HopLop

Gästfrihet
audits.io
incy.io

Introduktion

Kundens säkerhet är en grundläggande del av verksamheten på inomhuslekplatser, och utvecklingen av säkerhetshanteringen har varit en integrerad del av HopLops vardag sedan företaget grundades. HopLops säkerhetsarbete har styrts av Plan Brothers mobila lösningar incy.io och audits.io sedan 2016.

Joona Hietasola, en av företagets grundare, har från början varit nöjd med deras samarbete med Plan Brothers: “När vi anskaffade lösningen, uppfyllde Plan Brothers system alla våra kriterier. Visuellt förståelig, lättanvänd och en logisk helhet i alla avseenden!”

HopLop genomför säkerhetsrevisioner två gånger dagligen och periodiska kontroller halvårsvis med audits.i, samt rapporterar interna och externa avvikelser, personskador och säkerhetsobservationer med incy.io.

Företaget

HopLop driver totalt 22 inomhuslekplatser i Finland och Tyskland och har sedan 2006 uppfyllt barnens och deras föräldrars behov för äventyr och lek. Idag sysselsätter organisationen mer än 300 anställda och betjänar mer än en miljon barn och deras halv miljon föräldrar varje år.

Förutom idrottsaktiviteter och restaurangtjänster som förenar barn och föräldrar, inkluderar HopLops tjänster mycket populära födelsedagsfester. HopLop har en årlig omsättning på cirka 20 miljoner euro.

Inledande utmaningar

Säkerhet är en del av produkten inom HopLops verksamhetsområde inomhuslekplatser, och innan arbetet med Plan Brothers inleddes genomförde HopLop sina säkerhetsinspektioner och incidentrapporter med pappersformulär som lagrades i fysiska mappar.

Bristen på elektronisk arkivering och långsamt informationsflöde orsakade huvudvärk för ledningen, och de strävade att lösa problemet själva. “Vi övervägde först att utveckla vårt eget verktyg, men efter att ha sett Plan Brothers lösning uppfattade vi snabbt att det vore bäst att ta i bruk ett system som utvecklas oberoende av oss” medger Hitasola.

Implementering, fördelar och resultat

Applikationerna introducerades med ett snabbt schema på alla lekplatser. Resultaten började uppenbara sig strax efter implementeringen: “Vi kände till att pappersdokument har sina nackdelar, men vi blev förvånade över hur stor förbättringen varit och hur snabbt vi kan svara på upptäckta brister. Den enda begränsande faktorn är i praktiken mänsklig, som när en anställd glömmer att registrera observationen i systemet.”

En annan stor fördel som Hietasola nämner är möjligheten för den centralledningen att utveckla processer mer effektivt än tidigare. “Vi kan omedelbart lägga till frågor och hela sektioner till våra säkerhetsrevisioner i audits.io och flexibelt lägga till nya avvikelsekategorier till incy.io. Ett bra exempel på detta är hur vi i år har förutom kundsäkerhet har speciellt betonat personalens säkerhet, och vi har lagt till en egen anmälningsfunktion för det.”

Observationer samlas inte bara för att det är roligt att samla på dem, utan för att HopLops organisationskultur är att analysera den ackumulerade informationen och därmed forma en värdefull helhetsbild. “Som frekvensmätare övervakar vi antalet avvikelser per tiotusen barn. Plan Brothers lösningar har möjliggjort en mer effektiv och flexibel övervakning av detta.”

Som en organisation som ständigt ser framåt och är medveten om den föränderliga driftsmiljön, kräver HopLop sina partners att ha ett konstant utvecklande tillvägagångssätt och stödja innovation i sin egen verksamhet. Hietasola rekommenderar också starkt Plan Brothers till andra organisationer som letar efter bättre lösningar för säkerhetshantering. “Kundförståelse ligger i en helt egen klass hos Plan Brothers, där användarupplevelsen varit tydligt i fokus då de utvecklat sina tjänster. Fortsätt på samma sätt!” förklarar Hietasola.

22
Inomhus lekplatser
300
Anställda
1,5M
Årliga besökare
20M€
Omsättning
hoplop.fi/sv/

“När vi anskaffade lösningen, uppfyllde Plan Brothers system alla våra kriterier. Visuellt förståelig, lättanvänd och en logisk helhet i alla avseenden!”

Joona Hietasola, Partner

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier