Fortum

Energi Fallstudie
SPARAR 50% AV TID SPENDERAD FÖR SÄKERHETSGRANSKNING EFTER IMPLEMENTERING AV AUDITS.IO
audits.io

VERKSTÄLLANDE SAMMANFATTNING

Genom att skära ned de olika stegen i granskningsprocessen kan Fortum nu utföra sina Säkerhets- och Trygghets-granskningar 50% snabbare och ändå få mer värdefull och mer jämförande information för beslutsfattande.

UTMANINGAR

Precis som de flesta andra Energisektor företag, så brukade Fortums process för säkerhetsrevision vara på penna och papper och Excel basis. Utmaningarna med detta är flera.

FÖRE GRANSKNING

Innan att besöka arbetsstället för att utföra en säkerhetsgranskning behövde inspektören inte bara komma ihåg att ta med sig granskningsformulär, men också att ha en kamera till hands. Också, på grund av diverse praxiser, så brukade granskningsformuläret och frågorna som användes skilja sig en hel del.

UNDER LOPPET AV OCH EFTER GRANSKNINGEN

I samband med granskningen brukade det skapa en hel del trassel med att ha flera pappersarbeten och kamera till hands samtidigt. Ändå så har i särklass det största tidsbrukandet alltid varit sammanställning av granskningsrapporten. För Fortum innebar det att de behövde mata in data från pappersformulär till Excel ark, skapa diagram i Excel, kopiera och klistra in denna information till Word, komma ihåg var bilderna togs på stället. Allt i allt så brukade hela arbetsdagen användas för att skapa en granskningsrapport av ett arbetsställe.

Förutom den långa ledtiden för varje granskning, så brukade jämförelsen i tid och mellan arbetsställerna konsumera en hel del tid av Excel arbete och frustrering.

OM FORTUM
Ett av Nordens största företag, Fortums syfte är att skapa energi som förbättrar livet för nuvarande och framtida förändringar. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme och erbjuder relaterade experttjänster som tillgodoser sina kunders mångsidiga behov. Fokus för Fortums verksamhet ligger på de nordiska och baltiska länderna, Ryssland och Polen.

LÖSNINGEN

Det första målet var att förkorta processen för varje säkerhetsgranskning, och det andra målet var att förbättra statistiken och rapporteringen.

FÖRE GRANSKNING

Efter att ha implementrerat Audits.io har det varit mycket enklare för Fortum att harmonisera alla Säkerhetsgranskningar. Nu kan granskningar utföras på alla enheter, oavsett om de är mobila eller surfplattor. Alla inspektörer använder samma jämförelseformulär som tar hänsyn till byggnadsspecifika frågor.

UNDER LOPPET AV OCH EFTER GRANSKNING

Med Plan Brothers Audits.io är det nu möjligt för anställda på Fortum att gå online med bara mobiltelefonen till hands. Varje bild de tar på mobilen går direkt enligt den frågan i granskningsberättelsen utan att behöva dra-och-släppa eller kopiera-klistra in något.

Det är därför fullt offline-stöd för Audits.io är nödvändigt för att garantera bästa möjliga användarupplevelsen. ”Verktyget är väldigt lätt att använda, och det som är bäst: det fungerar på alla mobila enheter och surfplattor”, säger Tuomo Linjala, Fastighetsmäklare Säkerhetschef för Fortum.

Den största tidsbesparingaren kommer från det faktum att Fortum inte längre behöver sammanställa granskningsrapporterna. Audits.io gör det automatiskt på varje arbetsställe och även i helheten. Statistiken är relevant för att göra förbättringar och rapporter är enkla att dela med verkställande chefer.

RESULTERANDE TID BESPARINGAR MER ÄN

Eftersom Fortum nu kan ha varje granskning redo när de lämnar arbetspatsen och det finns ej längre behov av att sammanställa rapporten, så är Tidsbesparingen mer än 50%. Per år så är det likvärdigt med flera veckors arbetstid som nu kan användas på mer effektivt arbete.

Fortum implementerar redan samma verktyg för andra granskningar och inspektioner, samt inuti organisationen. Audits.io möjliggör det enkelt för kunder att utveckla sin granskningsverksamhet ytterligare 50%.

10
Kärnoperationsländer
8,767
Anställda
5.24 miljarder €
Omsättning
4 år
I samarbete med Plan Brothers
fortum.se

”Plan Brothers och dess moderna och lättanvända webb och mobila tjänster har frambringat en avsevärd förbättring av säkerhetsgranskning marknader. Användarorientering har varit vårt primära kriterium när vi har valt bolagets tjänster.”

Tuomo Linjala, Fastighetsmäklare Säkerhetschef

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.