HopLop

Matkailu- ja ravintola-ala
audits.io
incy.io

Hoplopilla turvallisuus on osa tuotetta ja sitä johdetaan nykyaikaisesti mobiililaitteilla

ESITTELY

Sisäleikkipuistoissa asiakasturvallisuus on aina osana toimintaa ja sen kehittäminen onkin ollut luontainen osa HopLopin arkea yrityksen perustamisesta lähtien. Vuodesta 2016 lähtien HopLopin turvallisuustyötä on johdettu Plan Brothersin mobiiliratkaisuilla incy.io:lla ja audits.io:lla.

Yhtiön perustajiin kuuluva Joona Hietasola on ollut alusta asti tyytyväinen sekä alustan käytettävyyteen että yhteistyöhön Plan Brothersin kanssa: “Hankkiessamme ratkaisua Plan Brothersin järjestelmät täyttivät heittämällä kaikki meidän kriteerit. Visuaalisesti ymmärrettävä, helppokäyttöinen ja looginen kokonaisuus kaikin puolin!”

HopLopilla tehdään kahdesti päivässä toteutettavat turvallisuusauditoinnit ja puolivuosittaiset kausitarkastukset audits.io:lla, sekä sisäisten ja ulkoisten poikkeamien, asiakasvahinkojen ja turvallisuushavaintojen raportointi incy.io:lla.


YRITYS

Suomessa ja Saksassa yhteensä 22 sisäleikkipuistoa pyörittävä HopLop on vuodesta 2006 lähtien täyttänyt lasten ja heidän vanhempiensa luontaista tarvetta seikkailla ja leikkiä. Yli 300 työntekijää työllistävä organisaatio palvelee tänä päivänä yli miljoonaa lasta ja heidän puolta miljoonaa vanhempaansa vuosittain. 

HopLopin palveluvalikoimaan kuuluvat lapsia ja vanhempia yhdistävien liikunta-aktiviteettien ja ravintolapalvelujen lisäksi kovan suosion saaneet syntymäpäiväjuhlat. HopLopin liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa.

HAASTEET ENNEN YHTEISTYÖTÄ

HopLopin toimialalla sisäleikkipuistoissa turvallisuus on osa tuotetta ja ennen yhteistyötä Plan Brothersin kanssa sekä turvallisuustarkastukset että poikkeamaraportit toteutettiin perinteisillä paperilomakkeilla, joita säilytettiin fyysisissä kansioissa.

Sähköisen arkistoinnin puuttumisen lisäksi päänvaivaa aiheuttivat tiedon hidas liikkuminen ja raportoinnin puuttuminen, minkä vuoksi ongelma koettiin johdossa käsin tärkeäksi ratkaista. “Pohdimme ensin oman työkalun kehittämistä, mutta nähtyämme Plan Brothersin ratkaisun, totesimme nopeasti, että meidän kannattaa ottaa meistä riippumattomasti kehittyvä järjestelmä käyttöön.”, Hietasola toteaa.

KÄYTTÖÖNOTTO, HYÖDYT JA TULOKSET

Järjestelmäkokonaisuus otettiin käyttöön nopealla aikataululla kaikissa leikkipuistoissa. Tulokset alkoivat näkyä pian käyttöönoton jälkeen: “Paperisessa dokumentissa on luonnollisesti omat haasteensa, mutta kyllä puutteisiin reagoimisen nopeuden paraneminen yllätti meidät. Nyt rajaava tekijä on käytännössä vain inhimillinen virhe, jos työntekijä unohtaa kirjata puutteen järjestelmään.”

Toisena isona hyötynä Hietasola mainitsee keskitetyn hallinnan tuoman mahdollisuuden kehittää prosesseja aiempaa tehokkaammin. “Voimme lisätä lennosta kysymyksiä ja osioita turvallisuusaudiointeihin ja lisätä joustavasti uusia poikkeamakategorioita incyyn. Tästä hyvänä esimerkkinä tänä vuonna olemme korostaneet entisestään asiakasturvallisuuden rinnalla myös henkilökunnan työturvallisuutta, jonka tueksi olemme lisänneet sille oman ilmoitustyypin.”

Havaintoja ei kerätä ainoastaan havaitsemisen ilosta, sillä kertynyt data ja sen analysointi on olennainen osa HopLopin organisaatiokulttuuria. “Seuraamme taajuusmittarina poikkeamien lukumäärää kymmentätuhatta lasta kohden. Plan Brothersin ratkaisut ovat mahdollistaneet tehokkaamman ja joustavamman seurannan tälle.”

Jatkuvasti eteenpäin katsovana ja toimintaympäristön muuttumisen tiedostavana organisaationa HopLop vaatii kumppaneiltaan kehittävää otetta ja innovoinnin tukea omaan toimintaansa. Hietasola suosittelee Plan Brothersia vahvasti myös muille organisaatioille, jotka etsivät parempia ratkaisuja turvallisuusjohtamiseen. “Asiakasymmärrys on omaa luokkaansa Plan Brothersilla ja selkeästi käyttäjäkokemus edellä on kehitetty järjestelmää eteenpäin. Älkää missään tapauksessa lopettako tähän!”, Hietasola tarkentaa.

22
Sisäleikkipuistoa
yli 300
Työntekijää
yli 1,5M
Kävijää vuosittain
20M€
Liikevaihto
hoplop.fi

“Hankkiessamme ratkaisua Plan Brothersin järjestelmät täyttivät heittämällä kaikki meidän kriteerit. Visuaalisesti ymmärrettävä, helppokäyttöinen ja looginen kokonaisuus kaikin puolin!”

Joona Hietasola, Partneri

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier