Itis

Köpcentrum Fallstudie
incy.io

INTRODUKTION

Tidigare rapportering på Finlands största köpcentrum, Itis, gjordes som Word-filer, från vilka statistik sammanställdes med Excel. Registrering av incidenter tog upp en hel del tid för larmcentralsarbetarna.

Antagandet av incy.io applikationen har gjort rapportering betydligt enklare och snabbat upp resolutionen av trygghets- och säkerhets-avvikelser. De interna kommunikationerna i fastigheten har också förbättrats avsevärt.

FÖRETAGET

Itis, Finlands största och mest internationella köpcentrum öppnade sina dörrar 1984. Det finns 17 miljoner kundbesök till köpcentret varje år. Per dag, innebär det nästan 50.000 besök. Det finns mer än 150 butiker och många kaféer och restauranger på Itis. Köpcentret renoverades omfattande 2011-2014.

Itis köpcentret ägs av fastighet investmentbolaget Wereldhave NV och drivs av Wereldhave FinlandLtd. Innehavsportföljen av Wereldhave omfattar, förutom Itis, många köpcentra i Nederländerna, Belgien och Frankrike. Wereldhave aktierna är noterat på NYSE EuronextAmsterdam (AMX) börsen.

UTMANINGAR FÖRE INCY.IO APPLIKATIONEN

Trygghets- och säkerhets-övervakning omfattar uppgifter av olika slag. Hos Itis är de vanligaste arbetsuppgifterna relaterade till att ge information till människor, göra kommentarer, och inspektioner av fasaden. Borttagning av människor som orsakar en störning från köpcenter lokalerna och inspektionsrundor av toaletterna är också bland de vanligaste trygghets- och säkerhetsbevakning-uppgifterna.

Före antagandet av incy.io applikationen, så sorterade jourpersonen i Itis säkerhetsövervaknings-centret händelserna i en daglig rapport. Rapporterna gjordes som Word-filer.

”Eftersom Itis är en stor plats och det finns många incidenter så tog det en hel del av tid för larmcentralensarbetstagaren att registrera dessa. Dessutom så tillkännagavs alla incidenter via radio, vilket innebär att den interna radiokanalen var ständigt engagerad”, säger Säkerhets- och Renhållnings-chefen för Itis, Matias Lehtomäki”. Tidigare tog sammanställningen av statistik också upp en avsevärd tid när varje incident var tvungen att överföras från Word till en lämplig Excel statistik kategori”.

Förutom övervakning av trygghet och säkerhet, tog det tid för redovisning av åtgärder som inträffade vid info punkten. De vanligaste posterna vid info punkten är vägledning till människor, förlorad-egendom förfrågningar, samtal, försäljning av presentkort och utlåning av barnvagnar.

LÖSNINGEN

Efter antagandet av incy.io applikationen har en avsevärd tid sparats i övervakningen av trygghet och säkerhet, nu när rapporteringen kan göras direkt i samband med fältverksamhet av en person. Dessutom är incidenter överförda direkt till statistiker”, hänför Lehtomäki. ”De flesta av säkerhetsövervakningspersonalen är väl vana vid att använda mobila enheter, så rapporteringen mottogs positivt. Jourpersonerna i larmcentralen var särskilt nöjda med att inte behöva registrera handlingar av trygghets- och säkerhets-övervakning längre vid sidan av deras eget arbete”.

RESULTATEN

Många konkreta saker har förbättrats. ”Kontakten mellan trygghets- och säkerhets-övervakning och fastighetsförvaltning har blivit lättare, nu när rapporteringen kan följas i realtid”, säger Matias Lehtomäki gillande. ”Bilder som ska bifogas till händelsen och dialogen som genomförs i kommentarfältet har påskyndat resolutionen av trygghets- och säkerhetsavvikelser. Dessutom är radionätet för trygghets- och säkerhetsövervakning nu ej belastat lika mycket av så kallade rapporteringsdiskussioner”.

Säkerhets- och Renhållning-schefen Lehtomäki säger att rapporteringen var redan ganska detaljerad i Itis innan, så antagandet av incy.io applikationen ändrade inte radikalt mängden av trygghets- och säkerhets-observations. Men ”dock så gör systemet också registrering av andra instanser av kundservice möjligt. Tidigare rapporterades dessa inte alls ”, säger Lehtomäki. ”incy.io applikationen frigör flera timmars tid av trygghets- och säkerhets-övervakning varje dag, så att andra uppgifter kan tas om hand i stället för rapportering”.

100 000 m2
Total Uthyrningsbar Yta
17 miljoner
Årliga Besökare
200
Butiker / Restauranger / Tjänster
3 år
I samarbete med Plan Brothers
itis.fi/en

”Incy.io har gjort det möjligt att flytta till helt mobil rapportering och förbättrat den interna kommunikationen inom fastigheten. Incy.io har blivit skräddarsytt i samarbete med Plan Brothers för att möta behoven hos vår egendom”.

Matias Lehtomäki, Säkerhets- och Renhållnings-Chef

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.