HUB logistics

Logistiikka ja kuljetus
audits.io

AUDITS.IO SÄÄSTÄÄ AIKAA JA YHTENÄISTÄÄ TARKASTUSKIERROKSIA

ESITTELY

HUB logistics käyttää audits.io -sovellusta “5S +safety” -kierrosten sekä johdon turvallisuuskävelyiden toteutuksessa. Useimmat sovellukseen kirjatut havainnot liittyvät siisteyteen, epäjärjestykseen sekä työturvallisuuspuutteisiin.

QHSE päällikkö Sampo Arppolan mukaan sovellukseen ollaan oltu tyytyväisiä. HUBilla suunnitellaan audits.io:n käyttämistä tulevaisuudessa laajemminkin.

Yrityksessä käytetty 5S on työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä järjestelmä. Menetelmään on HUB logisticsilla lisätty myös kuudes osa-alue: turvallisuus (“safety”).

YRITYS

HUB logistics tarjoaa joustavia, asiakaskohtaisesti räätälöityjä logistiikkapalveluita aina yksittäisistä varastointi- ja henkilövuokrauspalveluista kokonaisvaltaisiin ulkoistus- ja hankintalogistiikan ratkaisuihin. Yrityksen erikoisosaamista ovat myös vaativat asiakaskohtaiset puu- ja vaneripakkaukset, projektipakkaaminen sekä pakkauspalvelut.

Asiakkaina ovat mm. auto- ja konepajateollisuus, kaupanala ja julkishallinto.

HUB logisticsin liikevaihto on 75 miljoonaa euroa ja yritys työllistää yli 800 ihmistä 15 toimipisteessä Suomessa ja Puolassa.

HAASTEET ENNEN AUDITS.IO -SOVELLUSTA

Ennen audits.io -sovelluksen käyttöönottoa, HUBilla käytettiin Excel-muotoista tarkastuslistaa. Tarkastuslista tulostettiin ensin paperille, jonka jälkeen toimipisteen työntekijät kävivät toimipisteen läpi ja kirjoittivat manuaalisesti havainnot ja puutteet ylös. Kun kierros oli tehty, paperinen tarkastuslista kirjoitettiin puhtaaksi koneelle.

"Siitä tulostettiin raportti ja kk-kuvaajat. Tulostettu raportti oli esillä taukotiloissa ja intrassa. Mukana saattoi olla samalla myös lista, johon vastuutettiin erilaisia kohteita. Raportti toimi siten myös tehtävälistana”, QHSE päällikkö Arppola kertoo.

Tarkastuslistojen sisällöt vaihtelivat toimipisteittäin, joten tulosten vertailu oli haastavaa.

RATKAISU

Nykyään kaikissa toimipisteissä on yksi ja sama pohja (5S+safety -tarkastuskierros), joka täytetään tablettien tai kännyköiden avulla. Havainnot tehdään suoraan audits.io -sovellukseen, josta saadaan tarvittaessa suoraan tulosteet ulos. “Ne menevät enimmäkseen intraan, mutta usein myös tulostetaan paperiversio taukotilaan”, Arppola kuvailee.

Otsikkotasolla kategorioita 5S+safety -listassa on käytössä 9. Havainnot ja poikkeamat voi helposti kirjata mobiililaitteeseen muutamalla klikkauksella.

TULOKSET

Audits.io-sovelluksen avulla HUBilla säästetään työtunteja: “Tuplatyö on jäänyt pois kirjauksista”, Arppola kertoo. “Väittäisin, että aikasäästöä tulee näin alkuvaiheessa noin 20%, mutta se varmasti jatkossa vielä kehittyy.”

Sovelluksen ominaisuus, joka mahdollistaa kuvien ottamisen havainnoista ja poikkeamista, saa kehuja. “Niitä on pyritty ottamaan paljon. Sekin on positiivista, että nyt tarkastuspohja on sama kaikille ja se tuo yhdenmukaisuutta kierroksille kaikissa toimipisteissä." HUBilla audits.io -sovelluksesta saadut tulokset huomioidaan myös palkkiopalkkauksessa. “Kun toimipiste saavuttaa tietyn asetetun tason, työntekijät palkitaan. Senkin takia on oleellista, että järjestelmä on sama kaikille."

Arppola kehuu audits.io:n valmiita toimintoja, jotka on rakennettu sovelluksen sisälle. Myös raportointipuoli on helpottanut työntekoa. “Samalla tablettien ja intran käyttö tulee tutummaksi työntekijöille”, QHSE päällikkö lisää.

Arppola on huomannut, että havaintoja ja poikkeamia kirjataan nyt aiempaa enemmän. “Se johtuu siitä, että lista ja kysymyspatteristo on nyt laajempi ja tarkempi, kuin aikaisemmin. Työntekijöiltä saatu palaute on ollut enemmän positiivista kuin negatiivista. Ylipäätään sovelluksen suhteen muutosvastarinta on ollut aika pientä.”

Hyvää palautetta on tullut aina yrityksen johtoporrasta myöten: “Sain työkalun helposti esiteltyä ja vastaanotto oli hyvä”, Arppola kuvailee. Myös asiakastuki saa QHSE päälliköltä plussaa: “Kun on kysytty tai ihmetelty, niin vastaukset on saatu hyvinkin nopeasti.”

2
Maata
15
Toimipistettä
800
Työntekijää
75M€
Liikevaihto
hub.fi

“Sain työkalun helposti esiteltyä ja vastaanotto oli hyvä. Väittäisin, että aikasäästöä tulee näin alkuvaiheessa noin 20%, mutta se varmasti jatkossa vielä kehittyy.

Sampo Arppola, QHSE Manager

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.