägenheter i enlighet med sina hyresgärsters behov.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning är ett av Finlands största förvaltare av fastighetstillgångar, med 2,4 miljarder euro i fastighetstillgångar under dess förvaltning. Företagets 50 fastighetsexperter arbetar med kommersiella och bostadsfastigheter som ägs av LokaTapiola på 15 platser.

Över 50
Kommersiella fastigheter
Över 100
Bostadsfastigheter
50
Anställda
2,5 mrd. €
Fastighetsegendom
lahitapiola.fi/sv

"Hyresgäster förväntar sig allt mer ansvar och högre kvalitet av sina hyresvärdar. Vi ville möta denna efterfrågan med ett bättre lämpat hanteringsverktyg. Audits.io hjälper oss att hantera kvaliteten mer proaktivt, vilket i återspeglas i en höjning i fastighetens utseende och i slutändan leder till nöjdare hyresgäster."

Eero Kokkonen, Miljöchef

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.