Highfield Healthcare

Sjukvård fallstudie
audits.io
incy.io

INTRODUKTION

Highfield Healthcare har använt audits.io sedan april 2017 och introducerade incy.io förra året som en del av deras kvalitets- och riskverksamhet. Chef för Kvalitets- och Patientsäkerhet, Lisa O'Farrell, får större transparens och en bättre nivå av information från hela organisationen.

”För att driva en säkerhetskultur i hela verksamheten är det viktigt att samla in data och trender på vad som händer. Med sjuksköterskorna och lagen i organisationen hjälpa till att hantera incidenter och rapporterade revisioner har säkerhetskulturen definitivt förbättras”, säger O'Farrell.

På Highfield Healthcare har över 200 anställda möjlighet att rapportera händelser som sker under skift, och omkring 50 personer genomför revisioner. Det inkluderar frontlinje personal som sjuksköterskor, vårdare, sjukskötarechefer, läkare, konsulter och vår Kliniska Direktör. De använder incy.io för ett brett spektrum av incidentrapportering, såsom klagomål, organisationssäkerhet och incidenter relaterade till patienter, inlagda och besökare. Audits.io används för revisioner och inspektioner relaterade med åtföljnad, kvalitet, risk och säkerhet.

FÖRETAGET

Highfield Healthcare är "Irlands ledande försörjare av akut och specialist mental hälsovård" (http://www.highfieldhealthcare.ie/). Det ger också hemvård för äldre medborgare och personer med demens. Det grundades 1825 som ett familjeföretag av Eustace familjen, och är nu i sin 5: e och 6: e generation. Affärsmodellen har moderniserats under de senaste 8-10 åren och under 2012 lades en ny byggnad till deras egendom, där en majoritet av tjänsterna nu tillhandahålls.

År 2016 så öppnades dagsjukhuet för psykisk hälsa, och det finns planer på att ytterligare utöka deras akuta psykiatriska vård tjänster senare i år.

Highfield Healthcare sysselsätter cirka 400 personer som roterar deras arbetstid i skift.

UTMANINGARNA INNAN AUDITS.IO

Innan audits.io implementerades så utförde Highfield Healthcare revisioner med penna och papper i 15 avdelningar. ”Det fanns ingen synlighet om vad som rapporterdes. Vi visste inte om vi gjorde bra eller dåligt ifrån oss", säger O'Farrell.

O'Farrell ville införa ett mer strömlinjeformat och digitaliserat sätt att bedriva revisioner, så hon började leta efter möjliga lösningar.

”Vi ville hitta ett system som var lätt att använda för alla i vår organisation, för om det inte var lätt att använda så skulle vi inte kunna få folk att använda systemet”, förklarar hon, ”vi tittade på olika lösningar, men ingen var så användarvänlig och flexibel nog med funktioner som vi letade efter. Men sedan fann vi audits.io, som hade allt som vi hade letat efter”.

ANTAGANDET AV AUDITS.IO

Audits.io är mycket intuitivt, vilket gör det enkelt att använda och lätt att förstå. Eftersom det är så intuitivt krävs det minimal träning för att vi ska börja använda det i vår dagliga verksamhet. ”Vår personal verkligen gillar det, '' säger O'Farrell.

Highfield började först använda audits.io som en pilot. ”Vi ville se om systemet kunde hjälpa oss standardisera processen för klinisk styrning och förordningar. Vi ville avlägsna oss så mycket som möjligt från att använda penna, papper och excel”, förtydligar hon. ”Vi ville öka synligheten på vad som görs”.

Nu kan hon logga in på audits.io och se vem som har gjort vad, och rapporteringen har blivit mer transparent. Ovanpå det fann hon också att integrationen med PowerBI har varit till hjälp, eftersom hon har möjlighet att få mer detaljerade uppgifter om vad som händer i hela organisationen.

UTMANINGAR FÖRE INCY.IO

Innan användandet av incy.io bestod Highfield Healthcares incidentrapportering av pappersblanketter som fylldes i efter en incident inträffat. Dessa former var sedan skickade till O'Farrell i slutet av veckan. Hon skulle då gå igenom dem varje måndag när hon kom till jobbet på morgonen, vilket i vissa fall var alltför långsam reaktionstid.

Beslutet att gå med incy.io var lätt efter de goda erfarenheterna med audits.io. ”Systemet är mycket mångsidigt och anpassningsbart till våra behov”, tillägger O'Farrell.

ANTAGANDE AV INCY.IO

Eftersom personalen på Highfield Healthcare redan visste hur man använder audits.io, gick implementationen av incy.io mycket smidigt.

”Systemet, som audits.io, är mycket intuitivt och lätt att förstå. Påminnelser om uppföljningsåtgärder är bra för att hålla folk uppdaterade om vad som bör göras”, noterar hon.

RESULTAT

Audits.io och incy.io har förbättrat säkerhetskulturen inom organisationen.

Det finns nu 97-98% avslutning av incidenter som rapporteras inom en månad, och även om klagomålsmodulen var endast nyligen introducerad till incy.io, är tillsynsmyndigheterna redan mycket nöjda med det”, berättar O'Farrell.

Det som är bra om verktygen är att de är som mobila applikationer, vilket är närmare vad människor använder i deras personliga liv, och det har delvis också gjort implmentationen av dem mycket enklare.

Båda produkterna har bidragit kraftigt till att förbättra transparens och synlighet mellan avdelningar, tjänster och enheterna.

”Vi kan nu analysera vad som är bra, vad som är dåligt och vad som behöver åtgärder” säger chefen för Kvalitets- och Patientsäkerhet, O'Farrell. ”Vi har inte behov av manuella recensioner eftersom all information är nu på ett ställe, där vi kan se till att saker och ting är avslutade.”

1825
Grundår
500
Anställda
98%
Månadsstängningar med incy.io
2 år
I samarbete med Plan Brothers
highfieldhealthcare.ie

”Att arbeta med Plan Brothers har varit en stor upplevelse. Människorna på Plan Brothers är flexibla och öppna, och vi får det stöd vi behöver. Audits.io & incy.io är bra verktyg för oss eftersom de var lätta att implementera i vårt team med endast minimal utbildning.”

Lisa O'Farrell, Chef för kvalitet och patientsäkerhet

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.