Fortum

Energia
audits.io

YHTEENVETO

Karsittuaan auditointiprosessin vaiheita Fortum selviää turvallisuusauditoinneistaan 50 % nopeammin mutta saa silti enemmän arvokasta vertailutietoa päätöksenteon tueksi.


HAASTEET

Kuten useimmissa muissakin energiasektorin yrityksissä, Fortumissakin turvallisuusauditoinnit hoidettiin aiemmin kynän, paperin ja Excelin avulla. Haasteita riitti, sillä näitä ei ole optimoitu nopeaan kenttätiedonkeruuseen.

ENNEN AUDITOINTIA

Tarkastajan piti muistaa ottaa auditointikäynnille mukaan auditointilomakkeen lisäksi myös kamera. Koska käytännöt vaihtelivat paikasta toiseen, auditointilomake ja -kysymykset saattoivat olla hyvin erilaisia keskenään.

AUDITOINNIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Auditoinnin aikana paperien selailu ja kameran käsittely samanaikaisesti aiheutti aina ylimääräistä päänvaivaa. Silti eniten aikaa kului auditointiraportin koostamiseen. Fortumille se tarkoitti tietojen siirtämistä paperilta Exceliin, kaavioiden luomista Excelissä, tietojen kopioimista Wordiin ja kuvien tarkan ottamispaikan muistelemista. Yhden kohteen auditointiraportin laatimiseen saattoi hyvinkin kulua kokonainen työpäivä.

Jokaisen auditoinnin valmistumisessa kesti niin kauan, että aika- ja kohdekohtainen vertailu vaati pitkää ja turhauttavaa työskentelyä Excelin parissa.

TIETOA FORTUMISTA
Fortum, yksi Pohjoismaiden suurimmista yrityksistä, tuottaa energiaa nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeisiin. Fortum haluaa vastata asiakkaidensa monipuolisiin tarpeisiin tuottamalla, jakelemalla ja myymällä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla asiantuntijapalveluja. Fortumin liiketoiminta keskittyy Pohjoismaihin, Baltian maihin, Venäjälle ja Puolaan.

RATKAISU

Ensisijaisena tavoitteena oli lyhentää jokaiseen turvallisuusauditointiin kuluvaa aikaa ja toissijaisesti kehittää sekä tilastointia että raportointia.

ENNEN AUDITOINTIA

Audits.io-sovelluksen käyttöönoton jälkeen kaikkien turvallisuusauditointien yhtenäistäminen on ollut Fortumilla huomattavasti aiempaa helpompaa. Nyt auditoinnit voi tehdä millä tahansa mobiili- tai tablet-laitteella. Kaikki tarkastajat käyttävät samaa vertailulomaketta, jossa on otettu huomioon rakennuskohtaiset erityiskysymykset.

AUDITOINNIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Kun käytössä on Plan Brothersin audits.io, Fortumin työntekijät voivat mennä kohteeseen pelkkä älypuhelin mukanaan. Jokainen puhelimella otettu kuva siirtyy suoraan auditointiraportin käsiteltävän kysymyksen kohdalle. Mitään ei tarvitse kopioida tai vetää paikoilleen.

Monissa Fortumin kohteissa ei ole kunnollista Internet-yhteyttä. Jotta käyttäjäkokemus olisi paras mahdollinen, audits.io-sovelluksessa on täysi offline-käytön tuki. ”Tätä työkalua on todella helppo käyttää, ja mikä parasta, se toimii kaikissa mahdollisissa mobiili- ja tablet-laitteissa,” toteaa Tuomo Linjala, Fortumin turvallisuuspäällikkö.

Fortumilta säästyy eniten aikaa siinä, että auditointiraportteja ei enää tarvitse laatia. Audits.io tekee sen jokaisesta kohteesta ja koko organisaation tasolta automaattisesti. Tilastoja tarvitaan asioiden kehittämiseen, ja raportit on helppo jakaa johtoportaan kanssa.

TULOKSET

Koska Fortum saa nyt jokaisen auditoinnin valmiiksi saman tien eikä raporttia tarvitse enää koostaa erikseen, aikaa säästyy yli 50 %. Vuositasolla se tarkoittaa useiden työviikkojen säästöä, jonka voi käyttää tehokkaampaan työhön.

Fortum on ottamassa saman työkalun käyttöön myös muissa auditoinneissaan ja tarkastuksissaan organisaation sisällä. Asiakkaiden on vaivatonta kehittää omia auditointiprosessejaan eteenpäin audits.io-sovelluksen avulla.

10
Maata, joissa ydinoperaatioita
8,767
Työntekijää
5.24 biljoonaa €
Liikevaihto
4 years
Yhteistyössä kanssamme
fortum.fi

“Plan Brothersin modernit ja helppokäyttöiset verkko- ja mobiilityökalut ovat vieneet turvallisuusauditointeja merkittävästi eteenpäin. Käyttäjälähtöisyys oli tärkein valintakriteerimme, kun päädyimme tämän yrityksen palveluihin."

Tuomo Linjala, Turvallisuuspäällikkö

< takaisin case-esimerkkeihin
< Back to case studies
< Back to case studies
< tillbaka till fallstudier
< Tilbage til case studier
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.